HarmonyTalk
home
About HarmonyTalkYour PostsJournal
وضعیت اجتماعی تنبک نوازان
Hossein Tehrani
حسین تهرانی
وضعیت اجتماعی تنبک نوازان درگذشته:
در سالیان پیش هنر نواختن تنبک به شکل تکنوازی نگریسته نمیشده است. توضیح آنکه خوانندگان دو گونه بودند، یکی آوازخوانان که بر پایه ردیف موسیقی اصیل خوانندگی میکردند و دیگری تصنیف خوانها که تصنیف ها (ترکیب های ریتمیک موسیقی آوازی) را اجرا میکردند. در ضمن بودند افرادی که سرآمد هر دو (تصنیف و آواز) محسوب میشدند، مثال بارز آن استاد عبدالله دوامی است. همچنین بیشتر تصنیف خوانها ضربگیر (تنبکنواز) نیز به حساب می آمدند که هنوز آنگونه که باید به آنها اهمیت داده نمیشود.

در گذشته تنبک نوازان با داشتن وضعیت اجتماعی نامطلوب عنوان موسیقی دانان سطح پایین را بر خود حمل میکردند. آنها مجبور بودند تا حقارت و اهانت و کم بهایی دیگران را به جان بخرند که متاسفانه هنوز به قوت خود باقی است:

گرچه گهگاهی به تکنوازی آنها گوش فرا داده شده و میشود اما با چسباندن برچسب همراهی کننده به ایشان و از جمله شهروندان درجه دوم جهان موسیقی قلمداد میگردند. این بی اعتباری نسبت به تنبک نوازان – که در واقع کار آنها کم ارزش تر از خوانندگان و نوازندگان دیگر سازها نیست- بدبختانه از طریق بعضی هنرمندان موسیقی بیشتر دامن زده میشود؛ چه به عقیده آنان تنبک قادر نیست تا حالت های گوناگون روحی را بیان کند. مشکل اصلی را باید در انتزاعی بودن تنبک دانست.

تا اوایل این سده اساسا" تنبک به همراهی کننده ترکیبهای ریتمیک مانند تصنیف و رنگ بکار میرفت. با آمدن استادانی همچون درویش خان دیگر ترکیبهایی مانند پیش درآمد و چهارمضراب گسترش یافت.

گرچه این پیشرفتی در موسیقی ایرانی محسوب میشد، ولی به پیشرفت خود تنبک کمک شایانی ننمود. بنابراین لازم بود تا تنبک از زیر یوغ تصنیف خوانها آزاد شده و به دست نوازندگان حرفه ای تری سپرده شود تا به عنوان سازی تخصصی در نظر آید که به نظر اکثر پژوهشگران این مهم توسط روانشاد استاد حسین تهرانی (1291-1352) انجام گردید.

نواختن دور اصلی ریتم جهت پایه نگهداری موسیقی آوازی و سازی وظیفه اصلی تنبک نوازان بود. چیزی شبیه به مترونم! آنها همراهی کننده محسوب شده و بایستی در پایین مجلس می نشستند. حتی در این حالت در صورت اشتباه از طرف سایر اهل موسیقی مورد غضب آنها واقع میشدند، ولی تنبک نوازان نمیتوانستند به آسانی از آنان انتقاد کنند، زیرا ترس از دست دادن شغل خود را داشتند و فقط خود آنها بودند که می دانستند تا چه اندازه فداکاری و صبر لازم است تا کسی بتواند این همه دشواری را بر خود هموار سازد. درد دانستن این موضوع اجازه نداشتن برای بیان آن گاهی آنان را نا امید میکرد ولی خوشبختانه کینه این برخوردهای منفی باعث نشد تا از بهبودی بخشیدن به این ساز دست بردارند و تا اندازه ای هم موفق گشتند.

