گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ادیت در ویولن (۵)

برای اجرای دسته- جمله سوم، اولین انتخاب نواختن چهار نت متوالی “سی بکار، دو بکار، ر بکار، می بمل” در پوزیسیون چهارم و سپس انتقال به پوزیسیون هشتم برای اجرای نت فا دیز می باشد که در اینجا نیز می توان همین توالی انگشت گذاری را انتخاب نمود، یعنی اجرای فا دیز، سل بکار، سی بکار، دو بکار با انگشتان اول تا چهارم (تصویر شماره چهار).

در نگاه اول، با توجه به سهولت و سرعت بالای انگشت گذاری (به شکل جا افتاده ی انگشت اول تا چهارم)، ادیت فوق بی نقص می نماید. اما نکته قابل توجه اول، پرش صدایی بزرگ این جمله در تغییر انگشت چهارم پوزیسیون چهارم (نت ر بکار) به انگشت اول پوزیسیون هشتم (نت فا دیز) می باشد.

و دومین نکته، به هم ریختگی در اجرای همانند جملات همسان مورد اشاره شده در بند الف می باشد.

زیرا دسته- جمله سوم شامل” سی بکار، دو بکار، ر بکار، می بمل، فا دیز، سل بکار” دچار نوعی پرش بزرگ صدایی در داخل خود گردیده است که در دو
دسته – جمله مشابه آن در اکتاوهای پایینی، به دلیل اجرا در پوزیسیون اول، این مورد شنیده نشده است و عدم وجود سابقه ذهنی در این رابطه به نوعی ذهن نوازنده و شنونده را دچار بهم ریختگی در زمینه تحلیل کلی جمله می نماید که در نتیجه از زیبایی اجرا کاسته می گردد.و نکته آخر در این انتخاب، نحوه اجرای نت می بمل انتهایی جمله کلی است. به طبع در این حالت، منطقی ترین راه انتقال انگشت چهارم از نت دو بکار به نت می بکار است.

با توجه به شکل و وضعیت دست در پوزیسیون هشتم و اینکه این نت (می بمل انتهایی) بایستی به تنهایی اجرا شود، دیگر انتقال کلی دست و تغییر پوزیسیون به شکل انگشت چهارم به چهارم مطرح نیست. در این انتخاب، انگشت چهارم بایستی به تنهایی و توسط باز شدن هلال داخلی آن و استفاده از این پتانسیل، می بمل را اجرا کند.اتخاذ چنین روشی با توجه به وضعیت بحرانی و بسیار نزدیک پرده ها در پوزیسیون های انتهایی گریف، می تواند منجر به احتمال نواختن فالش می بمل در این محل از گریف باشد (در این انتخاب، از ضعف نسبی صداگیری از انگشت چهارم نیز نباید غافل بود).

روش دیگر، انتخاب راهکار انگشت گذاری متوالی اول، دوم، سوم و انتخاب و اجرای متوالی پوزیسیون های چهارم، هفتم و دهم می باشد (تصویر شماره پنج). در این حالت، هر چند موضوع مورد اشاره در رابطه با انگشت چهارم در وضعیت قبلی بوجود نمی آید و اجرای می بمل انتهایی توسط انگشت سوم و در حالتی پایدارتر صورت می پذیرد، اما بازهم پرش های بزرگ صدایی در هنگام تغییر پوزیسیون های مورد اشاره صورت پذیرفته و همسانی مورد اشاره در بالا در اجرای جملات مشابه از بین می رود.

مورد دیگر، موکول شدن تغییر پوزیسیون چهارم به هفتم توسط انگشت اول در نت می بمل است. در این حالت تغییر پوزیسیون دست چپ با توجه به تمپوی سریع جمله که بر نتی با محل نه چندان مشخص و گمراه کننده، استوار می گردد (پوزیسیون هفتم-انگشت اول-می بمل) رضایت بخش نیست، هر چند یک نوازنده حرفه ای بایستی بتواند تمامی نت ها و تغییر پوزیسیون ها را به بهترین شکل اجرا نماید، اما نبایستی از این اصل کلی غافل گشت که همواره بایستی به دنبال مطمئن ترین روش و بهترین راهکار اجرایی باشیم.در اینجا روش پیشنهادی نگارنده برای اجرای جمله همسان سوم و نیم جمله انتهایی، انگشت گذاری با شکل تکرار شونده است. در این روش، انگشت گذاری به شکل متوالی انگشت اول – دوم و تغییر پوزیسیون های زوج چهارم، ششم، هشتم و دهم است (تصویر شماره شش).

