گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

علیرضا میرعلینقی

عکس کاور خود را تغییر دهید
میرعلینقی
عکس کاور خود را تغییر دهید
علیرضا میرعلینقی متولد ۱۳۴۵ در تهران روزنامه‌نگار، پژوهشگر موسیقی و منتقد هنری
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است