گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

کاوه رهنما

عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
متولد ۱۳۴۶ تهران لیسانس الکترونیک نوازنده پیانو، پژوهشگر موسیقی
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است