HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
دو اصطلاح در ثبت آثار موسیقی
اگه خیلی دقیق موسیقی رو دنبال کرده باشید حتما" تابحال با اصطلاح Opus برخورد کرده اید. Opus یک اصطلاح لاتین به معنای کار(Work) هستش که برای مشخص کردن توالی کارهای آهنگسازان بکار میره. برای یک آهنگ ساز که ممکنه در فرم های مختلف والس، اتود، سونات و ... هرکدام تعدای موسیقی داشته باشه و نه لزوما" همه والس ها یا اتودها یا سونات هایش رو باهم ننوشه باشه لازمه که به طریقی ترتیب کارهایش رو ثبت کنه. برای این منظور از شماره ترتیبی بنام Opus استفاده میشه دراین حالت شماره جلوی Opus ترتیب کارها رو نمایش میده. در برخی موارد هم برای دسته بندی بهتر اولین عدد پس از Opus شماره گروه و عدد بعدی شماره خود کار در آن گروه خواهد بود. مثلا" Fantasy Impromtu اثر شوپن Opus 66 یا سونات سل ماژور از بتهوون Opus 31 شماره 1.

Catalog Number هم نوع دیگری از شماره گذاری ترتیبی کارهای آهنگسازان هستش که بجای Opus بکار میره. البته این روش خیلی کمتر کاربرد داره اما دو موسیقیدان بزرگی که از این روش برای ثبت آثارشون استفاده شده یکی موتزارت و یکی شوبرت هستند که از علامتهای K و D برای اینکار استفاده کردند. مثلا" سونات دو ماژور اثر موتزارت K.330 یا سونات لا مینور از شوبرت D.784. این نام گذاری بخصوص وقتی بکار میره که آهنگساز در یک فرم و تونالیته بیش از یک قطعه مینویسه مثلا" اگر دو سونات روی لا مینور داشته باشه با این شماره گذاری ها میشه اونها رو از هم تمیز داد.

June 24, 2004