گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

علی نوربخش

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۵۵ تهران نوازنده و کارشناس آموزش ویولون لیسانس مهندسی عمران Date and place of birth 1977 Tehran Violinist and Violin Instructor B.Sc. Civil Engineering
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است