مختصری درباره تکامل تنبک:
در درون ایران دگرگونی های اجتماعی تاثیر بسزایی روی موسیقی و موسیقیدانان گذاشت. گرچه این تاثیر پریشانی هایی را نیز به دنبال داشت(ساخته شدن تصنیفهای اجتماعی-وطنی بوسیله شادروان عارف قزوینی نمونه ای از آن است)

حمایت کنندگان پیشین موسیقی یعنی شاهان و شاهزادگان جای خود را به تاجران و تا حدودی موسسه های دولتی دادند. پیش از این موسیقی در سالن های کوچک برای اشراف به اصطلاح بافرهنگ اجرا میشد که به خیال خود برای درک موسیقی اصیل تربیت شده بودند، اما کم کم از خوانندگان و نوازندگان انتظار رفت تا در سالنها ی بزرگتر برای شنوندگان عادی با سلیقه های گوناگون نیز، موسیقی اجرا نمایند. مثال بارز چنین اجراهایی، کنسرت نادره بانو قمرالملوک وزیری با هنرمندان بزرگی چون حاج علی اکبرخان شهنازی و مرتضی نی داوود میباشد.

وضعیت اجتماعی نا مطلوب تنبک نوازان و دگرگونی های اجتماعی اخیر باعث گردید تا تنبک نوازان نیز به ایجاد تحول در نوازندگی تنبک بپردازند. تنبک نوازان برجسته ای چون استاد تهرانی به دلیل عشق و علاقه وافرشان به این ساز تلاش کردند تا به آن اعتبار بخشند.

کم کم تنبک و تنبک نواز جای خود را در میان دیگر سازها و نوازندگان آنها باز نمود. سپس با آمدن دیگر نوازندگان زبر دستی همانند مرحوم ناصر فرهنگفر( 1326-1376) تنبک وارد پهنه نوینی از پیشرفت گردید. درخشانی صدای انگشتان، استقامت و سرعت بالای این نوازندگان، تنبک را به نقطه خوبی از تکامل رساند*

البته این پیشرفت با همه دستاوردهایش ویژگی مهمی را از هنر تنبک نوازی ربود و آن "دوری نواز"** بر اساس ادوار ایقاعی است. ***

وضعیت اجتماعی تنبک نوازان در حال حاضر:
کوشش نوازندگانی همچون استاد تهرانی و استاد فرهنگفر باعث شد تا تنبک سهم بیشتری در موسیقی سازی داشته باشد.

تنبک نوازان امروز که ادامه دهنده راه نسل گذشته هستند از درخشانی و زبردستی و سرعت بسیار بالایی برخوردارند ولی در اینجا پرسشی پیش می آید که با همه این پیشرفتهاچه تحولی در وضعیت اجتماعی تنبک نوازان بوجود آمده است؟ شاید تنبک نوازان نسبت به گذشته محبوبیت بیشتری داشته باشند؛ ولی با این همه در همان شان و منزلت پیشین خود قرار دارند. شغل اصلی آنان این است که برای نوازنده اصلی صحنه آرایی کنند و به کار او آب و رنگ بیشتری ببخشند. پس در حقیقت باید گفت وضعیت اجتماعی آنان تغییری نکرده بلکه فقط نمایششان روی صحنه فرق نموده است.

چه باید کرد؟
به عقیده ما تنبک نوازان باید با رو آوردن به تکنوازی، ارزش واقعی ساز را به جامعه نشان دهند. البته مقصود این نیست که همنوازی هنری بی اعتبار است. چه اگر تلاش همنوازان نبود تنبک هرگز به چنین درجه ای از پیشرفت نمیرسید. در پایان تصریح میکنیم که ترویج تکنوازی تنبک کاری ساده ای نبوده و به تلاشی سخت و سالها ریاضت نیازمند میباشد.

*تنبک سازان نیز با ایجاد تحول در ساختمان تنبک به پیشرفت این ساز کمک کرده اند مانند ساخت تنبکهای کوکی توسط استاد قنبری مهر.
**نوازندگی بر اساس ادوار ایقاعی را دوری نوازی میگویند.
***ایقاع عبارت است از مجموعه ضربات با زمانهای محدود و نسبت های مشخص که برای آنها دورهایی با زمان های برابر در نظر گرفته میشود.

