HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
پيدايش موسيقي Jazz

bolden2.gif

موسيقي Jazz به گفته اي در حدود سالهاي ۱۸۹۵ در New Orleans بدنيا آمد. اين موسيقي از ريشه Bluse و Ragtime بوده و تفاوت اصلي Jazz با اين دو در استفاده بسيار از Improvise يا بداهه نوازي هستش. Jazz اساس موسيقي رو در اون زمان بهم زد. زماني که آهنگ ساز قطعه اي رو روي کاغذ مينوشت و نوازنده ميبايست بدون چون و چرا اونو اجرا کنه, نوازنده چيزي جز يک ماشين ترجمه نبود. در حالي که در موسيقي Jazz نوازنده به مراتب بيشتر از يک ماشين ترجمه است. اون ملودي هاي اصلي قطعه رو از آهنگ ساز ميگره و روي اونها Improvise هاي خودش رو ميگذاره. حتي پا فراتر ميزاره و در بسياري موارد هارموني قطعه رو نيز عوض ميکنه. در اوايل پيدايش شايد اين ضعف نوازنده ها در نت خواني بود که باعث شد اونها Improvise هاي خودشون رو تو مايه هاي نت اصلي بنوازند. اما بعد از مدتي ذوق و هنر نوازنده ها در اين بداهه نوازي ها ادغام شد و قطعاطي بسيار زيبا و پيچيده بوجود آمد که پايه هاي موسيقي Jazz رو بنا نهاد.

خيلي ها Jazz رو معادل Bluse ميدونند ولي اگر از هر دو سبک قطعاتي رو شنيده باشيد به گستردگي و بزرگي Jazz در مقابل محدوديت Bluse پي خواهيد برد.اين سبک موسيقي ابتدا توسط سياهان آفريقايي - آمريکايي که در New Orleans بودند بوجود آمد. Buddy Bolden اغلب بعنوان اولين هنرمند Jazz شناخته ميشه. او درواقع Leader يک گروه بود که در آن سالها شروع به نواختن Improvise هاي خودش پرداخت. گروه او از سالهاي ۱۸۹۵ شروع بکار کرد.عکس بالا مربوط به همين گروه هستش. خود اين آقا داراي صداي بسيار بلند و خوبي بود که متاسفانه از سال ۱۹۰۷ به علت بيماري به آسايشگاه منقل شد و تا آخر عمر آنجا بود. خلاصه از اينجا يعني New Orelans بود که موسيقي Jazz متولد شد.

April 07, 2004

نظرات شما