- گفتگوی هارمونیک Harmony Talk - http://www.harmonytalk.com -

ضرورت ایجاد ساختار آموزشی برای سازندگان ساز

اگر نگاهی به اطراف داشته باشیم آنچنان که در پیرامون ما از گذشته تا به حال وجود داشته است در تمام شاخه ها و زمینه های علوم، قاعده و قانونی وجود دارد که سیستم پیگیری و رشد را برای انتقال و کسب مهارتهای مورد نظر قابل دستیابی و امکان پذیر می سازد. از این رو در تمام جوامع، و به طور اخص، جوامع مدرن و پیشرو در سیستم های آموزشی این نکته مهم در روند توسعه سطح علمی و عملی آن محیط حکم فرما بوده و شرایط بالندگی آن جامعه را در حال و آینده تضمین می نماید.

ضرورت ساختاری پلکانی و محاسبه شده که بر اساس سطح توانمندی های عوامل دست اندر کار آن موضوع می باشد، از مهم ترین برنامه های جاری در ارائه هر چه صحیح تر خدمات مربوط به آن شاخه هنری است.

متاسفانه باید به این موضوع به طور جدی و عملی پرداخته شود، که چه موضوعاتی ما را از رسیدن به سر منزل اصول و قواعد جهانی محروم می سازد، اندوه بار است که به جای تحقیق و به روز کردن ساختارها باید به دنبال حواشی و دلایل کارشکنی ها و نابسامانی ها باشیم. (جای بسی نگرانی) در گذری اجمالی از واقعیات ها و مباحث همیشگی بهتر است به گزارش و توصیف چگونگی ایجاد کیفیت استاندارد و احیای شرایط آن پرداخته شود. همانطور که در گذشته بیان شده بود، ضرورت شرایط استاندارد برای حضور در عرصه ساخت ساز و تداوم و ارتقاءآن احساس می شود، فارغ از آنچه امروز در آن هستیم در یک نگاه علمی و آتیه ساز با قوام صداقت و روراستی، باید گفت که هیچگونه متد و مجموعه آموزشی کارآمد برای علاقه مندان رشته سازگری وجود ندارد، با این وصف که تعداد متقاضیان و یا ثبت شدگان این عرصه رو به فزونی و گسترش است.

سوال اینجاست که این موج زیاد مراجعه و ثبت نفرات در حوزه سازندگان ساز در کدام موقعیت و محیط آموزشی و یا در تعامل با کدام مکتوبات علمی و عملی به این حرفه، اشراف پیدا کرده اند؟ آیادیگر وقت آن نرسیده است که کمی تیز بینانه تر و بی تعارف به این موضوع بپردازیم؟

روزگاری برای تاسیس و رسیدگی و خدمات لازم برای این صنف زحمت کش، فعالیت و تکاپو آغاز شد، که بسیار بسیار جای ارزش و قدردانی، اما آیا بهترو لازم نبود که همگام و در امتداد آن، برنامه ریزی صحیح و دقیق شکل پیدا می کرد؟

و حال که در این دوره از زمان با آماج تغییرات و تحولات جهانی مواجه هستیم و در زیر بمباران اطلاعات چیزی برای پناه بردن به آن از خویش نداریم، نباید نگران عقب ماندگی ها و معضلات پدید آمده ار قصور و کوتاهی های روش هایمان باشیم؟براستی مسیر ما به کام جهت است و آینده این جریان قدرتمند چه خواهد شد؟

در تمام رشته های مختلف و حتی آموزش نواختن انواع سازها در تمامی مراکز مختلف دولتی و خصوصی، قوانین و ضوابطی حاکم است. به طور مثال با طی یک دوره کامل و اتمام کتاب آموزش نوازندگی کلاسیک ویلن شماره ۱ به مرحله بعدی و بعد از موفقیت در آن به شماره های دیگر می پردازیم و حتی همگام با آن به کتب آموزشی اجرای گامها، اتودها و همچنین در بخش تئوری به موزیکولوژی و هارمونی توامان پرداخته می شود. در این سیستم، علاقه مند به رشته نوازندگی در برابر اساتید متفاوت و حتی در تعامل با سایر علاقه مندان و هنر آموزان آزاد، دارای پشتوانه تحصیلی و تجربی است که با سایرین مطابقت داشته و امکان بحث و گفتگو را در عرصه ای دیگر وپیش تر فراهم می سازد، در این زمان است که همان رشد و ترقی نسبی خلق می شود و ریشه های کار علمی در بستر هنر و اندیشه تثبیت می گردد.