این راهکار باعث می گردد تا پیوستگی صوتی داخل هر یک از جملات همسان سوم و نیم جمله انتهایی، در بالاترین حد ممکن رعایت گردد، زیرا نواختن متوالی انگشتان اول- دوم با فاصله نزدیک به همدیگر و نیز در شکل کلی تر، تغییر پوزیسیون های نزدیک به یکدیگر باعث می گردد تا شاهد پرش صدایی بزرگ و مشهود در داخل این جملات نباشیم و از دیگر سو، همسانی صدایی جملات مشابه اول و دوم قبلی با جمله سوم در نزدیک ترین شکل ممکن اجرا گردد.
احتمال خطای اجرایی کمتر به دلیل واقع شدن تغییر پوزیسیون ها بر روی نت هایی با مکان مشخص تر نسبت به سایر حالات و نیز تغییر پوزیسیون های مطمئن و پر قدرت توسط روش انگشت گذاری اول- دوم از دیگر نقاط مثبت این انتخاب است.

لازم به یادآوری است که در این حالت، نت می بمل انتهایی توسط انگشت سوم و به شکل قدرتمند اجرا می گردد و برای اجرای این نت- با توجه به فاصله نزدیک دو بکار تا می بمل- دیگر نیازی به استفاده از انگشت چهارم نمی باشد.

در پایان بایستی خاطر نشان سازم که هر چند انگشت گذاری این جمله به اشکالی دیگر نیز قابل تحلیل و اجرا می باشد- اما به دلایلی نظیر آنچه در بررسی فوق آمد- به نتایج چندان مطلوبی نخواهیم رسید.در این نوشته، اجرایی ترین و محتمل ترین حالات، مورد بررسی قرار گرفت و به دلایلی نظیر خارج از حوصله گردیدن ادامه دهی مطلب، تشابه دلایل کنار گذاشتن سایر موارد با حالات ذکر شده در مقاله و نیز نامتعارف بودن اجرایی سایر موارد، از ذکر آنها خودداری گردید.

علی نوربخش

علی نوربخش

متولد ۱۳۵۵ تهران
نوازنده و کارشناس آموزش ویولون
لیسانس مهندسی عمران

Date and place of birth 1977 Tehran
Violinist and Violin Instructor
B.Sc. Civil Engineering

دیدگاه ها ۳۲

 • دوستان، به جای کل-کل سر سختی و آسانی پاساژ بد نیست چند نکته رو در نظر بگیرید: ۱-برای آسانی یا سختی هر کس یک معیار داره، مسئله رو کلی نبینید و کلی قضاوت نکنید. ۲- فیزیک دست چپ در افراد مختلف گاهی باعث میشه بی منطق ترین ادیت برای یک شخص مناسبترین ادیت باشه. ۳-بسیاری نوازنده ها علاوه بر ادیت های یاد شده در این صفحه، روی سیم سل به پوزیسیون ۲ میروند و از سیم لا به پوزیسیون ۴ و … ۴-نکته ی بسیار مهم دیگر نوع، کیفیت و مقیاس های ساز است: برای مثال ادیت یک پاساژ یا … برای اجرا با یک ساز عالی با سازهای رده پایین بسیار متفاوت است. گاه برای گرفتن صدای بهتر از سازهای معمولی باید اصول ادیت و … رو زیر پا گذاشت. ۵-تمپوی اجرای پاساژ: گاه در تمپو های مختلف نوازنده مجبور به تغییر ادیت (انگشت گذاری و آرشه گذاری) میشود ۶- یکی از مهمترین نکات در نواختن پاساژ رو فراموش نکنید: حداقل تعویض پوزیسیون در هر آرشه به خصوص در نتهایی که لگاتو اجرا می شوند

