گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk


یک گام بلوز در نسخه استاندارد شامل نتهایی با فاصله های پایه،
سوم کوچک، چهارم درست، چهارم افزوده، پنجم درست و هفتم کوچک است.

بعنوان مثال اگر بخواهید بر پایه نت فا یک گام بلوز اجرا کنید باید نتهای F, Ab, Bb, B, C,
Eb, F را اجرا کنید. اما نباید فراموش کرد آنچه حس بلوز را به موسیقی می دهد نحوه
نواختن و اکسنت هایی است که به گام داده می شود. چنانچه خیلی ساده با کشش مساوی
نتها نواخته شوند شاید حس خاصی بعنوان بلوز ایجاد نکند اما اگر با حالت و مایه های
سوئینگ اجرا شود یقینا” تفاوت بسیاری می کند.

فاصله های متداول مورد استفاده در یک گام بلوز

به همین ترتیب اگر بخواهید می توانید این گام را بر پایه Bb با
این نتها اجرا کنید : Bb, Db, Eb, F, Ab, Bb.

نکته مهم و جالب این
است که شما می توانید گام استاندارد بلوز را با هارمونی ماژور و مینور یکسان
استفاده کنید بنابر این تفاوتی نمی کند که شما آکورد پایه بزرگ یا کوچک گرفته گام
بلوز را اجرا کنید. بخصوص هنگامی که آکورد ماژور گرفته اید هرگز نگران سوم کوچکی که
در گام بلوز وجود دارد نباشید.

اتفاقا” موضوع کاملا” برعکس است و گاهی
نوازندگان برای یک هارمونی مینور بجای استفاده از گام بلوز از مد دورین استفاده
میکنند. مثلا” روی آکورد رمینور که می توانند گام بلوز مانند : D, F, G, Ab, C, D
را اجرا کنند، اقدام به اجرای ساده گام ر دورین می کنند.

F Blues up/down

بسیاری از
نوازندگان برای اجراهای خاص خود ممکن است تغییرات زیادی در یک گام استاندارد بلوز
ایجاد کنند. بعنوان مثال به یک گام بلوز روی F که راجع به آن صحبت کردیم می توان
نتهای G, A و D را اضافه کرد و از نتیجه بدست آمده استفاده مناسبتری کرد. هرچند اگر
این گام را بصورت رفت و برگشت اجرا کنید کمی غیر عادی بنظر می رسد اما نوازندگان
موسیقی جز و بلوز به کررات از قسمتهایی از این گام استفاده میکنند.

اما
هارمونی موسیقی ای که بصورت بلوز ابتدایی و ۱۲ میزانی روی آن اجرا می شود، برای
پایه فا معمولآ از آکوردهای F7, Bb7 و C7 تشکیل شده است. توالی آکوردها معمولآ
بصورت ابتدایی و استاندارد به اینصورت است :

|| F7 | F7 | F7 | F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | F7 | C7 | Bb7 | F7
| C7 ||

همانطور که مشاهده می کنید نواختن مثلا” چهار میزان آکورد F7 برای
شنونده بسیار خسته کننده خواهد بود برای همین منظور اغلب واریاسیون هایی در هارمونی
داده می شود که پراستفاده ترین آنها عبارتند از :

A: || F7 | Bb7 | F7 | Cm,F7 | Bb7 | Bb7 | F7 | D7 | Gm9 |
C7 | F7 | Gm,C7||
B: || F7 | Bb7 | F7 | Cm,F7 | Bb7 | Bdim | F7 | Am,D7 | Gm
| F7 | Am,D7 | Gm,C7||
C: || F7 | Bb7 | F7 | Cm,F7 | Bb7 | Bdim | F7 | Am,D7
| Gm,C7 | Dbm,Gb7 | F7,D7 | G7,C7||

از دیگر هارمونی های معروف بلوز باید
به Bird Blues اشاره کرد که ابداع اولیه آن به هارمونی ای که چارلی پارکر در قطعه
Blues for alice استفاده کرده است بر می گردد. او اینگونه می نوازد :

|| F7 | Em,A7 | Dm,G7 | Cm,F7 | Bb7 | Bbm | Am | Abm | Gm
| Gm | C7 | Am,D7 | Gm,C7||

چند نکته مهم
یکی از مهمترین نکاتی که
در اجرای موسیقی بلوز باید آنرا رعایت کرد تغییر آکورد ها در میزانهای کش دار و یا
میزانهایی که دو بار آکورد عوض می کنند است. معمولا” نوازندگان مبتدی برای راحتی
آنها را رعایت نمی کنند و به دلیل ضعف در بیان ملودی بدیع، نهایتا” موسیقی زیبا
شنیده نمی شود اما اگر هارمونی متغیر باشد بسادگی می تواند ملودی ضعیف را پوشش دهد.

هنگامی که آکوردها را عوض می کنید سعی کنید روی سوم و هفتم آنها بداهه
نوازی کنید اما در عین حال از سایر نتها هم استفاده کنید.

اگر نوازنده
پیانو هستید، هرگز – یا حتی المقدور – از آکوردهای بسته سه نتی برای هماهنگی
استفاده نکنید. امروزه کاربرد هارمونی های دو نتی بسیار طرفدار دارد و در عین حال
خیلی خوش صدا است بنابراین برای آکورد F7 مثلا” از نتهای A و Eb استفاده کنید یا
برای Bb7 از Ab و D و …

کاوه رهنما

کاوه رهنما

متولد ۱۳۴۶ تهران
لیسانس الکترونیک
نوازنده پیانو، پژوهشگر موسیقی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است