HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
چند قطعه موسیقی
بنا به درخواست چند تن از دوستان تعدادی از قطعات موسیقی که برای برای گیتار یا پیانو تنظیم شده اند را تهیه و در این قسمت آورده ایم، امیدواریم مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد.

1 - تم موسیقی فیلم هری پاتر از جان ویلیامز : Harry Potter

2 - از کارهای معروف جو ستریانی که اخیرا" نیز مطلبی راجع به آن نوشته شد، که برای گیتار تنظیم شده است : Surfing with the alien

3 - از کارهای نورا جونز که چند مطلب در سایت راجع به آن داشتیم، تنظیم شده برای پیانو با آکوردهای گیتار : Don't Know Why

4 - لالایی برامس تنظیم شده برای پیانو و یک ساز انتقالی : Lullaby

5 - پرلود در لامینور از باخ که برای گیتار تنظیم شده است : Prelude in A Minor

6 - از Transcription های کیت جرت در کنسرت پاریس : The Wind

7 - از سوییت شماره دو در سی مینور از باخ، برای پیانو : Badinerie

8 - نسخه ساده از والس دانوب آبی از اشتراوس : The Blue Danube

9 - از کارهای زیبای آلبوم The Wall پینک فلوید برای گیتار : Is there anybody out there

January 06, 2005