به باور من که خود نیز تابع قوانین مشخص این حرفه است، نیاز حیاتی برای دوام و حرکت این صنعت به چشم می خورد که آن به صورت اکید و خاص، استقرار نگاهی تازه و حرفه ای به جهت دهی و قانون مدار کردن حرکت علاقه مندان به این رشته و همچنین سایر سازگران است، جای توضیح است که این ضرورت سن وسال و موقعیت نمی شناسد زیرا که علم و دانش و تجربه عملی، منوط و متوقف به گذشته صرف و یا حال در گذر نیست، بلکه دائما در حال تغییر و بازسازی و احیای بهینه خویش است در این وضعیت به نظر می رسد هر گونه ایستادگی و مقاومت در برابر این جریان و پا فشاری نا محسوس، منجر به حذف و نا بودی موقعیتهای شخص هنرمند است.

ما نمی توانیم هرگز جایگاه تجربه و تاریخ را نادیده بگیریم، نمی توانیم هرگز جایگاه حضور و امکان دسترسی به ساز های موجود از گذشتگانمان را نا دیده بگیریم، اما نکته ای ظریف دراین بحث وجود دارد و آن این است که این موضوعات و از این قبیل، فقط و فقط، بخشی از ساختار لازم و ضروری شرایط مطلوب سازگری است، نه همه آن.

شاید در این موقعیت بهانه های متعددی مطرح شود، از این قبیل که امکان تهیه و دسترسی به دانش و اطلاعات روز فراهم نیست! باید بگویم برای یک سازگر که به طور متوسط از هزینه مناسبی برای فروش ساز برخوردار است امکان تهیه و فراهم ساختن دانش مورد لزوم، دشوار است؟

آیا همان هزینه مصرفی در راستای ارتقاءسطح اطلاعاتی اودر جریان موفقیت آن شخص موثر نمی باشد؟پس چرا باز هم توقف و بدنبال معجزه گشتن؟چرا ستیز با حقایق و در عوض به دنبال احساسات خیالی و توهم گونه؟

موضوع بر سر اثبات لیاقت و کارآمدی واقعی افراد است، گاهی افرادی به شکلی کاملا جدی و مسلم و شاید بدون طی کردن اصول لازم و آموزشی مدون خلاقیت خود را به اثبات برسانند که آن نیز جدای از تلاشهای شخصی و دغدغه های خود آن فرد نمی باشد، قطع یقین به جز ضریب هوش بالا و خلاقیت بارز، موقعیت مناسب برای رشد و فعالیت و تحقیق و پژوهش از ضروریاتی بوده است که شخص مورد بحث، نیاز آن را احساس کرده و در ادامه برای تکمیل آن تلاش و کوشش نموده است.

اما و آیا می توانیم به راحتی بگوییم تمامی سازندگان ساز دارای این ویژگی ها هستند؟آیا می توانیم بگوییم همگی آنها توانایی ایجاد و فراهم سازی امکان مناسب و شخصی رشد و پیشرفت خود را دارند؟ آیا می توان گفت همگی آنها دسترسی به اطلاعات روز و منابع تحقیقاتی را دارند؟ این شرایط و فراهم کردن ضروریات، وظیفه و دستور العمل کدام مرجع پشتیبان حقوق سازندگان سازاست؟

ما می توانیم با مطالعه و تحقیق و بررسی متدها و ساختارهای آموزشی متفاوت و همچنین با در نظر گرفتن شرایط موجود در هسته های سازگری، تعامل و تطبیقی علمی و استاندارد را فراهم کرده و در موازات آن به نخبگان و خلاقان این رشته نیز بپردازیم، این نحوه عملکردی صحیح است، جدای از آنکه چه شخصی آن را مطرح میکند، باید به درستی دید و پیش بینی کرد، زیرا که همه از یک مجموعه هستیم و باورمان این است، که باید واقعیت گرا، هدفمند، علمی، با تجربه ودانش پژوه به حرکت ادامه داد.