 • سطوح مختلف تکنیکی اشخاص همواره باعث می شود تا نوازندگان سطح قطعات مختلف را نزد خود سخت یا آسان ارزیابی کنند، اما این به این معنا نیست که بالاخره نتوان دشواری یک اثر را ارزیابی کرد. با نگاهی به آثار ویولن که برای ورود به هنرستان ها، کنسرواتوار ها و… و یا برای گرفتن مدرک از این مراکز انتخاب می گردند می توان از سطوح متفاوت آثار مطلع شد. در میان آثار ویولن، زیگوینروایسن اثری دشوار( و نه خیلی دشوار) ارزیابی می گردد چه از لحاظ تکنیک های مختلف دست راست و چپ، چه از لحاظ ادیت و چه از لحاظ میزان فهم نوازنده در به کمال رساندن اجرای جملات آن.۲- در رابطه با انتخاب سیم های دیگر(غیر از سیم می) برای تغییر سیم و پوزیسیون ها و دلایل کنار گذاشتن این حالات برای رسیدن به پاسخی بهتر، در قسمت قبلی این مقاله توضیح داده شده است.۳- بدیهی است در بررسی ادیت آثار به اصول اساسی و دلایل فنی آن در حالت “استاندارد” توجه می گردد و با این پیش فرض موضوع دنبال می شود، حال آنکه ممکن است فردی به لحاظ داشتن ساز با کیفیت و یا داشتن فیزیک بدنی نرمال مانند فیزیک نرمال دست چپ در وضعیت استانداردی نباشد. طبیعی وضعیت این نوازنده و ادیت انتخابی برای او در وضعیت نا متعارف شخصی او مورد بررسی قرار گیرد و این امر نمی تواند برهم زننده اصول ادیت که در حالت استاندارد برای اثری بررسی شده است باشد(در غیر اینصورت به علت کثرت حالات نامتعارف و غیر استاندارد، دسترسی به نتیجه در بررسی موضوعات مختلف ناممکن می نماید).۴- تمپو و نیز تعلق هر اثر به دوران و سبک هنری که اثر در آن برهه از از زمان تصنیف شده از موارد تاثیرگذار ادیت است و در ادیت این جمله نیز مسئله تمپو(با توضیحاتی که در طی دو قسمت مقاله ارائه گردیده)، دیده شده است.۵-هر چند حداقل تعویض پوزیسیون در هر آرشه به خصوص در نتهایی که لگاتو اجرا می شوند یک دیدگاه کلی مطلوب تلقی می گردد اما این دیدگاه نمی تواند در کلیه موارد نقش تعیین کننده داشته باشد. برای مثال در ادیت همین جمله با توجه به مجموع دلایلی که عنوان شد، این دیدگاه نقض گردیده است.

 • aval mikhastam az jenabe nikray va nor ba\khsh tashakor konam bekhatere in ke baraye bedast ovordane in etelaat skhatie faravan va pole besiary kharj kardan va be rahati inja in matalebo dar ekhtiare shoma azizan gharar midan omidvaram be fahmin ke in dostan darand kelide zadane pasaj haro be in rahati be shoma midan in matalebi ke bayan shodro hata ASATIDE shoma dostan ham nemidonand che berese be shagerd haye ona .man baraye be dast ovordan etelaati darmorde navazandegie violin pol haye ziadi kharj kardam va aslan alaghei be in nadaram ke in matalebo be in rahati va be sorate rayegan dar ekhtiar shoma bezaram vali khob ba tavajoh be nokati ke nikray va aghaye nor bakhsh matrah kardan man ham faghat 2 nkteye besiar mohem ro dar morede pasaj ha be heton migam.1-baraye zadane pasaj ha ebteda on haro har chand ta ke bashand bayad be figor haye ritmike mosavi taghsim bokonid.2-bad az taghsime mosavie ritm bayad edite monaseb benevisid(batavajoh be fiziketon,arshaton,sazetonva………..)bad in dotaro ba ham makhlot mikonim mishavad pasaj ba in 2 kelid mohem sakht tarin pasaj haye violin ham dar miad.dostan alan dige ghorone vosta nist ke baraye zadane yek pasaj rozi 12 saat tamrin konim va bad be shekle fajihi ono ejra konim alan shoma ba etelaate mohemi ke az tajrobeye navazandegane ghadimi va……… be dast omade shoma rozane ba 2 ta 3 saat tamrin ham navazandegito be sorate herfei edame midi ham zendegimikoni.

