گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

آکوردهای دگرگون شده (Altered)

برای از بین بردن یکنواختی، ممکن آهنگساز یا نوازنده برخی از نت
های آکورد را تغییر کروماتیک دهد و معمولآ بیشترین نتی که دچار این تغییر می شود
درجه پنجم آکورد می باشد.

همچنین باید دقت کرد که بندرت نتی از آکورد که تغییر
کرماتیک پیدا کرده است در آکورد تکرار می شود.

Raised
Fifth

پنجم بالا برده شده در گام های ماژور معمولآ روی آکوردهای درجه V ، IV
و یا تونیک (I) ساخته می شود.

نت پنجمی که از آکورد درجه پنج یک گام ماژور
بالا برده شده است (به معنی آنکه دیز شده است)

برای حل شدن باید به درجه سوم گام
برسد تا قدرت تغییر تنالیته را نداشته باشد. به شکل دقت کنید.

آکوردهایی که با این
شکل افزوده (Augmented) می شوند معمولآ در حالت پایگی یا معکوس اول استفاده می
شوند.

نت پنجمی که از آکورد تونیک بالا برده می شود (# میشود) معمولآ
علاقه دارد که به درجه پنجم گام روی آکورد درجه IV حل شود.

آکوردهای تونیک
Augmented معمولا” به حالت پایگی یا معکوس اول استفاده می شوند.

Altered Chords

حل آکورد تونیک افزوده

همچنین در ارتباط با نت پنجم آکوردی که در درجه IV بالا برده می شود،
در این حالت ترجیح بر آن است که نت دیز شده به درجه دوم گام حل شود.

در این حالت
آکورد مورد نظر میتواند آکورد درجه II یا V باشد. در این حالت نیز آکورد افزوده شده
ممکن است در حالت پایگی و یا معکوس اول استفاده شود. (مانند حل آکورد Bb aug روی C
در گام فا ماژور، که در آن نت فا دیز به سل حل می شود.)

Lowered
Fifth

Altered Chords

حل آکورد کاسته روی درجه V گام.
بمل کردن نت پنجم آکورد بیشتر در مورد آکوردهای درجه V گام
ماژور کاربرد دارد و این نت بمل شده آزاد است که روی هر یک از درجات گام فرود
بیاید. این آکورد کاسته ممکن است به حالت پایگی یا معکوس اول استفاده شود. به شکل
دقت کنید.

گفتگوی هارمونیک
گفتگوی هارمونیک

گفتگوی هارمونیک

مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.

۱ نظر

بیشتر بحث شده است