گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

بررسی برخی ویژگی های ساختاری آثار پرویز مشکاتیان (XIX)

پرویز مشکاتیان (۱۳۳۴-۱۳۸۸)

بیشتر آثار پرویز مشکاتیان برای گروه ساز های ایرانی تنظیم شده اند و تعدادی معدودی از آنها توسط هنرمندانی چون محمدرضا درویشی و کامبیز روشن روان برای ترکیب ساز های ایرانی و جهانی تنظیم شده اند. این آثار به شرح زیر هستند:

آثار تنظیم شده برای گروه تلفیقی سازهای ایرانی و جهانی
بیشتر آثار پرویز مشکاتیان برای گروه ساز های ایرانی تنظیم شده اند و تعدادی معدودی از آنها توسط هنرمندانی چون محمدرضا درویشی و کامبیز روشن روان برای ترکیب ساز های ایرانی و جهانی تنظیم شده اند. این آثار به شرح زیر هستند:
مقدمۀ جان عشاق: تنظیم محمدرضا درویشی در آواز اصفهان
تصنیف جان عشاق: تنظیم محمدرضا درویشی در آواز اصفهان
مقدمۀ گنبد مینا: تنظیم محمدرضا درویشی در آواز دشتی
تصنیف گنبد مینا: تنظیم محمدرضا درویشی در آواز دشتی
مقدمۀ نوا (دود عود)، تنظیم کامبیز روشن روان در دستگاه نوا
چهارمضراب سنتور و ارکستر: تنظیم کامبیز روشن روان در آواز دشتی و دستگاه نوا
تصنیف دود عود، تنظیم کامبیز روشن روان در دستگاه نوا
رزم مشترک: تنظیم برای گروه آوازی (میلاد عمرانلو)
عقاب: منظومه ای بر اساس شعر عقاب پرویز ناتل خانلری (احمد پژمان)

آثار تنظیم شده برای گروه ساز های ایرانی
اکثر آثار گروهی پرویز مشکاتیان مبتنی بر ساختار تک صدایی بوده و در لحظاتی شاهد حرکت های اتفاقی متفاوت و اجرای نغمات و فواصل دیگر در برخی از ساز ها هستیم ولی محوریت کلی این مجموعه آثار همان اجرای همزمان و تک صدایی می باشد. تعداد معدودی از آثار گروهی پرویز مشکاتیان دارای تنظیم متفاوت بوده و هر یک از ساز ها خطوط متفاوت و مربوط به خود را دارند. این آثار عبارتند از:
چکاد: مقدمۀ چهارگاه برای ترکیب ساز های سنتور، تار ۱، تار ۲، بربط، بمتار، رباب، کمانچه ۱، کمانچۀ ۲، قیچک آلتو، نی و تنبک زورخانه
بیداد
: تنظیم شده برای ترکیب ساز های سنتور، تار، بربط، بمتار، کمانچه، نی و تنبک
رزم مشترک: تصنیف بر روی شعری از برزین آذر مهر در آواز اصفهان تنظیم شده برای ساز های سنتور، تار ۱، تار ۲، بربط، بمتار، رباب، کمانچه ۱ و ۲، نی، تنبک و آواز
پیروزی (ده ضربی چهارگاه)، تنظیم شده برای ساز های سنتور، تار، بمتار، کمانچه و دو تنبک

لالۀ بهار
: تصنیف در آواز دشتی روی شعری از ملک الشعرا بهار تنظیم شده برای ساز های سنتور، تار ۱، تار ۲، بربط، بمتار، رباب، کمانچه ۱و۲، نی، تنبک و آواز
محبوب من وطن
: تصنیف بر روی شعری از برزین آذرمهر در آواز دشتی تنظیم شده برای ساز های سنتور، تار ۱، تار ۲، بربط، بمتار، رباب، کمانچه ۱، کمانچه ۲، نی و آواز

واژۀ آزادی: تصنیف بر روی شعری از سیاوش کسرائی در آواز دشتی تنظیم شده برای ساز های سنتور، تار ۱، تار ۲، بربط، بمتار، رباب، کمانچه ۱، کمانچه ۲، نی و آواز

علیرضا جواهری

۱ نظر

بیشتر بحث شده است