HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
روایاتی از زندگی بتهوون

beethoven.jpg

به روایتی بتهوون 18 ساله بود که پدر خودش رو از دست داد و مسئولیت اداره زندگی دو برادر کوچکترش رو عهده دار شد و مجبور شد که به منظور گذران زندگی در ارکستری در شهر بن به نوازندگی ویولا بپردازه. در سال 1792 هایدن که در حال گذر از شهر بن بود بطور کاملا" اتفاقی بتهوون رو هنگام نوازندگی در ارکستر میبینه و پی به عمق نبوغ او نه تنها در نوازندگی بلکه در دانش او از موسیقی میبره. هایدن به او پیشنهاد میکنه که برای همکاری به همراه او به وین بره و همینطور هم میشه و اینطور میشه که او به وین شهر موسیقی میره و ضمن اینکه به تحصیل موسیقی میپردازه برای برادرانش پول میفرسته.

و باز روایت میکنند که هنگام مرگ بتهوون (سال 1827) در شهر وین هوا برفی بوده و طوفان شدیدی نیز در جریان بوده، ناگهان رعد و برقی با صدای بسیار بلند زده میشه و او به خواب ابدی فرو میره.

June 13, 2004