اختتامیه سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان برگزار شد

سیزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان با دبیری هومان اسعدی و با مشارکت اساتید موسیقی کشور توسط انجمن موسیقی ایران، با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر موسیقی و با همکاری بنیاد رودکی از تاریخ ۵ مردادماه تا ۵ شهریورماه سال جاری برگزار شد.

هیئت داورانِ سیزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش‌های مختلف موسیقیِ نواحی ایران را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

برگزیدگان بخش موسیقی آذربایجان:

برگزیدگان ساز نقاره

هیئت داوران، جایزه بخش ویژه جشنواره را به آقای آراز وجودی تقدیم کرده و آقایان محمدمعین نوروزی و اصغر دسینه‌خی او را شایستۀ «تقدیر» دانستند.

برگزیدگان بخش «تار آذری» به شرح ذیل اعلام می‌شود:

– گروه سنی الف:

رتبۀ سوم به طور مشترک: آقایان ارسلان عبادی و سپهر مسلمی­‌حکم‌آبادی

رتبۀ دوم: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز دوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: خانم زهرا میرزائی

ــ گروه سنی ب:

رتبۀ سوم به طور مشترک: آقایان اشکان احمدی فخرآباد و حمید آبروش

رتبۀ دوم: هیئت داوران هیچ یک ازشرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبۀ دوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: آقای آراز قاسمی

ــ گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبۀ سوم و دوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای المان اطهری

برگزیدگان تکنوازی دایره:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم و دوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: خانم افرا اصلان‌حسینی

برگزیدگان تکنوازی قانون:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم و دوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: خانم پانیذ ستاری

برگزیدگان تکنوازی قوپوز:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای دانیال صادقی

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان امیرمحمد باقری و اسماعیل حاجی‌زاده

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک ازشرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیئت داوران هیچ‌یک ازشرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای ابراهیم راثی

رتبه اول: آقای محمدرضا حمیدی

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای آرمین بهنیافر

رتبه دوم: آقای مهرداد فتحی

رتبه اول: آقای آرین ضمیری

برگزیدگان تکنوازی نی بختیاری:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای عقیل حیدری­ سودجانی

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

برگزیدگان بخش موسیقی ترکمن:

برگزیدگان دوتار

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­ کند:

– گروه سنی الف: هیئت داوران هیچ‌یک ازشرکت ­کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادند.

– گروه سنی ب:

رتبۀ سوم: آقای حمید تکه

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و اول تشخیص ندادند.

– گروه سنی ج:

رتبۀ سوم: آقای حامد پدری

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و اول تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی دوتار و آواز:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی ب:

رتبۀ سوم: آقای ایوب کم

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و اول تشخیص ندادند.

گروه سنی ج:

رتبۀ سوم: آقای میثم شاعری

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و اول تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

گروه سنی ج: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبۀ دوم: آقای میثم شاعری

رتبۀ اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی تنبور:

هیئت داوران از خانم‌ها دنیا کاکائی، سیّده سارینا مردای و آقای بنیامین گراوند تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: خانم سارا کاکائی

رتبه دوم به طور مشترک: خانم دریا کاکائی و آقای کیان ناصری

رتبه اول به طور مشترک: خانم‌ها رومینا نوروزی و رها افضلی

– گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: آقای سیّدسیروان رستمیان

رتبه دوم به‌طور مشترک: آقای حافظ کریمی و خانم سیّده‌غزل شفیعی

رتبه اول: آقای وریا کریمی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم به‌طور مشترک: آقایان جهاندار ملکی و همایون کاکی

رتبه دوم: آقای مهدی مریدی

رتبه اول: آقای امیر مرادی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم به‌طور مشترک: آقایان مصطفی عزیزی و سیّدنوید کمری

رتبه دوم: آقای سهیل رستمی

رتبه اول: خانم حسنا فتحی

برگزیدگان تنبور و آواز:

هیئت داوران از آقایان کامیاب چراغی، ایوب رضایی و پدرام ظاهری­‌نیا تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای کسری کاکائی

رتبه دوم به‌طور مشترک: آقایان حامد طاهری و پژمان ظاهری­نیا

رتبه اول: آقای بردیا اکابری

– گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان برزو امیریان و سجاد رضایی

رتبه دوم: آقای سپهر ذوالنوریان­

رتبه اول: آقای جهاندار ملکی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای افشین براک

رتبه دوم: آقای سعید کرمی­راد

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی دف (مقامی):