پیمان ناصح پور و سیامک صحافی

(این نوشته پیشتر در دوهفته نامه "فردای بهتر" در نیمه اول آبان 1378 به چاپ رسیده بود که توسط آقای پیمان ناصح پور به سایت رسید، البته ایشان اضافه کردند که تنبک نسبت به 6 سال پیش، پیشرفته تر شده و حرکتهایی توسط نوازندگان تنبک انجام شده ولی هنوز وضعیت اجتماعی تنبکنوازان تغییری نکرده است)

مطلب مرتبط :
نامه سرگشاده یک تنبک نواز ...
سواران دشت امید

January 08, 2006

نظرات شما
- "Mohtaseb Sheykh shod o Feskhe khod az Yad bebord, Gheseye Maast ke bar har sar-e Baazar Bemand!"
pEdram , February 06, 2006
- با سلام و خسته نباشيد. جای تاسف است که از بهمن رجبی نامی برده نشده. نمی‌دانم چرا، اما در تمام منابع مکتوب و غير مکتوب نوعی سانسور در قبال اسم اين شخص اعمال می‌شود. حال از روی عمد يا غيرعمدی. در حالی که اتفاقا در بخش تک‌نوازی تنبک و نيز شخصيت‌بخشی به تنبک و تنبک‌نواز، هيچ‌کس به اندازه بهمن رجبی کوشش نکرده است. تاليفات اين شخص که حتا تا مسائل شرعی موسيقی نيز کشيده شده، سخنرانی‌های تحليلی و انتقادی وی و نيز تاکيد بر شخصيت‌بخشی به تنبک به عنوان يک ساز نمی‌تواند محلی برای حذف نام اين فرد در ليست تنبک‌نوازان مطرح معاصر بگذارد. جالب است بدانيد که بهمن رجبی هميشه از دروس تنبک‌نوازی خود، به عنوان «مکتب تنبک‌نوازی رجبی» ياد می‌کند که اين خود نشان‌دهنده ديد باز اين شخص به موسيقی و توجه به ابعاد انسانی و عقيدتی يک تنبک‌نواز است.
amin , January 28, 2006
- kasi ke khod be tahghir e digaran mipardazad cheguneh mitavanad be behbud e vaziyyat e tonbaknavazan komak konad! aya in ashkhas ke be agha ye nasehpur va sahafi eteraaz darand az khod porsideh and ke raftar e ostad rajabi ba digar asatid sherafatmandaneh ast?!!!!!!!!!!
shohreh , January 17, 2006
- motasefaneh dar tahghighate emrooz kineha baes mishavad ke asle tahghigh arzeshi nadashte bashad,motasefane tahghigh faghat residan be pareyi az tafakorat pish tayin shode,mibashad.na alaliz va sedaghate elmi,jaye tasof ast.inke name Bahman Rajabi avarde nemishavad mohem nist,mohem adame sherafat va sedaghat dar bahs va tahghigh ast.
bahram shakerin , January 17, 2006
- az zahmat va lagheh shoma bayad sepas gozar bod
majid , January 10, 2006
- vay digar az in vajeye ostad haleman beham khord va estefragheman gereft poshte sare har khari name ostad miavarand va digar vajeye ostad bare manayiye khod ra az dast dade ast
, January 10, 2006
- فقط استاد رجبي
, January 09, 2006
- کوشش نوازندگانی همچون استاد تهرانی و استاد فرهنگفر باعث شد تا تنبک سهم بیشتری در موسیقی سازی داشته باشد. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! انگار بقيه...
, January 09, 2006
- كاش در مطا لبتون يك يادي هم از استاد رجبي مي كرديد به هر حال اين به دور از انصاف است كه در تحول تنبك فقط اسم استاد تهراني و استاد فرهنگ فر باشد ولي از زحمات بي شائبه ي استاد رجبي يادي نشود
, January 09, 2006
- سلام سجاد. خيلي ممنون كه مطلب را درج كردي. اميدوارم كه براي تنبك مفيد باشد.
پيمان ناصح پور , January 08, 2006
- کاملا موافقم متاسفانه به ساز تنبک که اساس ضرب در موسیقی ایران محسوب می شود بسیار کم لطفی شده است. در مورد تکنوازی میتوان از دو استاد برجسته نام برد:1 استاد ملک 2 استاد افقه با تشکر
داود , December 12, 2005