گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

نمایه

علی نجفی ملکی

اطلاعات نویسنده

ایمیل najafimusic@yahoo.com
First name علی
Nickname نجفی ملکی
نام قابل نمایش علی نجفی ملکی
درباره

علی نجفی ملکی متولد ۱۳۶۲ تهران
لیسانس حقوق
نوازنده نی

بیشتر بحث شده است