گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

نکته های پزشکی، برای همه نوازندگان (۳)

تمرینات کششی برای هر نوازنده ای الزامیست؛ قبل از تمرین و در انتهای تمرینات سعی نمایید تا به عضلات خود با کمک این کشش ها کمک نمایید و موجب شوید تا گرفتگی های احتمالی را از میان ببرید.

عکسهایی که در ادامه مشاهده خواهید کرد برگرفته از کتاب دکتر Jameson با عنوان بازتوانی اندام های آسیب دیده میباشد که در آن تمریناتی کششی برای بازسازی عضلات آسیب دیده و همچنین از سوی دیگر پیشگری از آسیب های احتمالی داده شده است.

تمریناتی از این کتاب انتخاب شده است که بیشتر برای نوازندگان کار آمد و مفید میباشد.

قوانین کلی در زمینه کشش های عضلانی

۱-اگر قسمتی از بدن شما در هنگام این تمرینات کششی درد گرفت، سریعا تمرین را قطع نمایید.

این اخطاری است از طرف بدن شما که هشدار میدهد، عضوی از شما دچار آسیب دیدگی شده است.


تصویر شماره یک

۲-هر کدام از کشش ها ۱۵ الی ۲۰ ثانیه بطول میکشد و نه بیشتر و همچنین هر کدام از این کشش ها باید به آرامی و با دم و بازدم شما همراه باشد.

۳- در انجام کشش ها از دادن حرکات اضافی به بدن جلوگیری کنید و در یک امتداد مشخصی آنرا انجام دهید.

کشش شانه

تصویر بالا و پایین نشاندهنده کشش مربوط به شانه ها میباشد.


تصویر شماره دو
بدنتان را به سمت خارج و دور از شانه هایتان بکشید.

در عکس بالا میبینید که دستها را باید دور ستونی حلقه نمایید و سپس خود را به طرف بیرون بکشید.

در عکس شماره دو با یک دست ستون را گرفته و به آرامی بدنتان را به سمت جلو متمایل میسازید که تمرینی بسیار عالی برای نوازندگان میباشد.

همچنین با دادن زاویه به دست میتوانید این تمرین را نیز انجام دهید

تمرینات کشش برای ساعد

این تمرینات موجب از بین رفتن گرفتگی ها عضلانی در ساعد و مچ دست های شما میشود.


تصویر شماره سه

این برای نوازندگان بالاخص گیتاریست ها توصیه میشود و همچنین برای نوازندگان پیانو نیز عالی میباشد.

همین تمرین را بالعکس با دست دیگرتان انجام دهید.

انگشتانان را فراموش نکنید.

همین انگشتان هستند که شما را در نوازندگی کمک میکنند!

انگشتان شست بالاخص برای نوازندگان گیتار بسیار مهم هستند پس از آنها نیز غافل نشوید.


تصویر شماره چهار

تصویر شماره پنج

تصویر شماره شش

تمرینات را بصورت روزانه انجام دهید و مطمئن باشید تاثیر آنرا بعد از چند روز در نواختن ساز خواهید دید.

دیدگاه ها ۱۰

بیشتر بحث شده است