HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
II-V-I

خب، چند روز پيش راجع به دايره پنجم ها صحبت کرديم که چطوري از روي اون ميشه progression هاي مختلف تهيه کرد.يکي ديگه از اين progression هاي مهم که توي هر سبکي از موسيقي از اون استفاده ميشه II-V-I هستش. اين progression که تا قبل از حدود سال ۱۶۰۰ بصورت II-I بوده نوعي حالت کادانس رو ايجاد ميکنه. اگه دقت کنيد اين progression بسيار مفيد رو نميشه از دايره پنجم ها بيرون کشيد ولي باز اگه دقت کنيد مثلا" توي گام دوماژور خودمون پايه هاي اين آکوردها نسبت به هم فاصله پنجم دارند. ميخوام بگم اين فاصله خيلي مهم هستش. به شکل زير دقت کنيد, که اين الگوي هارمونيک در دو گام دو ماژور و Eb ماژور آورده شده است.

II-V-I-2.JPG

خيلي ساده است چشم بسته ميگم تو ۹۵ درصد آهنگها از کلاسيک گرفته تا پاپ و راک و جز و ... از اين الگو استفاده شده. Jazzist ها با رنگ دادن به آکوردهاي اين الگو (مثل اضافه کردن نه يا يازده يا سيزده و ...) قطعات را با وجود سادگي خيلي زيبا و مشتعل ميکنند. در ضمن شما ميتونيد از گام هاي مينور هم براي اين منظور استفاده کنيد. مثال زير که در گام دو مينور هستش اينو نشون ميده بعلاوه اينکه آکوردها رنگي تر هستند .

April 17, 2004

نظرات شما