گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

شیوه داوری در دومین جشنواره موسیقی شمسه


جشنواره شمسه به همت شهرداری تهران در بخشهای مختلف هنری فرخوان خود را منتشر کرده است؛ این دومین جشنواره شمسه است که سال گذشته اولین تجربه اجرایی خود را به روی صحنه برد. امروز شیوه داوری این جشنواره را روی سایت می بینید که توسط آقای امیرآهنگ هاشمی تالیف و تدوین شده است:

داوران جشنواره سرود و موسیقی که از هنرمندان و اساتید برجسته موسیقی کشور خواهند بود، در چند مرحله نسبت به گزینش آثار و گروه‌ها اقدام خواهند نمود.

۱. برای ارسال آثار (هیئت انتخاب آثار): کلیه آثار ارسالی در مرحله اول مورد بررسی قرار می‌گیرد و آثاری که قابلیت لازم برای شرکت در جشنواره را داشته باشند، انتخاب و نتایج از طریق «دبیرخانه هادی مناطق» به گروه‌ها اعلام خواهد شد.

۲. گروه‌های انتخاب شده مرحله اول که از روی آثار ارسالی نامشان اعلام شده است، در مناطق ۲۲ گانه تهران و در سالن‌هایی که از سوی مناطق شهرداری تهران اعلام خواهد شد، در یک فعالیت صحنه‌ای کارشان را عرضه خواهند کرد و هیئت داوران در این مرحله نسبت به گزینش گروه‌های برتر که آثار ارسالی خود به جشنواره را اجرای زنده نموده‌اند، اقدام می‌نمایند. ترکیب هیئت داوران در این مرحله شامل ۳ تا ۵ نفر از هنرمندان موسیقی و یک مدیر فرهنگی هنری منطقه مربوط خواهد بود.

۳. مرحله نهایی: در این مرحله گروه‌های برگزیده از کل مناطق تهران در یک برنامه با حضور اساتید موسیقی به عنوان هیئت داوران، دست‌اندرکاران، علاقمندان و شهروندان حاضر در سالن به اجرای برنامه‌های رقابتی خواهند پرداخت و در نهایت گروه‌های برتر جشنواره از هر گرایش موسیقی معرفی خواهند شد و در نهایت گروه‌های برگزیده جشنواره سرود و موسیقی شمسه اعلام خواهند شد.ملاحظات:


۱. با توجه به تعداد زیاد شرکت کننده در جشنواره سرود و موسیقی شمسه و استعدادهای قابل تأملی که در این زمینه مشاهده می‌شوند، یک بخش جنبی در جشنواره و آثار موسیقایی و تک‌نوازی و هم‌نوازی اختصاص خواهد یافت، هرچند این بخش رقابتی نیست اما به افرادی که آثار ویژه‌ای ارائه نمایند اعم از نوع ارائه آثار، ویژگی‌ها و اختصاصات، فاخر بودن اثر، چگونگی ارائه در انتخاب فرد یا افراد مذکور به عنوان حاضر در بخش جنبی مؤثر بوده و جایزه ویژه ای به این افراد تعلق خواهد گرفت و برگزیدگان این بخش در شب اجرای نهایی نیز در یک اجرا شرکت خواهند داشت و زمینه حضور آنان در مراسم آتی و کنسرت‌ها نیز فراهم می‌شود.

۲. از میان کلیه گروه‌های شرکت‌کننده، افرادی که دارای قابلیت‌های بیشتر برای فعالیت‌های گروهی موسیقی باشند، برای گروه بزرگ شهر تهران که شامل ۳۷۴ نفر (به تعداد محلات شهر تهران) و به عنوان نمادی از افراد هر محله از تهران انتخاب و در گروه عضو خواهند شد که فعالیت این گروه به صورت مستمر و در سطح فعالیت‌های جدی موسیقایی خواهد بود.

