گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

معرفی مجموعه «موسیقی‌دان کوچولو» (II)

تکالیف شروع دفتر اول نیز در همین راستا هستند. به عنوان نمونه تکالیف ۱ و ۳ را تحت عنوان «موسیقی گوش می‌کنیم. آهنگ می‌سازیم. نقاشی می‌کشیم» می‌آوریم: (در این قسمت تکالیف ذکر شده آورده می‌شوند) تکلیف۱ (صفحۀ ۱۵) تکلیف ۳ (صفحۀ ۱۷).
در ادامه توصیه های آموزشی در بخش «آشنایی با فواصل» می‌خوانیم:
“موسیقی جهانِ اصوات با کیفیت متفاوتِ فواصل است. بسیار مهم است که از همان اولین درس‌ها کودک را با کشف و محتوای حسی و درونی هر یک از آنها وارد جهان سحرآمیز فواصل کنیم. آموزش فواصل به بچه‌های کوچک بهتر است با شکل و قصه همراه باشد. هر شکل باید خصلت فاصله‌ای معین را منعکس کند. درک مفاهیم خشک و انتزاعی همچون «فاصله دوم»، «فاصله سوم» و غیره برای کودک مشکل است، بگذارید او نام فاصله را بشناسد و شکل آن را به خاطر بسپارد (تفکر استعاره آمیز رشد می‌کند و شنوایی فعال می‌شود)”.

به عنوان نمونه‌هایی از تکالیف برای فواصل به تکلیف شماره ۶ (صفحۀ ۲۱) برای فاصله دوم ملودیک، تکلیف شماره ۸ (جوجه تیغی، صفحه ۲۲) برای فاصله دوم هارمونیک و تکلیف شماره ۱۳ (صفحه ۲۶) برای فاصله چهارم اشاره می کنیم. (در این قسمت تکالیف ذکر شده اورده می شوند)
به این ترتیب در پایان هر دفتر «توصیه های آموزشی» روشن و قابل فهم در رابطه با موضوعات هر دفتر ارائه می‌شود.

برای دفترهای پنج‌گانه کاربرد‌های ذیل متصور است:
الف) کتاب راهنمای معلم در درس آموزش بداهه نوازی وآهنگسازی دورۀ ابتدایی.

مؤلفان در سرآغاز دفتر خطاب به معلمان می‌گویند: «توصیه‌های مشروح این کتاب‌ها به شما کمک می‌کند همراه بچه‌ها گام‌های ضروری را با (آغاز از الفبا) بردارید».

ب) کتاب درسی برای آموزش بداهه‌نوازی و آهنگ‌سازی دورۀ ابتدایی.

هم کتاب درسی است و هم دفتر تمرین موسیقی و به تناسب گاهی دفتر نقاشی و گاهی دفتر نگارش و انشای داستان.

ج) مرجعی مناسب برای مربیان آموزش موسیقی کودک در آموزشگاه‌های آزاد موسیقی.

د) مدخلی برای ورود به منابع تخصصی دروس آهنگ‌سازی، هارمونی، فرم و غیره. از آن‌جا که در این دفترها مبانی آهنگ‌سازی با زبانی ساده مطرح می‌شوند و در رابطه‌ای تنگاتنگ و ارگانیک با کاربردها و تمرینات عملی قرار می‌گیرند، آموزش گام به گام همراه با مثال‌های عملی، این مجموعه را به خود آموزی مناسب برای همۀ علاقه مندان حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای موسیقی بدل می‌کند.

سجاد پورقناد

سجاد پورقناد متولد ۱۳۶۰ تهران
نوازنده تار و سه تار، خواننده آواز اپراتیک و سردبیر مجله گفتگوی هارمونیک
لیسانس تار از کنسرواتوار تهران و فوق لیسانس اتنوموزیکولوژی از دانشکده فارابی دانشگاه هنر تهران

۱ نظر

بیشتر بحث شده است