بررسی موسیقایی زوزه گرگ (II)

آنچه که مشخص می باشد این است که تلاش گرگ ها در زوزه ی جمعی، ایجاد فضایی چندصوتی است. این موضوع را پیانیست فرانسوی، “Hélène Grimaud”، نیز تجربه کرده است. او می گوید گرگ ها همانند انسان ها علاقه مند به تولید اصوات آهنگین هستند. هدف از تولید این اصوات می تواند نوعی ایجاد ارتباط باشد. از طرفی، وی با توجه به علاقه ی خاص خود به گرگ ها و حضور در کنار آن ها گزارش داده است که اگر فردی در کنار چند گرگ و با نوت خاص زوزه بکشد، گرگ ها فرکانس صدای خود را به گونه ای تغییر می دهند تا فضای چند صدایی تولید شود (۵).

حال در این بین گاهی تمام گرگ ها سعی در تولید یک نوت کرده و در این تلاش می توان ضربان بین زوزه ی گرگ ها را هم شنید. به
Audio File این فیلم
برگرفته از صفحه ی اینستاگرام “WildlieFirst” نگاه کنید.

آنالیز زوزه ی گرگ: روش انجام کار
برای آنالیز صدای زوزه ی گرگ از audio file یک فایل صوتی که در فضای مجازی موجود است (۱۰) استفاده شد. برای بررسی این فایل صوتی از چندین نرم افزار مختلف استفاده گردید:
۱- نرم افزار (۱۱) TF32: این نرم افزار ابزاری است جهت تحلیل آکوستیکی کلام یا هرموج صوتی دیگر. طیف فرکانس- زمان صدای گرگ که توسط نرم افزار TF32 به دست آمده، در زیر نمایش داده شده است. با توجه به کیفیت فایل صوتی و بر اساس طیف حاصل از آنالیزآن، می توان صدای پایه با پنج صدای فرعی موجود در ساختارهارمونیک را مشاهده کرد. در این طیف، مشخص است که گرگ در طول زمان حدود ۴٫ ۹۳۲ ثانیه، زوزه ای با ساختار “Flat”، شروعی بالا رونده و انتهایی پایین رونده سر داده است:

۲- نرم افزارهای “Soundforge” (ساند فرج) (۱۴) و “Transcribe” (ترنسکریب) (۱۳) و نرم افزارمیکروتونال “Scala” (اسکالا) (۱۲)، جهت تعیین اندازه فواصل موجود در زوزه ی گرگ به کارگرفته شدند. دو نرم افزار اول با آنالیز فایل صوتی، طیف صدا و اندازه ی تقریبی هارمونیک ها را به دست داده (پارامترهای آنالیز در شکل زیر مشخص است) و می توان با انطباق صدای زوزه با فواصل تعیین شده در نرم افزار “Scala”، تقریب شنیداری خوبی برای اندازه ی فواصل مشخص کرد. در شروع این فایل صوتی، صدایی با طول زمان حدود ۰٫ ۲۲۷ ثانیه را می شنویم که بر اساس تحلیل طیف صدا، فاصله ای است بینA#4 و B4:
نتایج
در این بررسی، طول فواصل زمانی درموج صدای یک نمونه زوزه ی گرگ با کمک نرم افزارهای “Soundforge” و “Transcribe” و اندازه ی تقریبی فواصل موسیقایی با کمک نرم افزار “Scala” و به صورت شنیداری (با دست یابی به حداقل ضربان ناشی از هم زمانی دوصدا) اندازه گیری شد. در شکل زیر، اندازه ی تقریبی فواصل موسیقایی (بر حسب “Cent”) مشاهده می شود:
در صدای ضبط شده و دربین زمان های ۱٫ ۹۹۸ و ۲٫ ۵۹۴ ثانیه، می توان audio file این فایل صوتی را شنید.

این ضربان ناشی از وجود هم-زمان دو فرکانس نزدیک به هم در اطراف نوت #C است.