هیئت داوران از خانم افرا اصلان‌حسینی تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌­کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای تایماز محسنی

رتبه دوم به‌طور مشترک: آقایان سیّدکیارش سلجوقی و آمیار میرزانیا

رتبه اول به‌طور مشترک: آقای کاوان زندسلیمی و خانم وحیده نقیبی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای متین رحمنی

رتبه دوم: آقای پویا رحمنی

رتبه اول: آقای محمد مرادی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: آقای صهیب خسروی و خانم عادله رحیمی

رتبه دوم: خانم منا ملائی

رتبه اول: آقای آرمین حسن‌­نژاد

برگزیدگان بخش موسیقی شرق و جنوب خراسان:

برگزیدگان بخش آواز:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای محمدامین امینی‌

رتبه اول به طور مشترک: آقایان مبین دُرپور و محمد حسن‌­زاده

– گروه سنی الف (۲)

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

نفر اول: آقای کیان واحدی

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای عبدالرحمان باطوری

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای محمد غیبی­

رتبه دوم: آقای محسن کریمی­

رتبه اول: عباس اعظمی

برگزیدگان تکنوازی دایره:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص نداد و نیما ضربی (گروه سنی ب) را شایستۀ تقدیر دانست.

برگزیدگان تکنوازی دُهُل:

گروه سنی ج: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

نفر اول: امید نی‌نواز

برگزیدگان تکنوازی دوتار:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای امیر مددی

رتبه دوم: آقای امین دامن­پاک

رتبه اول به طور مشترک: کیان واحدی و مهدیس ابراهیمیان

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای محمدامین شیری

رتبه دوم: خانم یاسمین تنها

رتبه اول: آقای ایمان تُخم­کار

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای محسن کریمی

رتبه دوم: آقای علی شیری

رتبه اول به‌طور مشترک: آقایان سلمان سلیمانی و محمد سلیمانی

برگزیدگان بخش موسیقی شمال خراسان:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

برگزیدگان تکنوازی آواز و دوتار:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای ژیکان سپاهی

رتبه دوم: آقای امیرحسین حسین­ زاده

رتبه اول به‌طور مشترک: آقایان محمدمهدی ولی‌­نژاد و سیّدپدرام خلیق

– گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان فرشاد علی­ نژاد و رامین نوروزی

رتبه دوم: آقای وحید طاهری ­نسب

رتبه اول: آقای جلیل خانی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص

رتبه دوم: آقای مظاهر حدادیان

رتبه اول: آقای غلامحسین غلامی

برگزیدگان تکنوازی دوتار:

هیئت داوران آقایان امیرحسین حسین‌زاده (گروه سنی الف) و فرشاد علی‌نژاد(گروه سنی ب) را شایستۀ تقدیر دانستند.

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: خانم سامه قدیمی

رتبه دوم: آقای سروش نظری

رتبه اول: آقای فرهاد اسلامی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم الهه اسعدی­

رتبه دوم: آقای سهراب بابازاده

رتبه اول به طور مشترک: آقایان مصطفی اسلامی و جابر دلربائی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای مهدی کمالی

رتبه دوم: آقای بامداد غفاری

رتبه اول: خانم اعظم کارگر

برگزیدگان تکنوازی دایره:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص نداده و از عاطفه هاشم‌زاده (گروه سنی ج) تقدیر کردند.

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

گروه سنی الف: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: آقای فرهاد اسلامی

گروه سنی ب:

رتبۀ دوم: جابر دلربائی

برگزیدگان بخش موسیقی سواحل جنوبی و هرمزگان:

برگزیدگان تکنوازی عود هرمزگان:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: هیئت داوران هیچ‌­یک ازشرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه‌ سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای دانش درآیش

رتبه اول: هیئت داوران هیچ­‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ‌­یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه‌ دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای رضا ترک­چین

برگزیدگان تکنوازی نی­انبان:

هیئت داوران خانم آینا جاشویی (گروه سنی الف) را شایستۀ تقدیر دانسته و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای عرفان سعیدی

رتبه دوم: آقای مبین مظلوم ­زاده

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک ازشرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

– گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ­‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه‌ دوم و سوم تشخیص نداده است.

