گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

تئوری بنیادین موسیقی (قسمت چهارم)

نقطه

گاه در یک قطعه به نت هایی غیر از ضریب دو نیاز میشود.

نقطه یکی از ابزار های ایجاد نت هایی به این شکل میباشد.

هر گاه نقطه ای در سمت راست نت قرار دهیم دیرندآن نت معادل نفصف ارزش آن نت به آن اضافه میشود.

مثل شکل زیر:


و نیز اگر دو نقطه ( .. ) در راست نت قرار گیرد نقطه اول نصف نت دیرند نت نقطه دوم یک چهارم دیرند نت به آن اضافه میشود.

http://www.harmonytalk.com/wp-content/uploads/2009/05/donoghte.png

گاهی نیز نیاز مند نت هایی با دیرندهای غیر از ضریب سه و دو می شویم در اینجا خط اتحاد است که می تواند نت هایی با هر نوع دیرندی را بوجود آورد.

خط اتحاد: خطیست منحنی که بر روی نت یا در زیر دو نت هم نام قرار میگیرد و دیرند آنها را با هم جمع میکند.

در شکل زیر میبینم که دو نت سفید بوسیله خط اتحاد دیرندی معادل یک نت گرد را بوجود آورده اند و این سوال پیش می آید که چرا همان نت گرد نوشته نمی شو،‌ در بخش بعدی که میزان نام دارد به جواب خواهیم رسید.

http://www.harmonytalk.com/wp-content/uploads/2009/05/etehaad1.jpg

خط اتصال: این خط نشان دهنده متصل و به هم پیوسته اجرا کردن است. خط اتصال بر روی نت یا در زیر نت های همنام و غیر همنام قرار میگیرد و می تواند تعداد نامحدودی از نت ها را در بر گیرد.

http://www.harmonytalk.com/wp-content/uploads/2009/05/etesal1.jpg


سکوت
:همانطور که صداهای موسیقیایی لازمه بوجود آمدن یک قطعه میباشد گاهی بی صدا یی یا همان سکوت باعث زیبا تر شدن نیز میشود. صداهای موسیقیایی دارای دیرند های مختلف میباشند سکوت نیز دارای شکلهایی میباشد که نشان دهنده ی دیرند سکوت است که در شکل زیر میبینید.

http://www.harmonytalk.com/wp-content/uploads/2009/05/jadval-sokoot1.png

سکوت ها نیز همنام نت ها هستند و علامت نقطه نیز بر دیرند سکوت تاثیر گذار است.

http://www.harmonytalk.com/wp-content/uploads/2009/05/sokoot-noghte.jpg

شهرداد مقدمی

شهرداد مقدمی

دیدگاه ها ۸

بیشتر بحث شده است