HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
آیا موسیقی ایرانی علمی نیست؟
پیمان ناصح پور (كارشناس ارشد ریاضی و نوازنده ی تنبك و دایره ی آذربایجانی) به دعوت دكتر زهرا گویا (استاد آموزش ریاضی در دانشگاه شهید بهشتی و از مولفان كتاب های درسی) درباره ی ارتباط موسیقی و ریاضی سخنرانی خواهد كرد. این سخنرانی كه به مناسبت دهه ی ریاضیات در فرهنگسرای هنر (ارسباران) روز شنبه 29 آبان از ساعت 4:30 تا 7:30 برگزار خواهد شد به بررسی علم موسیقی ایرانی از دیدگاه ریاضی خواهد پرداخت. این برنامه با تكنوازی تنبك پیمان ناصح پور همراه خواهد بود. (گزارش این همایش متعاقبا" در سایت خواهد آمد.)

سایت شخصی پیمان ناصح پور : http://nasehpour.tripod.com/peyman

October 28, 2004