رتبه اول به طور مشترک: آقای انامیر تنگسیری و رضا زارع

برگزیدگان بخش موسیقی سیستان و بلوچستان:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

برگزیدگان تکنوازی بنجو:

ــ گروه سنی الف:

هیئت داوران هیچ‌ یک ازشرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای مهدی بلوچی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: حبیب ­الله داوودی

رتبه دوم: حمیدالله سیّدزاده

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

– گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: مصطفی نیک­نژاد

برگزیدگان تکنوازی دونلی:

– گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای عیسی بلوچ

برگزیدگان تکنوازی دُهُلک:

هیئت داوران ضمن تقدیر از آقای محمدفاتح داوودی، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای محمدرضا آباد

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای ایرج داوودی

رتبه اول: آقای محمد خسروی

برگزیدگان تکنوازی رُباب:

– گروه سنی الف:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای یاسین حدیدی

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای محمدصالح سیاهانی

رتبه اول: آقای حمیدالله سیّدزاده

برگزیدگان تکنوازی قیچک:

– گروه سنی الف:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای محمدشریف شَکِّل‌­زهی

رتبه اول: آقای سهیل زنگی­‌شاهی

– گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای مهرداد بامری

برگزیدگان بخش موسیقی فارس:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

برگزیدگان تکنوازی کرنا:

– گروه سنی ج:

رتبۀ اول: آقای فرشاد خسروانی

برگزیدگان تکنوازی نقاره:

هیئت داوران ضمن تقدیر از تارخ یوسفی (گروه سنی الف) برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای علی خسروانی

برگزیدگان بخش موسیقی قشقایی:

هیئت داوران، ضمن تقدیر از آقای امیرکریمی‌­زاده (نوازندۀ کمانچه)، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

– گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای محمدرضا نوروزی

برگزیدگان تکنوازی نی قشقایی:

– گروه سنی ب:

رتبه دوم: آقای محمدرضا چریکی

برگزیدگان بخش موسیقی کتول:

برگزیدۀ بخش آواز:

هیئت داوران ضمن تقدیر از آقای محمد لطفی (بخش آواز) برگزیدۀاین بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبۀ اول: آقای محمدامین تُرابی

برگزیدۀ تکنوازی شمشاد:

– گروه سنی الف:

رتبۀ دوم: خانم هستی فندرسکی

برگزیدگان تکنوازی دوتار:

هیئت داوران ضمن تقدیر از آقای نریمان علمشاهی (گروه سنی الف) و خانم فاطمه اصفهانی (گروه سنی ج) برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای احمدرضا برزگر

– گروه سنی ب:

رتبه اول: آقای حسین انصاری

برگزیدگان بخش موسیقی کُردی:

هیئت داوران، ضمن تقدیر از آقایان جبرئیل تخت‌­فیروزه و محمد رحمانی (در بخش آواز)، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌­کند:

برگزیدگان بخش آواز کردی:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای فرزین حیدری

رتبه دوم: آقای فؤاد استاد قادر­برده­زرد

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای جهاندار ملکی

رتبه دوم: آقای سجاد رضائی

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌­یک ازشرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه‌اول تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی دوزله:

– گروه سنی الف:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای پارسا احمدزاده

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای فرهاد سلیمانی

هیئت داوران هیچ یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی دُهُل:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: کیاست دانائی

هیئت داوران هیچ یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی دیوان:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی شمشال:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای شهرام مهدوی

هیئت داوران هیچ یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص ندادند.

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای عبدالباسط مرادی

رتبه دوم: آقای اسماعیل محمودی

هیئت داوران هیچ یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی نرمه‌نای:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: آقای دانش شریفی و خانم یسنا عارفی

هیئت داوران هیچ یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای پارسا احمدزاده

– گروه سنی ب:

رتبه اول: آقای آروین دباغی

– گروه سنی ج:

رتبه دوم: آقای کریم صالحی­

برگزیدگان تکنوازی ضرب:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: خانم باران کیانی

رتبه دوم: آقای کیانوش شهسواری

رتبه اول: آقای آلان فاروقی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم زیلان رحیمی

برگزیدگان بخش موسیقی لرستان:

هیئت داوران، برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

برگزیدگان تکنوازی آواز:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادند.

