HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
ادامه پيدايش Jazz

creole3.gif

موج دومي که در تحول موسيقي Jazz بوجود آمد رو افرادي چون Joe King Oliver , Kid Ory و Jelly Roll Morton بوجود آوردند. اينها با ايجاد گروه هاي اجراي چند نفره به پيچيده کردن ملودي موسيقي و ايجاد تغييرات ديناميک در قطعات پرداختند. و سبکي بنام Hot Jazz رو پايه ريزي کردند. دليل استفاده از اين نام بقول خودشون گردن شکن بودن سرعت اجراي قطعات در اين سبک بود. دقت کنيد که اين مربوط به سالهاي آخر قرن ۱۹ هست و Jazz امروزه با سرعت بسيار معتدل تري نواخته ميشه.

بگذريم جالب است که بدونيد آقاي Louis Armestrong معروف توسط همين King Oliver که عکسش رو ميبيند کشف شد و در عالم موسيقي معرفي شد. Armestrong بزرگ شد و بعنوان يکي از مطرح ترين چهرهاي موسيقي Jazz در قرن بيستم شناخته شد. کارهاي Armestrong به اندازه اي قوي و نو بود که اثر آن روي موسيقي Pop و حتي Classic بعد از او بسادگي قابل مشاهده ميباشد. شايد به جرات بتوان گفت که او بود که Jazz را دقيقا" تعريف کرد و به آن معنايي که ما امروزه ميشناسيم در آورد. ميگند که Charlie Parker تنها کسي بوده که تونسته به اندازه هاي Armestrong نزديک بشه. راجع به Armestrong بعدا" مفصل خواهم نوشت.

April 07, 2004

نظرات شما