گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

کیهان کلهر و کمانچه و موفقیت های جهانی اش (۱۱)

کیهان کلهر

تحصیل دانشجویان ایرانی در کشورهای خارجی هم خود از پدیده هایی است که می تواند سبب اشاعه فرهنگ و هنر ما باشد نیز در ابعاد و اندازه درخور توجهی اتفاق می افتد. با وجود این موسیقی ما آن چنان که سزاوارش است، در جهان شناخته شده نیست. به همین دلیل هم هست که شاید ناخواسته در برابر موفقیت های فردی هنرمندان کشورمان، انتظار داریم تا آنان سفیر ما در اشاعه فرهنگ و هنرمان باشند.

کلام کلهر

کیهان کلهر اهل مصاحبه رسانه ای نیست و این اتفاق بسیار به ندرت رخ می دهد؛ چون اعتقاد چندانی به مصاحبه کردن ندارد.۶ هرچند پاسخ روشن بسیاری از پرسش هایی را که در ابتدای همین نوشته و در ذهن بسیاری از علاقه مندان یا حتی منتقدان ایشان وجود دارد، می توان از مطالعه مصاحبه های کم شمار او استخراج کرد و به عمق عقیده کیهان کلهر درباره کار و رویکردش پی برد.

در مصاحبه ای تصویری۷ از او که در سال ۲۰۱۲ و به زبان انگلیسی انجام شده است، به روشنی عقایدش درباره موسیقی ایرانی را بیان می کند و پاسخ هایش می تواند به روشنی، بسیاری از احساسات ناسیونالیستی افراطی و فرومایه برخی از طرفدارنماها را فرو نشاند.

تعداد اندکی مصاحبه مطبوعاتی هم که از او منتشر شده و برخی از آن ها هم در سایت های اینترنتی قابل دسترسی است؛ اما حیف که سرانه مطالعه ما ایرانیان هم از کمی، مایه آبروریزی ملی است؛ بنابراین احتمال اینکه همان مصاحبه های کم تعداد هم در برطرف کردن برخی مسائل کمک کننده باشد، ضعیف است. همچنین دلیلی که او در مصاحبه های دیگرش برای مصاحبه نکردن یا کم مصاحبه کردن دارد، نیز دلیلی است درخور توجه! شاید هم به همین دلیل است که او را به عنوان هنرمندی بی حاشیه می شناسند.

اما حقیقت انکارناپذیر این است که کیهان کلهر، شناخته شده ترین نوازنده ساز تخصصی موسیقی کلاسیک ایرانی در جهان است و این مسئله توقع زیادی را برای او ایجاد کرده است.

پی نوشت

۱. Silk Road
۲. World Music
۳. Sing Me Home
۴. www.kayhankalhor.net
۵. Tapping
۶. مصاحبه ای با عنوان منتشر شده در تبیان به نقل از هنر آنلاین.
۷. مصاحبه تصویری کیهان کلهر به زبان انگلیسی منتشر شده در سال ۲۰۱۲

مجله هنر موسیقی

محمدعلی پورخصالیان

محمدعلی پورخصالیان

محمدعلی پورخصالیان
متولد ۱۳۵۷ تهران
نویسنده، مترجم، نوازندۀ پیانو، کیبورد و سینتی‌سایزر و طراح صدا

۱ نظر

بیشتر بحث شده است