برگزیدگان تکنوازی دُهُل:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای امیرمحمد بسطامی

رتبه دوم: آقای حامی رهسپار

رتبه اول: آقای آریوبرزن ابدالی

برگزیدگان تکنوازی تنبک:

– گروه سنی الف (۱):

هیئت داوران هیچ یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای پارسا باجلاوند

– گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: آقای آریوبرزن ابدالی

رتبه دوم: آقای حامی رهسپار

رتبه اول: آقای محمد طاهری­پور

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای بهرنگ سپهوند

رتبه دوم: آقای علی باجلاوند

رتبه اول: آقای کیارش دالوند

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای پویا یگانه

رتبه دوم: آقای حمیدرضا آزادبخت

رتبه اول: آقای محمد امینی­ راد

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم به‌طور مشترک: آقایان سعید پانسته و محمدامین ماسوری

رتبه اول: آقای محمدرضا بارانی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای مهرداد عزیزی

رتبه دوم: آقای علی صحرایی

رتبه اول: آقای سجاد لیریایی

برگزیدگان تکنوازی سرنا:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم به‌طور مشترک: آقایان آرمان بهزادی­ فرد و آرمین بهزادی‌­فرد

رتبه دوم: آقای رستم بسطامی

رتبه اول: آقای امیرحسین بسطامی

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: آقای امیرحسین بلوری

رتبه اول: آقای عرفان مریدی

برگزیدگان بخش موسیقی مازندران:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌­کند:

برگزیدگان بخش آواز:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای آرمان فلاح‌پور

رتبه دوم: آقای سیّدیونس قریشی‌­امرئی

رتبه اول: آقای مهدی کارگر

برگزیدگان تکنوازی دسرکوتن:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: خانم کوثر مصطفی‌­پور­

رتبه دوم: آقای محمدحسین طیبی

رتبه اول به طور مشترک: آقایان سیّدامیررضا محمدی و امیررضا طیبی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای همایون حسینی

رتبه دوم: آقای مجید بتیار

رتبه اول: آقای محمدرضا کاظمی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای سجاد پاریاو

رتبه دوم: هیئت داوران هیچ یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: توحید حیدری

برگزیدگان تکنوازی سُرنا:

– گروه سنی ب:

رتبه سومبه طور مشترک: آقایان امیرمحمد خطیبی و سیدمحمدرضا محمدی

رتبه دوم: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت­‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص ندادند.

رتبه اول: آقای محمدرضا کاظمی­

– گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: آقای محمد الیاسی

برگزیدگان تکنوازی قِرنه:

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: امیرمحمد خطیبی

رتبه اول: آقای حسین جهانی­نسب

– گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص ندادند.

رتبه دوم: میلاد امینی

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: خانم مهدیس فقیهیان

رتبه دوم: خانم نیایش طالبی

رتبه اول: آقای حسام بتیار

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم گلمهر عالمی

رتبه دوم: آقای سعید ضیائی

رتبه اول: آقای سیّدمحمدرضا محمدی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای آرمین باکوئی­

رتبه دوم: آقای فرشید اسکندری

رتبه اول: آقای علیرضا رسولی

برگزیدگان تکنوازی لَـلِه­وا:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای محمد ­سراجی

رتبه دوم: آقای علی ­سراجی

رتبه اول: آقای محراب قیاسی

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: آقای حسین جهانی‌نسب

– گروه سنی ج:

رتبۀ سوم: آقای میلاد امینی

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌­کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم تشخیص ندادند.

رتبۀ اول: پویا محسنی

برگزیدگان تکنوازی دوتار:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: آقای ابوالفضل عبدیان­

رتبه دوم: آقای پارسا گلستانی

رتبه اول به طور مشترک: آقایان محمدحسین طیبی و سیّدامیرضا محمدی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای امیرحسین یعقوبی

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان علیرضا پورحاجی و مجید بتیار

رتبه اول: اقای سیّدعلی محمدی­

برگزیدگان تکنوازی ضرب زورخانه:

هیئت داوران، ضمن تقدیر از آقای علی حسین‌­زاده (گروه سنی ج) هیچ­‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادند.

هیئت داورانِ سیزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش‌های مختلف موسیقیِ کلاسیک را به شرح ذیل اعلام
می‌­کند:

برگزیدگان بخش گیتار:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

گروه سنی الف (۱):
رتبه سوم: خانم سوگند همدانیان

رتبه دوم به طور مشترک: خانم هستی بیرقی و آقای مانی شیرین

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص‌ نداده است.

گروه سنی الف (۲):
رتبه سوم : هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص‌ نداد‌ه‌ است.

رتبه دوم: آقای سیدسپهر فرندی

رتبه اول: خانم مبینا یوسفی‌­قرائی

گروه سنی ب:
رتبه سوم : آقای پوریا رجبی

رتبه دوم : آقای سینا محمدی

رتبه اول: آقای سیاوش کشاورزی

گروه سنی ج:
رتبه سوم: آقای اشکان احمدی

رتبه دومبه طور مشترک: آقایان عطاء رستگار و سید علیرضا سیدی

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص‌نداده است.