 • khoooob berim bakhsh khale bazie ghazie mehrane aziz man nemidonam in harfe shoma cherabti be bahse ma dare khob are man in video haro 2 sale pish didam doste man in eynake siah namai ro az soratet vardar va vagheiat ro bebin chera hezaran ejraye digei ke az in ghete be sorate ali ejrashodaro nemi bini hamon perlman 3 ejraye dige dare ba ye zabte royayi az in ghete in hame ejraye khob ro vel kardi chasbidi be onike bade be to va hesam tosie mikonam in tarze fekreton ro avaz konid.chobine ye aziz khob are man 3 ta ejra az in ghete anjam dadam ke chi?hamashon ham khob shod etefaghan asatide bi savadeton bekhatere on pasaje aval koli az man tarif kardand ke chi?doste man aya to hanoz ba in tozihati ke aghaye nikray va nor bakhshe aziz dadand hanooz fekr mikoni on pasaj sakhte aslan navazandegi on chizi nist ke to fekr mikoni mage mosabeghast ke sakht bashe ya ason be het tosie mikona in videoi ke az CHAD HOOPES azizam mizaram ro hatman negah koni.rasti man videoye har 3 ejraro daram be zodi barat mizaram to yotob boro negah kon bad che etefaghi mi ofte aslan ke chi khob kary anjam nashode ye pasaje maskhare ro khob zadam aya man violinist shodam?na man fehr nermikonam kasi baye pasaj violinist be she lotfan be harf haye mohemi ke emroz nbe sorate raye gan dar ekhtiare ton gharar gereft na hayate estafadaro bokonid ta in taboye bisavadi dar tadrise violin dar iran beshkanad be omid irani sarafraz.

 • CHAD HOOPES(chad motavalede 1994 dar emrica hastesh dar sale 2008 nafare avale konkore violine menuhin dar bakhshe nojavvanan shode . be sonoritash deghat konid be mozikesh deghat konid ba in sene kamesh tajrobash az perlman bishtare sedasazesh mesle ye navazande 50,60 sale mimone chad chejori ingone saz mizane bad nist gahi dar in ashofte bazar be in masel fekr konim dar zemn bad nist be donid ke yeki az davarane konkore menuhin maxim vengrov mibashad .

 • http://www.menuhincompetition.org/2008-prize-winners.html inam saite konkore menuhin
  )dostan nafare dovom to in konkor ye pesare ros shode ke divanas khoreye tekniko pasaj vali zarei az mosic boi naborde jalebe chad baraye roize final ba chahar fasle vivaldi (|,onam faghat fasle bahar aval mishe vali nafare dovom ba vojode inke winiavskio chand ta az capric haye paganinio mizane dovom moishe bishtar tozih nemidam ta ye zare khodeton fekr konid va dalilesho be fahmid.

 • آقا سالار اینقدر آسمون ریسمونو به هم نباف! گفتی سادس گفتیم بزن فیلمشو بزار ببینیم! چرا اینقدر توضیح می دی؟ ما که ادعایی نکردیم! شما فرمودین کاری نداره.

 • amir jan monzore to az navazande top chie?kodom orkestro migi?nakone on orkestre montakhabi ke daniel barenboim tashkil dadaro migi age nemidoni bedon to on orkestr age toham be khay mitoni ozv bzshi . chobine jan man filimiro baraye to zabt nakhaham kard balke arz kardam ghablan in ghete ro ejra kardam va be zodi dar ekhtiare jenabe ali gharar khaham dad.

 • amir jon taha ke alan to restoran kar mikone gahi oghat ba emadreza nekoi zabt ham mizane dar zemn taha alan usa zendegi mikone kheyli jalebe in dorogh haro moalemaye manam be hem migoftan yeroz yeki az moalemaye sazam behem goft rahmatolahe badiie maystre orkestre holande!!!!!!!badan ke tahghigh kardam fahmidam ishon toye yeki az orkestr haye daraje 4 va 5 shahre amsterdam jozve navazandega mamolie orkestr be hesab mi ayad va bozorgtarin efte khare ishon in hast ke violine irani ham balad hastan

 • جهت اطلاع آقای سالار عرض کنم که آقای بدیعی نوازنده ارکستر درجه چهار و پنج نبودند و نوازنده ارکستر NNO یا همان ارکستر معروف ymphony Orchestra of the Northern States in Holland
  بودند که ارکستری است که ضبط های زیادی هم دارد ایشان نوازنده ویولون یک بودند و در بسیاری از کنسرتها پولت یک نشسته اند و تا سال ۱۹۹۹ هم عضو این ارکستر بوده اند یعنی به مدت ۲۰ سال شما میتوانید با سایت ارکستر نامه نگاری هم بفرمایید.
  از روی اطلاعات بسیار غلطی که در مورد آقای بدیعی دادید گمان نمی کنم گفته های دیگرتان هم در مورد آقای طاها هم صحیح باشد.
  آقای سالار الان در عصر ارتباطات هستیم و بهتر است کمی تحقیق کنید بعد صحبت کنید.

