گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

موسیقی و شعر در «گرگیعان و گرگیعان» (XII)

در کویت این مراسم به نام «قرقیعان» معروف است و بعد از افطار گروه های پسر و گروه های دختر هر کدام بصورت جداگانه شروع به خوانند اشعار خود، گرفتن عیدی و شیرنی از منازل می کنند. به این شیرنی و هدایا را در کسیه ایی به نام «الخریطه» جمع می کنند.

کشور کویت
در کویت این مراسم به نام «قرقیعان» معروف است و بعد از افطار گروه های پسر و گروه های دختر هر کدام بصورت جداگانه شروع به خوانند اشعار خود، گرفتن عیدی و شیرنی از منازل می کنند. به این شیرنی و هدایا را در کسیه ایی به نام «الخریطه» جمع می کنند.
قرقیعان و قرقیعان بین اقصیر و رمضان
عادت علیکم صیام کل سنه وکل عام
یالله تخلی ولدهم یالله خلی لأمه یالله
عسى البقعه ما تخمه و لا توازی على أمه
أعطونا الله ‏یعطیکم، بیت یودیکم

کشور امارات متحد العربی

در امارات متحد العربی به این مراسم «حق اللیله» گفته می شود که در شب ۱۵ رمضان کودکان با لباس های محلی و رنگارنگ که به «الفرجان» (۲۴) معروف هستند. به کوچه ها می آیند و این اشعار را می خوانند:
إنطونه حق الله
جدام بیتکم دله
عسى الفقر ما یدله (۲۵)

کشور قطر
قرنقعوه قرقعوه
عطونا الله یعطیکم بیت مکه یودیکم
یا مکه یا المعموره یا أم السلاسل و الذهب یا نوره

کشور عربستان السعودی
منطقه مرکزی و شرقیه

دختران با لباسی محلی به نام «المخنق» و پسران با لباسی به نام «دشداشه» به کوچه ها می آیند و خانواده ها از شب قبل برای کودکان خود کسیه هایی به نام «الخریطه» که از گردن آویزان می شوند، آماده می کند و در بعضی از مناطق بجای کیسه سبدی با برگ نخل به نام «المخلاه» استفاده می کنند و این اشعار را می خوانند:
قرقع قرقع قرقیعان أم قصیر ورمضان
عطونا من مال الله یسلم لکم عبد الله
عطونا الله یعطیکم بیت مکه یودیکم یودیکم لأهالیکم
ویلحفکم بالجعد عن المطر والرعد
و صاحب خانه به آنان بادام زمینی، انجیر خشک و یا شیرینی و… می دهد.

کشور بحرین
در این شب دختران با لباس محلی به نام «البخنق والثوب» های رنگارنگ و پسران بروی لباس «دشداشه» خود جلیقه ایی به نام «سدیری» که با طرح هایی طلایی رنگ دوزخته و تزئین می شود. کودکان در بحرین این اشعار را می خوانند:
عادت علیکم صیام… کل سنه وکل عام
عادت علیکم صیام… کل سنه وکل عام
و صاحب خانه به آنان شیرینی و عیدی می دهد و کودکان در جواب این جمله را می گویند:
الله یخلی راعی البیت آمین…
الله یخلی… آمین (۲۶)

پی نوشت
۲۴- «الفرجان» لباس توری شکل رنگی است که دختران بر روی لباس خود می پوشند.
۲۵- سایت خبری الاتحاد، حق اللیله. عطونا الله یعطیکم، بیت مکه یودیکم، هناء الحمادی
۲۶- سایت خبری سیدتی نت، القرقعان من أهم العادات الشعبیَّه التراثیَّه لدول الخلیج

محمود مشهودی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است