گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

گفتگوی هارمونیک

عکس کاور خود را تغییر دهید
گفتگوی هارمونیک
عکس کاور خود را تغییر دهید
مجله آنلاین «گفتگوی هارمونیک» در سال ۱۳۸۲، به عنوان اولین وبلاگ تخصصی و مستقل موسیقی آغاز به کار کرد. وب سایت «گفتگوی هارمونیک»، امروز قدیمی ترین مجله آنلاین موسیقی فارسی محسوب می شود که به صورت روزانه به روزرسانی می شود.
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است