گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

واکاوی نظری موسیقی امبینت (۱)

واکاوی نظری موسیقی امبینت (۱)

هاکسلی (۲): بعد از سکوت، تنها موسیقی است که می تواند افکار غیر قابل توصیف را بیان ‌کند.

دیدگاه عامه مردم و متخصصان موسیقی نسبت به موسیقی الکترونیک – در مفهوم عام کلمه – چگونه است؟ موسیقی الکترونیک را چقدر جدی می گیریم؟ پس از گذشت حدود یک قرن از تولد موسیقی هایی که به نوعی با کمک علم الکترونیک ساخته می شوند تا چه اندازه به آنها به دیده یک اثر هنری نگاه می کنیم؟ آیا چالش قبول موسیقی الکترونیک به عنوان یک اثر هنری مانند چالش پذیرش عکاسی دیجیتال در کنار عکاسی سنتی ختم به خیر خواهد شد؟

ظهور نوع خاصی از موسیقی که با شرایط زندگی بشر در هزاره سوم همخوانی داشته باشد بدیهی و ضروری به نظر می رسد. ویژگی های خاص و جدید زندگی به لحاظ تکنولوژی های نو بنیان و نیز مناسبات اجتماعی نوین در این دوره مطالبات جدیدی در حوزه موسیقی را نیز به دنبال داشته است. هر چه این روال به لحاظ فناوری و روابط انسانی پیچیده تر می شود و از سوی دیگر تنش های عصبی حاصل از زندگی در شلوغی شهرها افزایش می یابد، نیاز به لذت شنیدن موسیقی مناسبی که بیان‌گر محیط بیرونی ما (چه محیط شهری و چه طبیعت) و فضای درونی ما (چه حسی و چه ذهنی) باشد، بیشتر احساس می شود.

آنچه در پی می آید نگرشی با رویکرد تاریخی و هستی شناسی در باب ژانر بزرگی در موسیقی قرون بیستم و بیست و یکم به نام موسیقی امبینت است. این موسیقی که به شکل آکادمیک و به دور از قضاوتهای سیاه و سفید درباره اش، کمتر از سبک های دیگر در میان موسیقی دانان و موسیقی دوستان ایرانی شناخته شده است، حاوی شمار زیادی زیر شاخه است که با اندکی تغییر در مدل سازبندی، تاثیرپذیری فرهنگی و سایر اِلِمان های ساختاری اش، به سبکی دیگر تبدیل می شود.

موسیقی امبینت حاصل شرایط ناگزیر و ناگریز زندگی انسان امروزی است. هرچند طرفدار موسیقی جدی و کلاسیک (به معنای عام کلمه) باشیم و ارکستراسیون هایی به غیر از ارکستر سمفونیک را برنتابیم، باز باید اعتراف کنیم که هر عصری که بر تاریخ بشر می گذرد حاصل الزاماتی در زندگی اجتماعی اوست و همینطور محصولاتی را به همراه دارد که بازتاب همین زندگی اجتماعی و نوع نگرش افراد آن است.

موسیقی الکترونیک به عنوان اسم عام و موسیقی امبینت با زیر مجموعه هایش به طور خاص، محصولات فکری و فرهنگی عصری هستند که در آن زندگی می کنیم چه مورد پسندمان باشند و چه نباشد. در این مقاله که حاصل تجربیات شخصی و مطالعه روی منابع مختلف است سعی کرده ام به تاریخچه، فلسفه وجودی، آهنگسازان، مجریان، زیر شاخه ها، سوءِ برداشت ها و مسایل حاشیه ای سبک امبینت بپردازم.

پی نوشت

۱- Ambient
۲- “Aldous Leonard Huxley” نویسنده و فیلسوف انگلیسی ۱۳۹۴-۱۹۶۳

 

ضیاالدین ناظم پور

ضیاالدین ناظم پور

ضیاالدین ناظم پور
متولد ۱۳۴۵ تهران
آهنگساز، نوازنده رباب، نویسنده

۱ نظر

بیشتر بحث شده است