گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

مصاحبه ای منتشر نشده از مرتضی نی داوود (۳)

مرتضی نی‌داوود (۱۲۷۹ - ۱۳۶۹)

مرحوم «ارسلان درگاهی» هم با قمر کار کرد و صفحه پر کرد. ارسلان درگاهی هم شاگرد بنده بود. بنده قربان شاگرد زیاد داشتم. ارسلان درگاهی دوره موسیقی را تمام نکرد ولی آنقدری که کار کرد، خوب کار کرد. ارسلان درگاهی جزو کسانی است که خوب کار کرد. قمر با دو کمپانی هنیرماسترویس و پولیفون صفحاتی را پر کرد.

نظرتان درباره موسیقی جاز چیست؟

جاز یک فرم و یک موضوع دیگری است. به عقیده بنده، من خیال می کنم که جاز موسیقی نیست. معذالک می گویم که این جازی ها هم بایستی باشند. به مناسبت اینکه ما یک چیز اینطوری که داشته باشیم موسیقی اصیل ما می تواند خودش را نشان بدهد. اگر اینها نباشند این اندازه موسیقی ایرانی نمی تواند جلوه کند. جازی ها جلوه های موسیقی سنتی و اصیل ما را نشان می دهند، به عقیده بنده.

بعد از فوت درویش خان کلاس او تا کی برپا بود و فعالیت شما تا کی بود؟

 

بعد از مرحوم درویش خان، مدت زیادی کلاس او دایر نبود و کلاسش بهم خورد. بنده خودم آمدم خیابان فردوسی در کوچه ای که قدیم می گفتند کوچه بختیاری ها، الان می گویند کوچه بانک؛ آنجا مدرسه موسیقی دایر کردم و با اجازه وزارت فرهنگ و معارف مشغول کار شدم. افرادی مانند قمر آنجا درس موس گرفتند. بعد از بهم خوردن کلاس درویش خان تمام شاگردان کلاس درویش خان آمدند کلاس بنده. مدرسه بود که اجازه نامه اش را آقای علی اصغر حکمت که وزیر بودند به من دادند. الان هم دارم.

از رادیو خاطره ای دارید؟

 

بله قربان… همان شب اول، آقای ابوالحسن صبا ویلن می زد. حبیب سماعی سنتور می زد. مرتضی محجوبی پیانو. بنده تار می زدم و یک نفر ضرب گیر هم بود. غیر از حسین تهرانی ما چند نفر هر شب برنامه اجرا می کردیم و تماما زنده پخش می شد. دو قسمت ارکستر بودیم که همین عده بودیم و بعد از کار ارکستری (تک تک) تکنوازی می کردیم.

آخر شب هم یک نفر از این جمع می بایستی ساعت ۱۰ شب تک نوازی ساز می کرد که مدت آن نیم ساعت بود. نیم ساعت تک نوازی مشکل است. اگر موسیقی عمقی ندانید اشکال پیدا می کند. اگر ۲۹۷ گوشه موسیقی را بدانید می توانید بزنید.

ماهور کمتر از شور ملحقات دارد و همایون کمتر از هر دوی اینها. سه گاه، چهارگاه، نوا و راست پنج گاه از همه بیشتر دارد. اگر اینها را ندانند نمی توانند تک نوازی بکنند مگر این که تکرار بکنند تکرار هم درست نیست و غلط است.

بهروز مبصری

بهروز مبصری

متولد ۱۳۳۶ ساوه
محقق تاریخ موسیقی و نوازنده تار و سه تار

۱ نظر

بیشتر بحث شده است