گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk
متولد ۱۳۳۸ تهران
خواننده کنتر آلتو
gittikhosravi@yahoo.de

فوق لیسانس آواز و تدریس آواز از کنسرواتوار هامبورگ ۱۹۹۲

گیتی خسروی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است