گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

هنر شنیدن موسیقی (۲)


من در اولین سال کالج با کمال تعجب متوجه شدم که در تمام
رسیتالها و کنسرتها، ردیف اول و دوم صندلیها به ترتیب توسط استادان دانشکده ریاضی و
فیزیک اشغال میشد. از همان زمان و طی تحقیقات بعدی متوجه شدم که ریاضی دانان و
فیزیک دانان، به خصوص آنهایی که با بخش تئوری آن سر و کار دارند، درک، عشق و احترام
بی اندازه ای نسبت به موسیقی دارند بسیاری از آنان موسیقی دان هم هستند.

کسانی که به این موضوع علاقه دارند به خوبی میدانند که اینشتین ویولون
مینواخت و تا جایی که میدانیم نوازنده خوبی هم بود. چرا که علوم ریاضی و فیزیک وهنر
موسیقی تا حد بسیاری متکی به تفکر انتزاعی هستند و داشتن درک صحیح و یا دست داشتن
در یکی از آنها، تاثیر بسیار مثبتی در توانایی یادگیری دیگری دارد و اگر شخصی در هر
سه آنها مهارت داشته باشد که دیگر خوشبخت ترین دانشمند به شمار می رود.

خوب، گوش کردن به یکی از فوگ های fugue باخ مانند چیست؟ فوگ نوعی موسیقی
پلی فونیک (چند صدایی) است که آواهای موجود در آن (یا به عبارتی ملودیهای آن) از دو
تا شش صدای مشخص و مجزا تشکیل شده است که به صورت عمودی در کنار هم قرار گرفته اند
و یک فرم اوج گیرنده هارمونیک را به وجود می آورند. درواقع چیزی شبیه گوش دادن به
صحبتهای همزمان ۲ تا ۶ نفر است که به طور همزمان درباره موضوع واحدی صحبت میکنند.
شنونده میتواند موضوع کلی صحبت را بشنود، و متوجه شود که این گروه در کجا با هم
توافق دارند و کجا مخالف یکدیگرند.

درواقع، تفاوت و تشابه میان “گوش دادن”
و “شنیدن” مانند نسبت “فکر کردن” و “حس کردن” است. روشن کردن رادیو و انجام دادن
کاری دیگر، گوش کردن نیست، و از طرفی توجه کردن به کاری که انجام میدهید هم به شمار
نمی آید. گوش کردن، توجه کردن است و این کاری است که انجام دادنش، به اشتیاق برای
درک مطلب نیاز دارد و روندی بسیار پویا و مشارکتی دارد. هدف هنر سوق دادن انسان به
سوی خشنودی نیست و برای این به وجود نیامده است که به شما احساسی بدهد یا احساسی
بگیرد، ذهنتان را کسل کرده و شما را به خواب ببرد، بلکه کار هنر این است که درون
انسان را سرشار از زندگی کرده، ذهن او را فعالتر و قابلیتها، قدرت درک و آگاهیهایش
را گسترش دهد. تعجبی ندارد که هنر در دستگاههای دولتی یک تجمل به شمار می آید.
پابلو پیکاسو نقاش مدرن اسپانیایی گفته است: “هنر باید با تیغ هایی تیز تجهیز شود”.

گوش دادن به موسیقی به معنای تسلیم شدن به آن نیست، بلکه به معنای درگیر
شدن با فرمها و مفاهیم درونی آن و درهم آمیختن این مفاهیم با آنچه در ذهن داریم،
است و لذت بزرگی که از پیش بینی کردن رازها و فراز و فرودهای منطقی آن میبریم به
اندازه غافلگیر شدن در انتهای یک رمان ادبی زیبا، و حتا بیشتر از آن، به زندگی ما
غنا میبخشد.

نوشته شده توسط Bill Hammel استاد دانشگاه موسیقی استرالیا

۱ نظر

بیشتر بحث شده است