گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

مصاحبه ای منتشر نشده از مرتضی نی داوود (۶)

مرتضی نی‌داوود (۱۲۷۹ - ۱۳۶۹)

یک نفر را می آورند در رادیو هفته ای یک روز یا دو روز این گوشه ها را بنوازد و مردم گوش بدهند. جازی ها هم باشند، هر دو لازم است برای جوان ها. من خیلی ناراحت می شوم که محل موسیقی اصیل نمی گذارند. به بنده قول دادند که این ردیف ها را از رادیو پخش می کنیم و نکردند. بنده به این اشتیاق با این سن و سال آمدم به رادیو.

۸۰ سال سن دارم، عروسم مرا هر روز از ۹ صبح تا یک بعدازظهر به وزارت اطلاعات می آورد و می برد. این عاشقی مرا به موسیقی ایرانی این ها همراهی ام کرده اند.

می گویند خانم اکرم بنایی شاگرد شماست؟

ببینید آقای مبشری، بنده یک سبک خاصی دارم روی سبک آقای حسینقلی و درویش خان است و یک چیزهایی هم خود بنده اضافه کردم اغلب اینهایی که می گویند شاگرد من هستند می توانند هم نباشند. کار من مثل رنگ آبی و رنگ سفید است، مشخص است کسی که رنگ آبی در دست دارد که نمی تواند بگوید سفید است.

مرحوم قمر مشخص است که شاگرد بنده است، سبک خواندنش سبک بنده است. اکرم بنایی هم چند شبی آمد به منزل ما چند تا تصنیف به ایشان دادم با عروس من دوست است. مجموعا، حدود ۲۰ جلسه آمد و دیگر نیامد.

خواننده های خوب به عقیده بنده اول سید رحیم اصفهانی بهترین خواننده بود، بعد شاگردش حبیب شاطر حاجی، سید حسین طاهر زاده، ادیب خوانساری، تاج اصفهانی، بنان، گلپایگانی، محمودی خوانساری بسیار خوب آواز می خوانند. اینها آوازه خوان های خوبی هستند نه تصنیف خوان. از خانم ها تصنیف خوانی توقع دارند. آوازه خوان نیستند و توقع مردم آواز است نه تصنیف. ولی قمر استعداد هر دوی اینها را داشت برای این که صدای فوق العاده قوی داشت. ملوک ضرابی خوب تصنیف می خواند. هیچکس در بین خانم ها مثل ملوک ضرابی خوب تصنیف نمی خواند.

آیا الان فعالیتی دارید؟

فعالیت ندارم. موسیقی در خون بنده است، با خون اندرون شود با جان بدر رود. من عاشق موسیقی هستم اگر یکروز تار نزنم می میرم. حتما بایستی تار بنوازم، واقعا عاشقم، تا هستم ساز می زنم. الان هم که ۸۰ سال دارم خیلی ساز می زنم. من تنهای تنها هستم. عیالم چندی قبل فوت کرد و من تنها زندگی می کنم، من عاشق موسیقی هستم.

در مورد ۲۹۷ گوشه بفرمایید؟

به طور کلی قربان بنده معتقدم این موسیقی ایرانی باید تقویت بشود و از این خمودگی بیرونش بیاورند. این کار به وزارت فرهنگ و هنر وابسته است و موسیقی عمیق و عمقی بایستی کار بکنند. چیزهایی که بنده برای رادیو نواختم بگذارند مردم بشنوند.

بهروز مبصری

بهروز مبصری

متولد ۱۳۳۶ ساوه
محقق تاریخ موسیقی و نوازنده تار و سه تار

۱ نظر

بیشتر بحث شده است