برگزیدگان بخش ویلن:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

گروه سنی الف:
رتبه سوم به طور مشترک: آقایان فراز مجدیان­فر و نامی نظر

رتبه دوم: آقای سیدحسن ملکی ضیابری

رتبه اول: آقای محمدرضا بهرامی

گروه سنی ب:
رتبه سوم: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص‌نداده است.

رتبه دوم: خانم سارا نادری

رتبه اول: خانم آناهیتا خانزاده

گروه سنی ج:
رتبه سوم به طور مشترک: آقای حمیدرضا ساعتچی و خانم بهار فلسفی

رتبه دوم: آقای علیرضا خلج­اسمعیلی

رتبه اول: آقای مهدی قدیمی

برگزیدگان بخش ویولا:

هیئت داوران، ضمن تقدیر از آقایان حمیدرضا جمشید­بیگ (گروه سنی الف)، پرهام گنبری­‌میلانی (گروه سنی ب)، آقای روزبه حجت‌­پناه و خانم صدف حسینی‌­نقیبی (گروه سنی ج)، هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه تشخیص ندادند.

هیئت داورانِ سیزدهمین جشنوارۀ ملی موسیقی جوان، برگزیدگان بخش‌های مختلف موسیقیِ دستگاهی را به شرح ذیل اعلام می­‌کند:

برگزیدگان بخش آواز:

هیئت داوران از آقایان سیّدمعین استکی، امیرحسین خانلقی، شِلمو عاقلیان و وهاب گلستانی، تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌­کند:

– گروه سنی ب:

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای سجاد حسین‌زاده

– گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان سیّدجواد موسوی و آریا نوروزی

رتبه دوم: آقای پوریا عابدینی

رتبه اول: آقای حامد رنجبر

برگزیدگان بخش ویژه (آفرینش در تکنوازی):

هیئت داوران از آقای عارف شاهدی‌نواز تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان امیرآرش قاسمی، پیام سرپرست­ یکتا و کامیار روشنکار

رتبه دوم: آقای کاوان کریمی

رتبه اول: آقای مرتضی تقوی‌آلاشتی

برگزیدگان تکنوازی تار:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم به طور مشترک: خانم‌ها یلدا فاضلی‌نیا و عرفانه گل‌زاری

رتبه دوم: خانم غزل نجفیان

رتبه اول: آقایان مهدی سعیدی و اشکان نایبی

– گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم به‌طور مشترک: آقای کامیار روشنکار و خانم سوگند شکیبا

رتبه دوم: آقای صدرا ساعی‌دهقان

رتبه اول: آقایان سیدمهدی میرصفائی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم نیلوفر حسن‌کریم

رتبه دوم: آقای سهند صفری

رتبه اول: آقای آرین طوفانی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: خانم شایسته رفیعیان

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان بخش حفظ ردیف:

هیئت داوران از آقای کارن احمدی (در بخش تکنوازی سنتور) تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

رتبه سوم: آقای نصرت‌الله اکبری در بخش تکنوازی سه‌تار

رتبه دوم: خانم نگار غفاری در بخش تکنوازی قانون

رتبه اول: آقای علی نظام‌الدینی در بخش تکنوازی تار

برگزیدگان تکنوازی تنبک:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: آقای عارف مشایخ

رتبه دوم: آقای منصور صادق‌نژاد

رتبه اولبه طور مشترک: خانم نگین نجابت و آقای باربد مشیدی

– گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم: آقای آرش مهدیه

رتبه دوم: آقای هومان خوش‌بین

رتبه اول: آقای یزدان طباطبائی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: خانم‌ها مائده شفیعی و شیوا واحدی

رتبه دوم: آقای محمود جعفری

رتبه اول: آقای شهریار صابونی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم به طور مشترک: آقای ایمان شجاعیان و امید مقیمی‌نژاد

رتبه دوم: آقای آرش سروستانی

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی دف:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم به طور مشترک: خانم شکیبا استخری و آقای سیّدکیارش سلجوقی

رتبه دوم: خانم افرا اصلان‌حسینی

رتبه اولبه طور مشترک: خانم پریا کردستانی و آقای امید نجف‌آبادی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: آقای ادریس وکیلی

رتبه دوم: خانم ریحانه نجارزاده

رتبه اول: آقای دانیال مسعودی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم به‌طور مشترک: خانم عاطفه هاشم‌زاده و آقای علیرضا توسلی

