گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

نمایه

علی نوربخش

اطلاعات نویسنده

ایمیل mail@viol.ir
First name علی
Last name نوربخش
Nickname نوربخش
نام قابل نمایش علی نوربخش
وب سایت http://viol.ir
درباره

متولد ۱۳۵۵ تهران
نوازنده و کارشناس آموزش ویولون
لیسانس مهندسی عمران

Date and place of birth 1977 Tehran
Violinist and Violin Instructor
B.Sc. Civil Engineering

بیشتر بحث شده است