در این بررسی برای به دست آوردن اندازه ی فواصل موسیقایی، حداقل ضربان تولید شده در همزمانی صدای زوزه و فاصله ی متناسب ایجاد شده توسط نرم افزار “Scala” ملاک قرار گرفت. از طرفی برای اندازه گیری تقریبی فواصل زمانی، فاصله ی زمانی “IOI” (مخفف Inter-onset Interval) بین نقطه ی شروع تغییرات صوتی در موج زوزه ی گرگ، معیار بوده و سعی شده است این فاصله با تقریب خوبی به دست آید.

با توجه به اطلاعات به دست آمده ازآنالیز فایل صوتی و با استفاده ازبرنامه نوت نویسی انکور (۱۵) می توان این زوزه را نوت نویسی کرد. فواصل زمانی نوت نویسی، تقریبی بوده و بر اساس طول نسبی فواصل زمانی موجود در فایل صوتی انتخاب شده اند:

همچنین با استفاده از برنامه “Cakewalk” (ککواک) (۱۶) و سمپل های تحت برنامه “Kontakt” (کنتاکت) (۱۷) و بر اساس اطلاعات آنالیز، زوزه ی گرگ شبیه سازی گردید که در اینجا audio file این نمونه ی صوتی شبیه سازی شده را می توان شنید.

بحث درباره ماهیت موسیقایی زوزه ی گرگ
موسیقی پنهان در زوزه ی گرگ می تواند سوال های بسیاری را در ذهن ایجاد کند. مهم ترین سوال این است که آیا حیوانات توانایی آفرینش موسیقایی دارند؟ آیا ممکن است معیارهای بشری موسیقی، به لحاظ شکل در عرصه ی آوای جانوران وجود داشته باشد (۵۵,۱۸)؟

هنگامی که انسان موسیقی خلق می کند، فهرست بلند بالایی از معیارها وجود دارد. موسیقی خلاقیتی است که به عینیت قصد و نیت منجر خواهد شد. در این کار قصدی در بین است، نتیجه ای مورد نظر است که در معیارهای موسیقی و عناصر فرهنگی آن ها اشتراک دارد. موسیقی بشری به طور وسیعی با نسبت های زمان مند و زودگذر آمیخته است (۵۶,۱۸). آیا این ها ویژگی موسیقی بشری در دنیای جانوری هم وجود دارند؟ بعضی از جانوران )مانند گرگ و پرندگان) صاحب آوا و نوایی هستند که ماهیت متفاوتی دارد. آیا می توان گفت نواهایی از این نوع دارای مولفه های اصلی و بنیادین موسیقی مانند ملودی، نظام متریک، ریتم و غیره هستند (۵۷,۱۸)؟

مش (François Bernard Mâche)، آهنگساز فرانسوی، شاگرد الیویه مسیان و نویسنده کتاب “Music, Myth and Nature: or, The Dolphins of Arion”، معتقد است که آواز پرندگان بر اساس تکرار و تغییر، دو تکنیک آفرینش موسیقی، شکل می گیرد (۲۵).

ارسال دیدگاه

رایانامهٔ شما نمایش داده نخواهد شد.

درباره اتصالات چسبی ویولن (I)

زمانی که در یک وسیله چوبی تغییراتی رخ می دهد، دامنه این تغییرات می تواند منجر به واکنش هایی متفاوت از سمت چوب گردد. همان طور که می دانیم چوب ماده ای پویا و تغییرکننده می باشد و تغییرات آن بر اثر دگرگونی های دما، رطوبت، فشارهای فیزیکی و مکانیکی درونی و بیرونی به وجود می آید.