رتبه دوم: آقای صادق خیاطی

رتبه اول: آقای آروین رئوفی

برگزیدگان تکنوازی سنتور:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: آقای آروین زندکریمی

رتبه دوم: آقایان آروین صیدی و دانیال عقل‌مندی

رتبه اول: آقای کارن احمدی

– گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان ایلیا بدری و محمدرضا رحمانیان

رتبه دوم: آقای آریا عباسی

رتبه اول: آقای سروش حاجی­ طالب

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم شقایق حشمت

رتبه دوم: آقای نیما خنکدار

رتبه اول: آقای کاوان کریمی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: هیئت داوران هیچ‌یک ازشرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: آقای سروش اسماعیلی

رتبه اولبه طور مشترک: آقایان محسن میرزائی و بهرام نادربیگی

برگزیدگان بخش سه‌تار:

هیئت داوران از آقای ماهان فولادی تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف (۱):

رتبه سوم: آقای محمدرضا امینیان

رتبه دوم: خانم آندیا افشاری‌پور

رتبه اول: آقای علی چراغی

– گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان حافظ کریمی و امیر ستاری

رتبه دوم: آقای امید جوراب‌بافان

رتبه اول: آقای علی دهقانی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: آقای محمدهادی ملایری و خانم کیمیا ذاکریان

رتبه دوم: خانم مهرک ملک‌پور

رتبه اول: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

– گروه سنی ج:

هیئت داوران هیچ‌یک ازشرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و سوم تشخیص نداده است.

رتبه دوم: خانم آمنه رجبی

برگزیدگان تکنوازی قانون:

هیئت داوران از خانم محیا حسینی تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم به‌طور مشترک: خانم‌ها فاطمه بهرامی و زینب بابایی

رتبه دوم: آقای باربد یکدانه

رتبه اول: خانم نگار سوهانی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم کیمیا عماری

رتبه دوم: هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول تشخیص نداده است.

رتبه اول: نگار غفاری

برگزیدگان تکنوازی کمانچه:

هیئت داوران برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم به‌طور مشترک: آقایان علی کُهن‌کن و ایلیا علیزاده

رتبه دوم: خانم کیانا حکّاک

رتبه اول: آقای سامیار مطلبی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان آرش زحمتی و صبا نصرتی

رتبه دوم: آقای فرشید قلی‌زاده

رتبه اول: آقای دامون قاسمی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای آذین یوسفان

رتبه دوم: آقای یونس غلام‌زاده

رتبه اولبه طور مشترک: آقایان علی ربوبیان و محمدجواد نجیبی

برگزیدگان تکنوازی عود:

هیئت داوران از خانم ماهور براره و ماکان نورمحمدی تقدیر کرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف (۱):

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه دوم و سوم تشخیص‌ نداده است.

رتبه اول: آقای منصور تاج‌الدینی

– گروه سنی الف (۲):

رتبه سوم به طور مشترک: آقایی حمید کریمیان و خانم نگین لشکری

رتبه دوم: آقای آوین احمدی

رتبه اول: آقای صدرا ساعی‌

– گروه سنی ب:

رتبه سوم به طور مشترک: آقایان ستار محمدی و امیررضا نصیری

رتبه دوم: آقای محمدرضا حسن‌خانی

رتبه اول: خانم ماه‌گُل مقتدر

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای هومن شیرعلی

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص نداده است.

برگزیدگان تکنوازی:

هیئت داوران از آقای علیرضا دوستی تقدیرکرده و برگزیدگان این بخش را به شرح ذیل اعلام می‌کند:

– گروه سنی الف:

رتبه سوم: خانم مریم توکلی

رتبه دوم: آقای علیرضا محمدی

رتبه اول: آقای حسین بلالی

– گروه سنی ب:

رتبه سوم: خانم ثنا محمودی

رتبه دوم به طور مشترک: آقایان کیارش بکتاشیان و آرمان خوشبویی

رتبه اول:آقای عباس کرمی

– گروه سنی ج:

رتبه سوم: آقای محمد فاتحی

هیئت داوران هیچ‌یک از شرکت‌کنندگان این بخش را حائز رتبه اول و دوم تشخیص‌ نداده است.