۳. برای ایجاد انگیزه بیشتر علاقمندان به حضور در جشنواره سرود و موسیقی شمسه، در هر مرحله یک گزینش مردمی نیز از گروه‌های موسیقی خواهیم داشت که در پایان هر برنامه نظر مردم نیز به عنوان داوری مردمی اعلام خواهد شد و جایزه ویژه به گروه برنده مردمی از سوی شهرداری‌های مناطق و در مراحل بعدی از سوی ستاد جشنواره اهدا می‌شود.


مرحله اول: داوری آثار از روی CD و DVD


– معیارها و شاخصه‌های داوری در مرحله اول شامل: مضامین و مفاهیم اشعار، هماهنگی گروه، رعایت مبانی و اصول اولیه اجرا (کوک، ریتم، تکنیک نوازندگی و خوانندگی)، نوآوری و خلاقیت است.


شاخص‌های داوری برای اجرای صحنه‌ای گروه‌های سرود و موسیقی جشنواره شمسه


بخش سرود:


الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیب در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. نوع چیدمان

۴. عدم حرکت اضافه و نامربوط در حین اجرا

۵. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. کوک دقیق و ژوست بودن

۲. رعایت نوآنس و دینامیک‌های مختلف

۳. توازن صدایی و یکدستی گروه هنگام خواندن

۴. هماهنگ بودن گروه با موسیقی

۵. استفاده از تکنیک‌های چندصدایی (هموفونیک و پلی‌فونیک‌ها)

۶. فن بیان و ادای صحیح کلمات و مفهوم بودن شعر

۷. سنوریته (حجم صدا دهندگی گروه)

۸. رهبری اصولی و صحیح توسط رهبر گروه و عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین رهبری

۹. داشتن تکخوان و یا دکلمه خوب دارای امتیاز است.

۱۰. نوآوری و خلاقیت

۱۱. در صورت داشتن تکخوان و یا دکلمه موارد ۱، ۲، ۴، ۶ و ۷ این بخش مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

۱۲. متناسب بودن شعر و موسیقی با میانگین سنی اعضای گروه در قطعه اجرا شده

۱۳. اطلاع تئوریک رهبر گروه راجع به قطعه اجرا شده و آگاهی از تئوری موسیقی عمومی و ایرانی
بخش تک‌نوازی و تک‌خوانی موسیقی ایرانی

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیب در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۴. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. تکنیک نوازندگی (کوک، سهولت در اجرای تکنیک‌های مربوط به هر ساز)

۲. سنوریته (صدا دهی از نظر حجم صوتی در ساز و خواننده)

۳. موزیکالیته (رعایت نوآنس، جمله‌بندی و…)

۴. رعایت سبک‌شناسی در اجرای قطعه مربوطه

۵. آگاهی از تئوری موسیقی ایرانی

۶. فن بیان و وضوح ادای کلمات (مربوط به تکخوان است)

۷. فیگور مربوط به نحوه نگهداری ساز و فیگور دست نوازنده در حین اجرا

۸. مضامین شعر (در خوانندگی)

بخش تک‌نوازی و تک‌خوانی سازهای جهانی:

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیبت در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۴. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. تکنیک نوازندگی (کوک، سهولت در اجرای تکنیک‌های مربوط به هر ساز)

۲. سنوریته (صدا دهی از نظر حجم صوتی در ساز و خواننده)

۳. موزیکالیته (رعایت نوآنس، جمله‌بندی و…)

۴. رعایت سبک‌شناسی در اجرای قطعه مربوطه

۵. آگاهی از تئوری موسیقی جهانی

۶. فن بیان و وضوح ادای کلمات (مربوط به تکخوان است)

۷. فیگور مربوط به نحوه نگهداری ساز و فیگور دست نوازنده در حین اجرا

۸. مضامین شعر (در خوانندگی)

بخش تک‌نوازی و تک‌خوانی موسیقی پاپ

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیب در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۴. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. تکنیک نوازندگی (کوک، سهولت در اجرای تکنیک‌های مربوط به هر ساز)