مروری بر آلبوم «زمین»

«زمین» یک دونوازی است؛ دوئت برای پیانو و خوانش شعر، هوشیار خیام و احمد پوری. و نتیجه‌اش شش قطعه‌ی موسیقی است و راهی دیگر برای همنشینی خوانش و موسیقی. نام موسیقایی قطعه‌ها، پرلودیوم، سرناد، آریوزو و … هم به تمثیل همین را می‌گوید. حتا اگر ندانیم که روش ساخته شدن این آثار، اجرای همزمان بوده است، سرشت دونوازانه‌ی این خوانش خود را نخست در نسبت حضور صدای گوینده و صدای پیانو می‌یابد؛ در سکوت‌ها و مکث‌ها. آنجا که شاعر خاموشی اختیار می‌کند تا جایی به حضور همنوازش بدهد. و چه هوشمندانه و با ظرافت چنین می‌کند. می‌شنود. می‌اندیشد و در لحظه تصمیم می‌گیرد و ناگهان بافت ساخته شده از صدای پیانو/انسان دگرگون می‌شود.

از روزهای گذشته…

فرهنگ اسلامی و پیدایش موسیقی چند صدائی در اروپا (I)

فرهنگ اسلامی و پیدایش موسیقی چند صدائی در اروپا (I)

در ضمن بررسی منابعی برای تهیه مقاله ای درباره نقد تاریخنگاری موسیقی ایرانی به این مقاله جالب بر خوردم که برای روشنگری تاریخی درباره مبادلات فرهنگی و موسیقایی شرق و غرب لازم و مفید است؛ و با مقاله های «نقد تاریخنگاری موسیقی ایرانی» و جستارِ پیوست «درباره عقب ماندگی و پیشرفت» ارتباط دارد.
روش‌های آوانگاری فُنمیک و فُنتیک (I)

روش‌های آوانگاری فُنمیک و فُنتیک (I)

یک قوم‌موسیقی‌شناس احتمال دارد به منظور مطالعه‌ی موسیقی تصمیم به ضبط نمونه‌های صوتی و سپس آوانگاری آن‌ها بگیرد. او با خصوصیات ِآن موسیقی آشنا نیست و در مشاهده و تجربه‌اندوزی از فرهنگِ موسیقاییِ مورد مطالعه‌اش ممکن است با پدیده‌های موسیقای‌ای مواجه شود که نسبت به عادات قبلی و پیشینه‌ی فکری و تجربه‌ی موسیقایی او غریب و مهجور باشند. به باورِ نتل (۱۳۹۲: ۱۵۳) اصلی‌ترین مسأله در تاریخ آوانگاری «تعادل میان دقت و سادگی» است.
گزارش مراسم رونمایی کتاب «بررسی ساختار تصنیف‌های عارف قزوینی» (II)

گزارش مراسم رونمایی کتاب «بررسی ساختار تصنیف‌های عارف قزوینی» (II)

کتاب «بررسی ساختار تصنیف‌های عارف قزوینی»، نگارش مرجان راغب نیز ازجمله کتاب‌های پژوهشی نشر خنیاگر است که به تحلیل آثار و سبک‌شناسی عارف قزوینی پرداخته و در تابستان ۱۳۹۶ توسط نشر خنیاگر منتشر شده است. این کتاب در اصل پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد خانم راغب در رشتۀ نوازندگی ساز ایرانی است که در سال ۱۳۹۲ با استادراهنمایی دکتر هومان اسعدی ارائه شده بود.
“موسیقی همه زندگی من است” (V)

“موسیقی همه زندگی من است” (V)

البته. اگر من استعداد نداشتم هیچ کار نمی توانستم انجام دهم. در حال حاضر گاه حتی موسیقی راک اند رول و جاز نیز با یکدیگر ترکیب می شوند. من چند گروه راک اند رول را می شناسم که وقتی آنان را روی سن می بینید افرادی متفاوتند از آنچه در هنگام ضبط هستند، به دلیل آنکه افراد با سوادی دارند، موسیقیدانان خوبی نیز دارند.
منتشری: هیچ ارگانی از ما حمایت نکردند

منتشری: هیچ ارگانی از ما حمایت نکردند

می گفت که من مجبور شدم که در مراسم ختم بخوانم. وقتی به خانه رفتم، آن قدر دیر شده بود که روحانی ای قرار بود عقد را بخواند در حال رفتن بود. من کمی پول به او دادم و خلاصه عقد خوانده شد. حالا شما با وجود این مسائل پیش آمده چه‌حرفی برای گفتن دارید؟ گفت که کدام ارگان از من حمایت کرد [در حالی که اوضاع من طوری بود که] یک نهار خوب نمی توانستم بخورم. من مجبور شدم که آن آهنگ ها را بخوانم. من در “گلها” زیاد خواندم ولی یک منزل مسکونی نداشتم سپس آهنگ “نیّر” خواندم و یک خانه خریدم.
آموزش موسیقی به وسیله موسیقی

