گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

اولین کنسرت مسعود شعاری در مادرید

مسعود شعاری نواساز و نوازنده برجسته سه تار، شنبه شب گذشته برای اولین بار در مادرید کنسرتی را با عنوان «موسیقی جان» اجرا کرد که با استقبال کلیه حاضران در سالن کالج ماریا ویرخن Colegio Maria Virgen رو به رو شد.

همراهان شعاری دراین برنامه فرحناز صاحب قلم (خواننده)، سینا شعاری (عود) و پدرام خسروی (سازهای کوبه یی) بودند.

کانون فرهنگی پرسپولیس Centro Persepolis که انجمنی مستقل ایرانی – اسپانیایی است، این برنامه را تدارک دیده بود تا شعاری را که در نقاط مختلف دنیا برنامه داشته است، برای اولین بار به مادرید بکشاند.

در ابتدای این برنامه مسعود شعاری در باره ساز سه تار و تاریخچه و شیوه های نواختن آن توضیحاتی داد و به طور اجمالی به ساختار کلی موسیقی دستگاهی ایران اشاره کرد.

بخش اول کنسرت به دونوازی سه تار و تنبک اختصاص داشت که شعاری مایه افشاری را برای آغاز برنامه خویش برگزیده بود ودر این رهگذر از گوشه شکسته وارد دستگاه راست پنجگاه شد. قطعه «سماع آسمان» ساخته استاد حسین علیزاده دستمایه اصلی شعاری در این بخش بود و نوازنده با تکیه بر تسلط خود و تغییر سرعت ملودی همراه با فراز و نشیب های پی درپی و سکوتهای بجا، تواناییهای نهفته در سه تار را به نمایش درآورد.

دو نوازی سه تار و عود قسمت بعدی برنامه بود که شعاری و فرزندش سینا در مایه اصفهان و سیر در گامهای مینور تلاش کردند تا هنر خود را به طور مانوس تری برای شنوندگان غربی اجرا کنند.

تصنیف «آتشی در سینه دارم» از مرتضی نی داوود که توسط شعاری بازسازی شده بود، آغازگر بخش دوم برنامه بود که با تکنوازی سه تار با شیوه موسیقی محلی خراسانی همراه شد و سپس جای خود را به نیز تصنیف «بیا تاگل برافشانیم» ساخته این هنرمند ارزنده داد.

قطعاتی در دستگاه ماهور ادامه کنسرت هنرمندان ایرانی در مادرید بود که قسمتی از آن با دکلمه سروده هایی از فروغ فرخزاد توسط خواننده در هم آمیخت. تصنیف «دگربار» بر اساس ساخته های مولوی از کارهای شعاری و قطعه یی با ملودی تاجیکی پایان بخش سیر موسیقایی شعاری و همراهانش در مادرید بود.

لطلفت و ظرافت صدای ساز شعاری ، تکنیک بالا، شور و حال روی صحنه و چیرگی مثال زدنی او در سه تار نوازی و ارایه برنامه ای منسجم و در عین حال متنوع، سبب شده تا بارها تماشاگران حاضر در سالن برنامه، هنرمندان را مورد تشویقهای ممتد قرار دهند.

شعاری که نواساز و نوازنده ای با ذکاوت است به خوبی توانست تا از تواناییهای هنرمندان جوان همراهش در این برنامه بهره گیرد تا ارزشهای موسیقی ایرانی به خوبی نمایان شود.

وی در باره این برنامه گفت، یکی از اهدافش ارایه موسیقی ایرانی در دورانهای گذشته بوده و به همین دلیل تصنیفهایی قدیمی دوره قاجار را بازسازی کرده است. شعاری تاکید کرد که تا شناخت خوبی از گذشته موسیقی خود نداشته باشیم، نمی توان حرفی تازه ای بزنیم و اجرای آثار قدیمی و نو درکنار هم و در چارچوبی منطقی، زیبایی خاصی دارد.

کانون فرهنگی پرسپولیس در پایان این برنامه اعلام کرد که روز ۱۴ نوامبر آینده مادرید میزبان کنسرت استاد حسین علیزاده و گروه ضربانگ خواهد بود.
این برنامه قرار است در مرکز فرهنگی آنتونیو ماچائو Antonio Machado وابسته به شهرداری پایتخت اسپانیا اجرا شود.

احمد طاهری

احمد طاهری

دیدگاه ها ۷

بیشتر بحث شده است