گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

محمدعلی پورخصالیان

عکس کاور خود را تغییر دهید
محمدعلی پورخصالیان
عکس کاور خود را تغییر دهید
محمدعلی پورخصالیان متولد ۱۳۵۷ تهران نویسنده، مترجم، نوازندۀ پیانو، کیبورد و سینتی‌سایزر و طراح صدا
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است