۲. سنوریته (صدا دهی از نظر حجم صوتی در ساز و خواننده)

۳. موزیکالیته (رعایت نوآنس، جمله‌بندی و …)

۴. رعایت سبک‌شناسی در اجرای قطعه مربوطه

۵. آگاهی از تئوری موسیقی جهانی

۶. فن بیان و وضوح ادای کلمات (مربوط به تکخوان است)

۷. فیگور مربوط به نحوه نگهداری ساز و فیگور دست نوازنده در حین اجرا

۸. مضامین شعر (در خوانندگی)

بخش گروه‌های آواز جمعی (کُر)

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیبت در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. نوع چیدمان

۴. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۵. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. کوک دقیق و ژوست بودن

۲. رعایت نوآنس و دینامیک‌های مختلف

۳. توازن صحیح چهار بخش صدایی

۴. هماهنگ بودن نوازنده یا نوازندگان با گروه کُر

۵. اجرای قطعات معتبر هنری یا قطعه جدیدی که از نظر شاخصه‌های هنری قابل تامل باشد (اجرای قطعاتی که دارای هویت ایرانی با اصول فنی و هنری باشد در اولویت است)

۶. فن بیان و ادای صحیح کلمات و مفهوم بودن شعر

۷. سنوریته (حجم صدا دهندگی گروه)

۸. رهبری اصولی و صحیح توسط رهبر گروه و عدم حرکات اضافه و نامربوط

۹. تکنیک خوانندگی (کوک و سهولت اجرا در تکنیک‌های مختلف)

۱۰. اطلاع تئوریک رهبر گروه راجع به قطعه اجرا شده و تئوری موسیقی عمومی و ایرانی

۱۱. نوآوری و خلاقیت در راستای هویت فرهنگی ایران در اثر کرال

بخش گروه‌نوازی موسیقی ایرانی (دستگاهی)

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیبت در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. نوع چیدمان

۴. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۵. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. تسلط بر دستگاه موسیقی مورد اجرا

۲. رعایت نوآنس و دینامیک‌های مختلف

۳. توازن صدایی مناسب میان سازها در بین اعضای ارکستر

۴. هماهنگی از نظر ریتم

۵. داشتن سولیست به شرط اجرای خوب قابل امتیاز دهی است.

۶. فن بیان و ادای صحیح کلمات و مفهوم بودن شعر توسط خواننده

۷. سنوریته (حجم صدادهندگی گروه)

۸. نوآوری و خلاقیت

۹. پیوند شعر و موسیقی

۱۰. نحوه سازبندی (تنوع سازها، تنظیم قطعه و ارکستر)

۱۱. مفاهیم و مضمون اشعار انتخاب شده

۱۲. تکنواز جواب آواز

۱۳. اطلاع و شناخت تئوریک سرپرست از ردیف دستگاهی

۱۴. عدم یکنواختی قطعه اجرا شده (مونوتون نبودن)

۱۵. کوک سازها و خواننده

بخش گروه‌نوازی موسیقی کلاسیک (جهانی)

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیب در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. نوع چیدمان

۴. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۵. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. اجرای قطعه معتبر و هنری یا قطعه جدیدی که از نظر شاخصه‌های فنی و هنری قابل تأمل باشد (اجرای قطعاتی که دارای هویت ایرانی باشد به شرط دارا بودن اصالت فنی و هنری، دارای اولویت است)

۲. رعایت نوآنس و دینامیک‌های مختلف

۳. توازن صدایی مناسب میان سازها در بین اعضای ارکستر

۴. هماهنگی از نظر ریتم

۵. کوک بودن سازها با یکدیگر

۶. سنوریته (حجم صدادهندگی گروه)

۷. نحوه سازبندی (تنوع سازها، تنظیم قطعه و ارکستراسیون)

