HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
اجداد پیانو در ایران میزیستند!

piano-iran.jpg

شاید روزی نباشه که در اینترنت دنبال پیانو نگردم و راجع به اون نخونم. دیروز وقتی داشتم درسایت یکی از سازنده های بزگ پیانو بنام Baldwin گشت میزدم به نکته جالبی برخوردم. این سازنده که از سال 1862 مشغول ساخت پیانو هست در قسمتی از سایت خودش تحت عنوان Piano History راجع به تاریخچه پیانو صحبت کرده. وسط های همین صفحه بصورت مصور سیر تکاملی پیانو از گذشته تا به امروز رو آورده بود. در ابتدایی ترین بخش این قسمت (سیر تکاملی) عکس سازی رو انداخته بود که بی شباهت به سنتور خودمون نبود. به محض اینکه شروع به خوندن مطلب جلوی اون عکس کردم نام کشور ایران رو دیدم که خیلی باعث خوشحالیم شد. در این سایت آمده که Dulcimer (سنتور) از اجداد پیانو هست که کمی پس از تولد حضرت عیسی مسیح (ع) در ایران بوجود آمده. در ادامه سپس مقایسه ای کرده که ساختار داخلی این ساز شبیه پیانو هست، شامل جعبه صدا و خرکهایی که سیم ها را نگه میدارند و تنها تفاوت عمده چکش ها هستند که بجای کلاویه توسط دست به سیم ها ضربه وارد میکنند.June 17, 2004