گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

آرپژ تیموریان

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۶۲ در تهران نوازنده تنبک و عود و خبرنگار موسیقی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است