۸. عدم یکنواختی قطعه اجرا شده (مونوتون نبودن)

بخش گروه‌نوازی ادوات کوبه‌ای

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیبت در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. نوع چیدمان

۴. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۵. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. تنوع سازبندی ادوات کوبه‌ای

۲. ترفندهای پلی‌ریتمیک

۳. ترفندهای چندبخشی

۴. هماهنگی گروه و توازن بخش‌های صدایی

۵. سنوریته (صدا دهی از نظر حجم صوتی در سازها)

۶. اطلاع تئوریک سرپرست گروه در مورد ریتم و متر و میزان‌های مختلف و ادوار ایقاعی

بخش گروه‌نوازی پاپ

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیبت در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. نوع چیدمان

۴. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۵. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. کوک بودن ارکستر و خواننده و همخوانان

۲. رعایت نوآنس و دینامیک‌های مختلف

۳. توازن صدایی مناسب میان سازها و اعضای گروه

۴. هماهنگی از نظر ریتم

۵. استفاده مناسب و به جا از ترفندهای هوموفونی و پلی‌فونی

۶. فن بیان و ادای صحیح کلمات و مفهوم بودن اشعار

۷. سنوریته گروه (حجم صدادهندگی گروه) با توجه به نوع و تعداد سازها

۸. نوآوری و خلاقیت

۹. پیوند شعر و موسیقی

۱۰. نحوه سازبندی (تنوع سازها، تنظیم قطعه و ارکستر)

۱۱. مفاهیم اشعار انتخاب شده

۱۲. عدم یکنواختی (مونوتونی)

۱۳. کوک سازها

۱۴. زیبایی و روان بودن ملودی

بخش موسیقی نواحی

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیبت در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. نوع چیدمان

۴. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۵. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. کوک دقیق و ژوست بودن

۲. استفاده از تکنیک‌های مناسب و بجا به طوری که در خدمت اصالت موسیقی منطقه بوده و هویت آن را خدشه‌دار ننماید.

۳. استفاده از سازهای مربوط به همان ناحیه و محل

۴. اجرای اشعار به زبان محلی همان منطقه

۵. سنوریته (حجم صدا دهندگی گروه)

۶. توازن صدایی و یکدستی گروه در اجرا

۷. هماهنگی گروه

۸. در صورت داشتن تک‌خوان یا تک‌نواز مهارت وی در اجرا دارای امتیاز است.

بخش موسیقی کودک

الف) آداب صحنه:

۱. نظم و ترتیبت در نحوه ورود و خروج و احترام به مدعوین و هیئت داوران

۲. هماهنگی پوشش (لباس فرم) متناسب با ژانر موسیقی

۳. نوع چیدمان

۴. عدم حرکات اضافه و نامربوط در حین اجرا

۵. میمیک صورت در حین اجرا

ب) موارد مربوط به مهارت در اجرا:

۱. کوک دقیق و ژوست بودن

۲. رعایت نوآنس و دینامیک‌های مختلف

۳. توازن صدایی و یکدستی گروه در اجرا

۴. روان بودن ملودی و ساده بودن آنها (ملودی‌های دارای اصالت ایرانی ارجع است)

۵. استفاده از تکنیک‌های چند صدایی (هموفونیک و پلی‌فونیک) دارای امتیاز است.

۶. فن بیان و ادای صحیح کلمات و مفهوم بودن اشعار خوانده شده

۷. استفاده از ملودی‌های فولکلور ایرانی و تنظیم آن جهت اجرای سازهای موسیقی کودک

۸. نوآوری و خلاقیت

۹. متناسب بودن شعر و موسیقی اجرا شده با میانگین سنی اعضای گروه

۱۰. مضمون و مفاهیم شعر

۱۱. در صورت داشتن رهبر، رهبری اصولی و صحیح مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

گفتگوی هارمونیک

گفتگوی هارمونیک

مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

۱ نظر

بیشتر بحث شده است