آموزش موسیقی به وسیله موسیقی

واضح است که تا کسی موسیقی نشنیده باشد نمی تواند موسیقی تولید کند. فرض کنیم شخصی تا به حال موسیقی به گوشش نخورده باشد و بیاییم او را صرفا از طریق تئوری با موسیقی آشنا کنیم. آیا انتظار آهنگساز شدن این شخص انتظار بجایی است؟ حال بیایید فرض را کمی واقعی تر کنیم؛ اگر شخصی بر فرض موسیقی ایرانی نشنیده باشد آیا می تواند موسیقی ایرانی بسازد؟
ویلهم فورت ونگلر، موسیقی در زمان جنگ (II)

ویلهم فورت ونگلر، موسیقی در زمان جنگ (II)

در سال ۱۹۴۵ موقعیت وی بحرانی تر شد چرا که پلیس گشتاپو او را به شدت تحت فشار قرار داده بود، از این روی، به سوئیس گریخت. در این دوره بیشتر روی آهنگسازی کار می کرد. آثارش شامل آثاری برای پیانو، ارکستر و سونات بود. تا دسامبر ۱۹۴۶ وی موضع خود را مبنی بر طرفداری و مشارکت با سوسیالیستهای ملی مشخص کرد.
تمدید زمان ثبت نام  جایزه آهنگسازی «سیمف ۱۳۹۶»

تمدید زمان ثبت نام جایزه آهنگسازی «سیمف ۱۳۹۶»

مهلت ثبت نام در فراخوان آهنگسازى «سیمف ۱۳۹۶» تا پایان ساعت ۲۴ یکشنبه ١ مرداد تمدید شد. روابط عمومی اولین دوره مسابقه آهنگسازی سیمف امروز اعلام کرد که کمیته برگزاری این جایزه، مهلت ثبت نام در آن را تا پایان ساعت ۲۴ یکشنبه ۱ مرداد تمدید کرده است.
بوگی: ژانری که آرام و قرار ندارد (II)

بوگی: ژانری که آرام و قرار ندارد (II)

هر بار که “Sweet Home” را از رادیو می شنوم، سعی می کنم که معنی آن را بفهمم اما نهایتا تسلیمِ گروو (groove) قوی آن می شوم. البته در “Delta Swamp” گروو های فراوانتری وجود دارند. مانند “Stone Fox Chase” از “Area Code 615″، حتی اگر نام و عنوان آهنگ هم چیزی را برایتان تداعی نکنند، تمِ تیرهء ریف هارمونیکای آن را در “The Old Grey Whistle Test” به خاطر می آورید. وقتی که این قطعهء سازی را برای اولین بار شنیدم، فهمیدم که چقدر به گروه فانکِ معاصری مانند جنگ (War) نزدیک است.
اگر نمی توانی مشهورترین باشی، بدنام ترین باش

اگر نمی توانی مشهورترین باشی، بدنام ترین باش

بدون شک فیلم شیکاگو (Chicago) به کارگردانی Rob Marshall بهترین فیلم موزیکالی است که در دهه اخیر ساخته شده است، فیلمی سراسر موسیقی ارکسترال، موسیقی با کلام و حتی مملو از کلام موسیقایی. فیلمی که با بازی زیبای هنرمندانی چون ریچارد گیر (Richard Gere) در نقش یک وکلیل، کاترینا زتا جونز (Catherine Zeta-Jones) در نقش یک خواننده معروف Jazz و رنی زلوگر (Renée Zellweger) در نقش یک خواننده معمولی کر، به روی صحنه آمد و پس از سالها جای خالی فیلم های موفق موزیکال در سینما را پر کرد.