HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
راجع به پيدايش موسيقي

emc_concert.jpg

واقعيتش رو بخواهيد موسيقي منشا مذهبي داره چه در ايران چه در خارج از اون. در قرون وسطي موسيقي چيزي جز آنچه انسانها در مراسم مذهبي شون ميخوندن نبود که اين خود منشا موسيقي امروز شد شايد اسم آوازهاي گريگورين رو شنيده باشيد که مربوط به موسيقي اين دوران ميشه. بدنبال اون موسيقي هاي ديگري هم پيدا شد که مثلا" مربوط ميشد به ادمهايي که براي سرگرمي مردم شروع به تعريف داستان در خيابان ها ميکردند و در کنار آن شعر و ترانه ميخواندند. تا قرن نهم موسيقي فقط داراي يک قسمت بود و آنهم فقط خواننده (همون Vocal خودمون), در اين زمان يک قسمت يا part ديگه که عين آنچه خواننده ميخوند ولي پايين تر با يک فاصله پنجم يا چهارم به موسيقي اضافه شد. بعدها ياد گرفتند که صداي سومي هم با فاصله يک اکتاو پايين تر از خواننده به موسيقي اضافه کنند. تا مدتها حرکت اين دو يا سه بخش در يک جهت بود اما بتدريج ياد گرفتند که حرکت مخالف نه تنها ناخوشايند نيست بلکه به مراتب ميتونه زيبا تر هم باشه, اين بود که شروع به حرکت دادن اين بخش ها بصورت مخالف هم نيز کردند.به تدريج صاحبان هنر در کليساها قوانين و چهارچوبهايي براي حرک بخشها تدوين کردند و اساس موسيقي Polyphony را بوجود آوردند.آنها موسيقي را براي صداي انسان مينوشتند و پشت آن سازهايي را که معمولا" سازهاي کلاويه اي بود براي همراهي تنظيم ميکردند.

تاحدود قرن دوازدهم, ريتم جايگاه مشخصي در موسيقي نداشت اما در اين زمان به اين مشخصه توجه خاصي شد و ملودي ها و هماهنگي هاي پشت آن داراي ارزشهاي زماني مختلف شد و موسيقي بيشتر شبيه به آنچه امروز ما ميشنويم شد. رنسانس زماني بود که درآن انقلاب بزرگي در فرهنگ , تمدن و قوانين اجتماعي رخ داد. موسيقي هم مانند ساير هنر ها تحت تاثير اين پديده قرار گرفت و در آن تحولات اساسي رخ داد. دو هنرمند بنام هاي Lassus و Palestrina از فرانسه و ايتاليا بعنوان پايه گزاران اصلي Polyphony در آن زمان مطرح شدند. بتدريج در اسپانيا و انگليس نيز موسيقيدانان به سمت Polyphony حرکت کردند.

از حدود سال ۱۶۰۰ دوران باروک آغاز ميشه. حتما" نام Caludio Monteverdi رو شنيديد, ايشون بعنوان مطرح ترين موسيقيدان اين دوران بوده. دقت کنيد آقاي J.S. Bach هم مال همين دوران بوده و حالا بيشتر از مونتوردي معروف شده باشه براي بعد. مونتوردي حتي پدر اپرا شناخته ميشه چون اولين اپراها رو اون به تصنيف در آورد. باخ بنيان گذار موسيقي نوين کليسايي بخصوص با ارگ بوده. از اونجايي که راجع باخ زياد ميشه حرف زد ميزاريم بعدا".از اواخر دوران باروک گروههاي کنسرت شکل گرفتند. Tomaso Albinioni , Antonio Vilvaldi و George F. Handle همه از موسيقيدانان اين دوره هستند که هر کدومشون براي خودشون غولي بودند.

April 10, 2004

نظرات شما
- چرا خودتون رو معرفي نکرديد. اسمتون و email تون
sadaf , April 10, 2004