گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

واکاوی نظری موسیقی امبینت (۱۱)

موسیقی امبینت خوب از طریق برخی شگردهای آهنگسازی، ساخت بافت و فضای صوتی و ریتم های غالبن کشدار شنونده را به سفری دعوت می کند که می تواند سرخوش، زیبا، هراس آور یا نگران کننده باشد. در این سفر شنونده، خود یکی از عناصر فعال موسیقیِ جاری است نه تنها یک دریافت کننده منفعل. جان شفر جای دیگر در همانجا می نویسد: «بهترین موسیقی امبینت آن است که شنونده را با خود درگیر کند و به او اجازه دهد تا هر طور که میل دارد احساس کند و به هر روشی که می خواهد با آن ارتباط برقرار کند.»

«موسیقی از مرکز فضا» و امبینت آمریکایی

همزمان با آغاز نیوایج در سواحل غربی آمریکا طی دهه ۷۰ برخی از زیر شاخه های موسیقی امبینت هم که اغلب هیچگونه هدف روحانی یا ادعای شفابخشی نداشتند نیز رواج پیدا کرده بودند. در ابتدای امر معرفی و ترویج این موسیقی را نه یک هنرمند بخصوص و نه یک برند تجاری خاص بلکه یک برنامه رادیویی به نام «موسیقی از مرکز فضا» آغاز کرد. این برنامه رادیوییِ پیشرو که هنوز هم به عنوان یک برنامه پر مخاطب اجرا می شود در ایستگاه رادیویی سانفرانسیسکو در سال ۱۹۷۳ شروع به کار کرد.

از اهمیت این برنامه در رشد و پیشرفت هنرمندان موسیقی امبینت و همچنین سبکهای متعدد زیر شاخه آن و همینطور معرفی آن به طیف وسیعی از مخاطبان، هرگز نمی توان چشم پوشی کرد. در این برنامه رنج گسترده ای از موسیقی امبینت شامل کارهای گروه های اروپایی مانند تنجریم دریم با سبک نوظهورش در امبینت تا گروه های آمریکایی در کالیفرنیا با سبک های الکتروآکوستیک و الکترونیک مانند دئوتر ، لاسوس ، می شل استرنز و کوین برانی پخش می شد.

در اواسط دهه ۸۰ این برنامه یک اتحادیه رادیویی تشکیل داد که بیش از ۲۰۰ ایستگاه رادیویی در سراسر آمریکا را پوشش می داد. استفان هیل و آنا تورنر با همکاری یکدیگر این برنامه را که یکی از اتفاقات مهم در حوزه موسیقی امبینت بود راه انداخته بودند. هنرمندانی همچون رابرت ریچ و استیو راچ که تا قبل از آن هیچ ارتباطی به موسیقی امبینت نداشتند با این برنامه مشهور شدند.

همزمان با اینکه نیوایج به آرامی به یک نام بزرگ در موسیقی و صنعت تبدیل می شد، افرادی چون ریچ، راچ و استرنز به جریان مهمی در موسیقی امبینت و الکترونیک بدل شدند و پس از آن بسیاری از هنرمندان پیرو سبک آنها بودند. در طول دهه های متمادی بسیاری از موسیقی ها، موسیقی دانان و فرم ها تداوم و شهرت خود در جهان را مدیون همین برنامه بودند.

در مقاله بعدی در مورد نکات تکنیکی آهنگسازی و اجرای این موسیقی خواهم پرداخت.


پی نوشت


۵۸- electro-acoustic

۵۹-
Deuter

۶۰-
Iasos

۶۱-
Michael Stearns
۶۲-
Kevin Braheny
۶۳-
Stephen Hill

۶۴-
Anna Turner

۶۵-
Robert Rich. Born in 1963

۶۶-
Steve Roach. Born in 1955

منابع

www.ambientmusicguide.com

en.wikipedia.org

cosmiccrossings.org

britannica.com/art/electronic-music

britannica.com/art/electronic-music/Computer-music

معرفی منابعی برای مطالعه بیشتر

• How Music Works by David Byrne, McSweeney’s, 2012.

• The Ambient Century by Mark Prendergast, Bloomsbury, London, 2003.

• Through Music To The Self by Peter Michael Hamel, 1976.

• The New Age Music Guide by Patti Jean Birosik, Collier Books, 1989.

• New Sounds: The Virgin Guide To New Music by John Schaefer, Virgin Books, London, 1987.

• The Rolling Stone Record Guide, Virgin Books, London.

• Music For Inner Space by Neville Drury, Unity Press, Lindfield, 1985.

• Healing Music by Neville Drury and Andrew Watson, Nature & Health Books, Chatswood, 1987.

• Adventures In Wonderland: A Decade Of Club Culture by Sharon Garret, Headline Books, London 1998.

• Elevator Music: A Surreal History of Muzak, Easy Listening & Other Moodsong by Joseph Lanza, Quartet, London, 1995.

• The Illustrated Encyclopedia Of Rock, Salamander Books, London, 1982.

• Art Rock by John Rockwell from The Rolling Stone Illustrated History Of Rock And Roll, Random House, 1980.

• Digital Gothic: A Critical Discography Of Tangerine Dream by Paul Stump, S.A.F. Publishing, London, 1997.

• The Rough Guide To Rock, Rough Guides Ltd, London, 1999.

• The Rough Guide To Classical Music, Rough Guides Ltd, London, 2001

• Ocean Of Sound by David Toop, Serpents Tail, London, 1996.

• Kraftwerk: From Dusseldorf To The Future by Tim Barr, Ebury Press, London, 1998

• The Rough Guide To Techno by Tim Barr, Rough Guides Ltd, London, 2000

• Krautrocksampler: One Head’s Guide To The Great Kosmische Musik by Julian Cope, Head Heritage, London, 1995.

• Crossfade: A Big Chill Anthology, Serpents Tail, London, 2004.

• Klaus Schulze: Electronic Music Legend by Greg Allen, 2008.

ضیاالدین ناظم پور

ضیاالدین ناظم پور

ضیاالدین ناظم پور
متولد ۱۳۴۵ تهران
آهنگساز، نوازنده رباب، نویسنده

۱ نظر

بیشتر بحث شده است