گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

فراخوان برای صلح جهانی

به پیشنهاد گروه خیزش صلح (peace wave) در یاهو (Yahoo) طبل نوازان جهان – نوازندگان سازهای کوبه ای – دعوت شده اند تا بصورت هماهنگ در اقدامی نمادین، در

روز جهانی زمین که اتفاقا” مصادف با نوروز ایرانیان است، بنوازند.

پیمان ناصح پور (نوازنده تنبک، دایره و دف) به عنوان اولین کوبه ای نواز از ایران همکاری خود را با این طرح جهانی اعلام داشته است. قسمتی از فراخوان این گروه بین المللی به

شرح زیر می باشد:

خیزش صلح : فراخوان برای صلح جهانی و مسئولیت محیط – زیستی

“۲۰ مارس (۱ فروردین) روز جهانی زمین، اولین روز بهار، جشن درختان، روز بانو و نوروز در تمام دنیا جشن گرفته می شود ما – طبل نوازان- آنرا به عنوان روز امید و نو شدن می

نامیم. در سالی که گذشت زمین برای ما پیامهایی به صورت زلزله، سیل و طوفان فرستاده است و ما به یک پاسخ جهانی نیاز داریم که توجه همه را به تخریبی که نسبت به مادرمان –

زمین – انجام می دهیم جلب کنیم؛ فراخوانی برای تعهد به سیاره مان با مسئولیت محیط زیستی.

برای جشن گرفتن چنین روزی از تمام طبل نوازان جهان – نوازندگان سازهای کوبه ای – دعوت می کنیم که برای صلح به مدت ۱۵ دقیقه از ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی، بنوازیم.”

(برای نوازندگان در نیوزلند، استرالیا،آسیا و اروپا روز مقرر ۲۱ مارس خواهد بود)

شعار اصلی این جمعیت “جنگ را تمام کنید، زمین را حفظ کنید” است.

اضافه می کنیم که روز زمین در بیشتر کشورها جشن گرفته میشود. این روز در نیمکره شمالی اول فروردین یعنی روز اعتدال بهاری و در نیمکره جنوبی برابر با آغاز پاییز است. روز

زمین روز تعادل و توازن است، روزی است که تفاوتها فراموش میشوند و تمام موجودات نو شدن طبیعت را جشن میگیرند. روز زمین با این هدف مشخص شده است که سهم هریک از ما

را در حفظ و نگهداری از زمین، یادآور شود. سازمان ملل متحد هر سال روز جهانی زمین یعنی روز اعتدال بهاری (حدود ۲۱ مارس) را جشن میگیرد.

همچنین در روز ۲۶ فوریه سال ۱۹۷۱ در سازمان ملل متحد بیانه ای امضا شد که طی آن هر سال در زمان اعتدال بهاری ناقوسهای صلح در اداره مرکزی سازمان در نیویورک به صدا

در آید.

پیمان ناصح پور
پیمان ناصح پور

پیمان ناصح پور

۱ نظر

بیشتر بحث شده است