 • bale daghighan cd sonate violin consertoye berahams va sibeliose ishon ba orkestre berlin va be rahbarye simon ratel ham dar bazar ast!!!!!!!!!!!!!taze madarekesham mojod ast!!!!!!!!taze virtoz haye jadid ham rah hastan dar diane khaneye ershad(honarestane mosighi)mitavanid be saz zadaneshon gosh bedahid

 • از نوازندگان، معلمان، اساتید پیش کسوت و بزرگان قدیمی ایران نظیز استادبدیعی تا نوازندگان بین المللی نظیر ایتزاک پرلمن هیچ یک مورد تایید آقای سالار نیستند و همه به نوعی در نوازندگی و جایگاه شغلی مشکل دارند! آقای سالار براستی اسم واقعی، نام خانوادگی، سن، قیافه، میزان تحصیلات و توان و دانش نوازندگی شما چیه؟ و چه مسائلی باعث شده به این درجه از مشکلات روانی-شخصیتی برسین؟ آیا براستی ویولن وسیله ای برای خودآزاری شما نشده است؟ نگاهی به کامنت های خود و پاسخ های سایرین بیندازید و آزردگی درونتان را دریابید، برای زندگی و پیشرفت در ساز مورد علاقه تان نیاز به آرامش دارید!

 • aghaye motalebi man tamame kament haro baresi kardam va dar jai nadidam ke navazandegie perman ra naghz karde basham,va gaman ham nemikonam ke agar dar morede rahmatolahe badi sohbat konam mabni bar naghz navazandegie perman bashad,albate in baraye shoma ye amre adi ast shon shoma adat darin hamishe bedone khandane matalebe ghabli varede bahs beshino be yeki arz konid(BE RASTI SHOMA BA CHE……………)khob man entezare bad tar az in raham dashtam chon man tamame bot haye shomaro shekastam va shoma ba har ghiafeo tahsilato seni fahmidid ke taha,badii zigonoerowaisenva……………..on chizhayi nabodan ke shoma fekr mikardid khob hala az emroz dorost fekr konid. 

 • ostad motalebi man kari be ghifeye shoma nadaram va faghat ye soal daram chera dar iran moalem haye bisavademon hashiye ye amn daran va dar kamale aramesh mash ghole nabod kardane estedad haye irani hastan????????

 • فروردین ۲۶م, ۱۳۸۹ at ۱:۱۴ ق.ظ
  سلام به همگی راستی چرا من هرچی تو اینترنت سرچ میزنم اثری از ۱ قطعه از نوازندگان ایرانی نمی بینم مخصوصا اونایی که همه ماشاالله صاحب نامند مثل اقایون همایون رحیمیان خاچیک باباییان ماضیار ضهیرالدینی …اخه من تو سایت یوتیوپ از نوازندگان درجه ۱۰۰۰ هم کار دیدو ولی ایا میشه گفت اینها توانایی ندارن باور بفرمایید ۱ کار کلاسیک مثلا زیگواینر وایسن از سارازاتو تو سایت از توام نوازندگان چندین تا کشور گرفتم ولی از ایرانیها حتی ۱ کار کنسرتویی تصویری نتونستم بگیرم مخصوصا اون ۳ نفر نام اور تو ایران لطفا اگه کسی کلیپی از اینا داره منو اطلاععی بده ممنون از سایتتون عالی است من تازه باهاش اشنا شدم
  camente fogh baraye shakhsi be esme siros hast ke dar safe heye ghabli gozashte bod khob dostan va aghaye motalebi joda az ghife va tahsilato seneton mishe javabe in bandeye khodaro bedid yainke tarjih midid sokot ekhtiar konid

 • آقای ملقب به نام سالار! شما هر زمان به سوالات من پاسخ دادین و از طفره رفتن و پاسخ سوال را با سوال دادن در کامنت شماره ۲۴ خودداری نمودین، سوالات خود را مطرح کنید. ضمن اینکه شما به کامنت های شماره ۵و۶و۱۵ نیز پاسخ ندادین! بنده هم وقت اضافه برای پاسخ به هرزه نگارهای فراوان شما در تخریب هنرمندان را ندارم.

 • aghaye monghaleb be motalebi javabe kame nt haro dadfam shoma aslan nemidoni ghaziye chi bode va chi hast faghat mikhayd beye ki dava konid hamin dar kamente 24 ham moshkelate khodeton ro be man rabt midid .pas ta inja az man hich soali porside nashode.ok?

 • dostan aziz man ali tehrani hastam va hamdorei aghaie taha abedian dar honarestan moseghi zamani ke aghaie fakhimi modire onja bod va man va taha az bachegi baham dostim va alanam ishon ie navazandeh movafagh dar otrishe va dar restoranam kar nemikoneh . shoma mitonid berid dar facebook va taha ro bebinid

بیشتر بحث شده است