HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
ریتم در موسیقی Jazz - قسمت دوم
Jazz Groove
Groove بمعنی درک و احساسی است که از
ریتم یک سبک موسیقی بدست می آید
در مطلب قبل به این نتیجه رسیدیم که آنچه برای هر نوازنده یا خواننده موسیقی جز مهم است و به نوعی مشخص کننده تفاوت های او با سایر هنرمندان هم ردیف خود می شود روشی است که وی برای متصل کردن نت های مختلف به یکدیگر با استفاده از کشش ها و سکوتهای مختلف اختیار می کند.

Groove اصطلاح نسبتآ جدیدی است در موسیقی که بسیار متداول شده و بیان کننده درک و احساس از ریتم یک سبک خاص موسیقی است. هنگامی که قسمتی از یک قطعه موسیقی تکرار میشود، این نوع آرایش از موسیقی، احساس خاصی را در انسان پدید می آورد، این احساس چیزی جز درک از ریتم نیست که به آن Groove گفته می شود.

برای مشخص شدن بیشتر در حالت خاص می توان به موسیقی هایی توجه کنید که انسان را به حرکت و یا حتی رقص وا می دارند. هر یک از آنها Groove خاصی دارند و حس خاصی را در شما ایجاد می کنند. چه این موسیقی یک والس یا مازورکای مربوط به قرن 18 باشد چه یک قطعه Techno مربوط به قرن 21، آنچه مسلم است بدون توجه به حرکت ملودی هر یک از این سبک موسیقی ها احساس متفاوتی در انسان بوجود می آورند. باید اشاره کرد که Groove در یک موسیقی به ریشه های عمیق و معنایی هر سبک خاص موسیقی و یا دوره موسیقی باز می گردد و بدیهی است که موسیقی Jazz نیز Groove مخصوص به خود دارد.

اگر درک درستی از Groove پیدا کرده باشید، باید بدانید که مشخصآ حسی که از یک مازورکا به انسان دست می دهد با حسی که از یک قطعه Techno بدست می آید یکی نیست، این تفاوت حس بیشتر از آنکه به فرکانس یا pitch نت ها مربوط شود به کشش آنها و نحوه بکار بردن سکوت در میان آنها برمی گردد.

موسیقی Jazz هم به نوبه خود دارای Groove مخصوص به خود است. مشخصه مهم این Groove حضور نت های چنگ (یک هشتم) در غالب قسمتهای موسیقی است، هر چند از لحاظ اجرایی ممکن است نوازنده به هیچ وجه این نت ها را بصورت نت چنگ - آنگونه که در موسیقی کلاسیک بکار برده می شود- اجرا نکند، چرا که در اینصورت موسیقی Groove یا فضای Jazz را ایجاد نمیکند. عامل مهم دیگر که Groove خاص جز را بوجود می آورد، تاکیدی است که نوازنده به دلخواه خود بر روی نت های خاص می دهد. این تاکید اغلب بر روی ضربهای ضعیف یک میزان انجام می گیرد.

Jazz eighth note
تعابیر متداولی که که نوازندگان جز از نتهای چنگ دارند
البته استفاده از نت های چنگ در موسیقی Jazz به این معنی نیست که نوازنده یا آهنگساز از سایر نتها استفاده نمی کند بلکه بیشتر به این معنی است که تاکید و فراوانی استفاده از این نتها در موسیقی Jazz به مراتب یشتر از سایر نت ها است ضمن آنکه یک نوازنده یا خواننده جز، این نت ها را با توجه به احساس خود ممکن است به هریک از صورتهایی که در شکل نشان داده شده است بنوازد یا بخواند.

به نحوه استفاده از نتهای چنگ در این قطعه که اجرایی از کیت جرت است گوش کرده دقت کنید که چگونه نت های چنگ در مقاطع مختلف موسیقی احساس مختلف را بیان می کنند که حاصل کار Groove موسیقی جز است.

audio fileKeith Jarrett - Five Brothers

باید توجه داشت با وجود آنکه در سازهای مختلف تکنیک های مختلفی برای بیان و اجرا نت های چنگ بصورت Jazz وجود دارد، اما حاصل کار یک نوازنده جز جدای از آنکه ساز آن چه باشد، Groove خاصی ایجاد می کند. یک پیانیست باید با حرکت و جابجایی مناسب انگشتان خود حس جز را در موسیقی پدید آورد و یک نوازنده ترومپت یا سکسیفون باید با استفاده از زبان و دم خود این حس را بوجود آورد. (ادامه دارد ...)


مطلب مرتبط : ریتم در موسیقی Jazz - قسمت اول

کاوه رهنما

August 19, 2005

نظرات شما
- There are 2 useful words i want to tell you: swing & shuffle. if the duration of the first note is twice as the second note the rhythm is called "Swing"(like the right bar in the picture above). Don't confuse it with the Swing "Genre" or "Style" in Jazz. if the duration of the first note is thrice as the second note the rhythm is called "Shuffle"(like the middle bar in the picture above). if both notes have the same duration,we call it "Straight 8ths" rhythm. (like the left bar in the picture above)
Hamed , August 24, 2005
- There are 2 useful words i want to tell you: swing & shuffle. if the duration of the first note is twice as the second note the rhythm is called "Swing"(like the right bar in the picture above). Don't confuse it with the Swing "Genre" or "Style" in Jazz. if the duration of the first note is thrice as the second note the rhythm is called "Shuffle"(like the middle bar in the picture above). if both notes have the same duration,we call it "Straight 8ths" rhythm. (like the right bar in the picture above).
Hamed , August 23, 2005
- kash file haye sotie bishtari mizashti! dar kol kolli mer30!
ehsan , August 21, 2005
- ممنون خیلی آموزنده بود.
saman , August 20, 2005
- خوب بود.مرسی.منتظر قسمت بعدی هستم.
شیدا , August 19, 2005
- salam, merci az inke bahso edame midi. az saeed bekhatere tozihesh mamnoon hastam. ama momkene ke kami bishtar raje be groove tozih bedid. benazaram tozihesh kami gong oomade, merci.
amir , August 19, 2005
- مطلب قبل و حاضر جالب بود. بايد اضافه کنم اصطلاح گروو حدود 10-12 سال هست که در موسيقي کاربرد پيدا کرده و ابتدا در موسيقي رقص بکار برده شد و الان در تمامي سبکها به حسي که از ريتم موسيقي دريافت ميشه گروو ميگن.
سعيد , August 19, 2005