در مراسم اختتامیه این جشنواره به برگزیدگان سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان در سه شاخه «موسیقی دستگاهی»، «موسیقی کلاسیک» و «موسیقی نواحی» جوایزی اهدا شد. این برنامه با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد الله یاری فومنی مدیرکل دفتر موسیقی ارشاد، علی ثابت نیا مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، مهدی افضلی مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر ایران، علی اکبر صفی پور مدیرعامل بنیاد رودکی، حمید قبادی مشاور معاون امور هنری، مسئولان فرهنگی و هنری، اعضای هیأت داوران سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان، هنرمندان و اصحاب رسانه در تالار وحدت برگزار گردید.

ارسال دیدگاه

رایانامهٔ شما نمایش داده نخواهد شد.

نگاهی اجمالی به شیوه‌ی کار واروژان (II)

گویی نام او دچار همان «نسیانی» شده است که «خورخه لوئیس بورخس»، نویسنده‌ی بزرگ آرژانتینی در آرزویش بود؛ یعنی واروژان و آثارش به‌گونه‌ای واقعی وارد فرهنگ و زندگی روزمره‌ی ما شده که این ورود مثل هوایی که هر لحظه تنفس می‌کنیم، آن‌قدر طبیعی و واقعی بوده که برای بیشتر ما ملموس نیست. از طرف دیگر عوامل متعدد که از‌جمله‌ی آن بی‌تمایلی خود واروژان به عکس‌انداختن و مصاحبه‌کردن، باعث شده تا «نسیانِ افسانه‌ای» درباره‌اش اتفاق بیفتد.

جایگاه علم و هنر در روند جهانی شدن (VII)

پس هرچه علم میدان مشترک جهان آینده را می آفریند، هنر با ایجاد حیطه های فردی و منطقه یی معرفت شناسی خود، زمینه را برای گریز از هیچ انگاری این نوع از استحاله فردی فراهم می آورد. علم به همان اندازه که عقل جمعی می آ فریند، ناچار است هنر را برای توان زایش ارزش های فردی اش پاس بدارد. بنابراین جهانی شدن به معنی استحاله فردیت ها در فرهنگ جهانی نیست، بلکه برعکس به معنی امکان بیشتر حضور خلاق و زاینده فردیت ها در میدان گسترده و جذاب تر است. هرچه علم پیشرفت کند به همان اندازه نیاز ما به هنر نیز بیشتر می شود.

از روزهای گذشته…

چیستا غریب: تکنیک تدریس من شبیه به استادم اصلانیان است

چیستا غریب: تکنیک تدریس من شبیه به استادم اصلانیان است

چیستا غریب فرزند زنده یاد غلامحسین غریب موسیقیدان و ادیب نامدار ایرانی است. وی بیش از ۳۰ سال است که در مراکز آکادمیک موسیقی کشور ما به تدریس پیانو می پردازد و امروز بسیاری از بهترین نوازندگان پیانوی ایران، شاگرد ایشان بوده اند. امروز اولین قسمت از مصاحبه ای که با ایشان انجام گرفته را می خوانید:
وکیلی: ردیف کاظمی ۴۰۰ گوشه دارد

وکیلی: ردیف کاظمی ۴۰۰ گوشه دارد

اینکه باب شده که می گویند مکتب اصفهان و مکتب تهران برای کسانی که در تهران بوده اند یا اصفهان، تعاریف دقیق و موسیقایی نیست. یادم است که سالها پیش با مرحوم دکتر حسین عمومی که ردیف دان و حقوق دان بود، مصاحبه ای انجام داده بودند و ایشان تعریف خوبی از مکتب ارائه داده بود. البته این مصاحبه بسیار طولانی است و در اینجا می شود به بخشی از آن اشاره کرد؛ مثلا نحوه بیان شعر، ریتم درونی آواز، نوع تحریر و حتی مخرج صوتی کلام که این تعاریف ما را به سوی یک مفهوم موسیقایی هدایت می کند نه تنها یک منطقه جغرافیایی.
مروری بر کتاب «بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی» اثری از ماکس وبر

مروری بر کتاب «بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی» اثری از ماکس وبر

«بنیان‌های عقلانی و اجتماعی موسیقی» نام نوشته‌ای است از ماکس وِبِر جامعه‌شناس نامی قرن بیستم، که از روی ترجمه‌ی انگلیسی مارتیندال، ریدل و نویورث به فارسی برگردانده شده. متن آلمانی با عنوان دقیق‌تر «بنیان‌های عقلانی و جامعه‌شناختی موسیقی» در ۱۹۱۱ نوشته و پس از مرگ وبر، در میان دست‌نوشته‌هایش یافته و در ۱۹۲۱ به شکل یک تک‌اثر و همچنین به عنوان ضمیمه‌ی‌ چاپ دوم «اقتصاد و جامعه» منتشر شد.
پرلود

