گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

کوارتت و دیگر آنسامبل ها

ویولنسل یکی از اعضای ترکیب سنتی کوارت های زهی و همچنین کوینتت ها، سکستت ها و تریوهای زهی و دیگر ترکیب های آنسامبل است. قطعاتی برای هم نوازی دو، سه، چهار یا شمار بیشتری ویولنسل نیز نوشته شده که به سبک از آنسامبل «کر ویولنسل» هم گفته می شود. صدای چنین آنسامبلی را می توان با مقدمه اوورتور اپرای ویلیام تل اثر روسینی و یا صحنه Zaccharias’ prayer از اپرای نابوکو اثر وردی همانند دانست.

یکی از معروفترین نمونه های مستقل اینگونه آنسامبل ها، Bachianas brasileiras شماره یک برای آنسامبل ویولنسل (شماره پنج این اثر برای سوپرانو و ۸ ویولنسل است) و نمونه دیگر Messagesquisse اثر برلیوز برای ۷ ویولنسل است.

در این میان گروه «دوازده ویولنسل نواز» از ارکستر فیلارمونیک برلین جایگاه ویژه ای دارد و اجرای آثار بسیاری را در برنامه کاری خود داشته که تنظیم هایی از ترانه های معروف هم از آن جمله اند.

گروه «دوازده ویولنسل نواز» از ارکستر فیلارمونیک برلین

موسیقی مردم پسند و جز

هرچند ویولنسل در موسیقی مردم¬پسند نسبت به موسیقی کلاسیک کم کاربرد تر است، گهگاه در آثار ضبط شده پاپ و راک خود نمایی می کند. و نیز به ندرت در ترکیب اصلی گروه گنجانده می شود (به هر صورت همچون هم خانواده اش ویولن، هر روز در جریان اصلی پاپ پرکاربرد تر می شود).
در دهه ۱۹۶۰ هنرمندانی همچون بیتل ها و شر (خواننده زن آمریکایی) ویولنسل را در موسیقی مردم پسند و در ترانه هایی همچون Bang Bang، Eleanor Rigby و Strawberry Fields Forever بکار گرفتند.

گروه های ویولنسل نامتعارفی شکل گرفتند: Apocalyptica، گروهی از ویولنسل نوازهای فنلاندی که بیشتر با واریاسیون هایشان روی ترانه های متالیکا شناخته می شوند، Rasputina، گروهی متشکل از دو زن ویولنسل نواز که یک سبک پیچیده نوازندگی ویولنسل را با موسیقی گوتیک آمیختند، Von Cello، یک گروه راک پاور تریو و ویولنسل محور، و Break of Reality که عناصر موسیقی کلاسیک را با سبک های مدرن راک و متال می آمیزد. این گروه ها نمونه هایی از سبکی هستند که با عنوان cello rock شناخته می شود.

کوارتت زهی bond نیز دارای یک نوازنده ویولنسل است. Silenzium و Vivacello گروه های روسی هستند که راک و متال می نوازند و در سیبری بسیار پر طرفدارند.

گروه هایی همچون Aerosmith، Nirvana، Oasis، Murder by Death و Cursive گروه های جدیدتری هستند که ویولنسل را بکار گرفته اند. اخیراً هنرمندان سبکی که اصطلاحاً chamber pop نامیده می شود همچون Kronos Quartet و Margot and the Nuclear So and So’s، کاربرد ویولنسل را در alternative rock رایج کردند. گروه هوی متال System of a Down نیز صدای غنی ویولنسل را در کاهایشان بکار گرفته اند. The Stiletto Formal گروهیست با سبک indie rock که مشخصه بارز این گروه بکارگیری ویولنسل به عنوان صدای اصلی می باشد.

در موسیقی bluegrass (نوعی موسیقی کانتری مربوط به جنوب ایالات متحده) و فولک نیز ویولنسل کاربرد دارد. ویولنسل و کنترباس در برخی ارکسترهای امروزی چینی بکار می روند.

مهدی دولتی

مهدی دولتی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است