پرلود

پرلود یکی از فرم های آهنگ سازی است که انگیزه اصلی ایجاد آن از سازهای کلاویه ای غیر از ارگ الهام گرفته شده است. شما با ارگ میتوانید یک آکورد را برای مدت دلخواه ثابت نگه دارید اما در سازهایی مثل هارپسی کورد یا پیانو این امکان کمتر است چرا که صدای تولید شده به تدریج کاهش پیدا می کند.
رضا سامانی: از نوجوانی در کنار این هنرمندان بزرگ بودم

رضا سامانی: از نوجوانی در کنار این هنرمندان بزرگ بودم

رضا سامانی از نوازندگان سازهای کوبه ای است که با وجود جوانی توانسته در نقاط مختلف اروپا به ویژه همراه گروه ضربانگ در کنسرت های گوناگون شرکت کند. وی علاقه بسیاری به تدریس و آموزش دارد و در پرتو فعالیتهای او شمار قابل توجهی از نوجوانان ایرانی در اروپا و حتی نوازندگان خارجی سازهای کوبه یی با سازها و ریتمهای ایرانی آشنا شده اند.
آندراس لیگتی، رهبر ارکستر بوداپست

آندراس لیگتی، رهبر ارکستر بوداپست

آندراس لیگتی (András Ligeti)در سال ۱۹۵۳ در شهر Pecs کشور مجارستان بدنیا آمد و تحصیلات خود را در زمینه نوازندگی ویولن و رهبری در آکادمی Liszt در شهر بوداپست گذراند. وی جایزه نفر اول مسابقات ویولون Leo Weiner را در سال ۱۹۸۰ که در Bloomington برگزار میشد بدست آورد. آندراس در سال ۱۹۷۹ و در رشته رهبری ارکستر فارغ التحصیل شد و بدلیل کسب نمرات بالا و ممتاز توانست بورس تحصیلی بدست آورد و زیر نظر Osterreichern در وین اتریش مشغول به تکمیل آموخته های خود نماید که بعدا این آموزشها را زیر نظر Igor Markevich ادامه داد.
وضعیت اجتماعی تنبک نوازان

وضعیت اجتماعی تنبک نوازان

در سالیان پیش هنر نواختن تنبک به شکل تکنوازی نگریسته نمیشده است. توضیح آنکه خوانندگان دو گونه بودند، یکی آوازخوانان که بر پایه ردیف موسیقی اصیل خوانندگی میکردند و دیگری تصنیف خوانها که تصنیف ها (ترکیب های ریتمیک موسیقی آوازی) را اجرا میکردند.
نقدی بر هارمونی زوج (IV)

نقدی بر هارمونی زوج (IV)

معمولا وقتی در نوشته ای نام گام دورین می آید و به دوره ای ویژه اشاره نمی شود، منظور “گام دورین سده های میانه” است که هنوز در موسیقی جاز و پاپ نیز مورد استفاده است مانند: آهنگ معروف «بیلی جین» از مایکل جکسون و «الینور ریگبی» از بیتل ها.
خسرو جعفرزاده درگذشت!

خسرو جعفرزاده درگذشت!

متاسفانه با خبر شدیم، خسرو جعفرزاده، موسیقی شناس و معمار و از نویسندگان ثابت سایت گفتگوی هارمونیک، بدورد حیات گفت و جامعه نویسندگان موسیقی ایران را در اندوه و درد باقی گذاشت. ژورنال گفتگوی هارمونیک، این واقعه دردناک را به همسر هنرمند او پروفسور فروغ کریمی و علاقمندان نوشته های او تسلیت گفته و امیدوار است به زودی انتشار آثار منتشر نشده او را از سر بگیرد. در ادامه نوشته ای از علیرضا میرعلی نقی نویسنده نام آشنای عرصه موسیقی و محقق تاریخ معاصر موسیقی ایران را در این باره می خوانید:
فراخوان پنجمین جشنواره وبلاگ ها و سایت های موسیقی

فراخوان پنجمین جشنواره وبلاگ ها و سایت های موسیقی

پنجمین جشنواره وبلاگ ها و سایت های موسیقی ایران روز پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه سال جاری در فرهنگسرای ارسباران برگزار می شود. علاقه مندان به شرکت در این جشنواره که با حمایت موسسه فرهنگی و هنری راداندیش نو و فرهنگسرای ارسباران برگزار می گردد، می توانند آثار خود را تا ۱۷ اردیبهشت ماه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.