گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

درباره لغو یک رسیتال پیانو در دانشگاه تهران

در ساعت چهار بعدازظهر اول خرداد، قرار بود تا رسیتال پیانویی
توسط حمزه یگانه و پدرام نحوی زاده، دو پیانیست جوان، در تالار آوینی دانشگاه تهران
برگزار شود ولی در زمان اجرا، جمعیت حاضر در سالن شاهد حضور و اجرای یک پیانیست
دیگر بودند!

این دو نوازنده در تماسی که با “گفت و گوی هارمونیک”
داشتند از چگونگی این ماجرا خبردادند:

پدرام نحوی زاده که در شیراز ساکن
است و هر دوهفته یکبار برای پی گیری آموزش پیانو نزد گاگیک بابایان به تهران می آید
اظهار داشت: «بر اساس قرارهایی که از قبل گذاشته شده بود من یک روز پیش از اجرا در
تالار حضور پیداکردم زیرا می دانید که هر پیانو ویژگی های خاص خود را دارد و حتماً
پیانیست پیش از اجرا باید چندین بار با آن تمرین کرده باشد ولی در هرصورت در تالار
آوینی اینگونه عمل نشد. لذا صبح اجرا من از حدود ساعت ۱۰ مجددا در تالار حضور پیدا
کردم تا تمرین مختصری با ساز داشته باشم ولی به بهانه های مختلف از جمله مزاحمت
صدای پیانو برای بخش های اداری، مدیر تالار مانع از تمرین من شد.»

«با دوندگی زیاد موفق به دریافت نامه ای از دانشکده موسیقی شدم
ولی این بار هم با واکنش بسیار زشت مدیریت تالار مواجه شدم. برگزار کننده این
برنامه در حقیقت کانون موسیقی دانشگاه و مسئول هماهنگی همه برنامه های ما نیز شخصی
از این کانون بود که حتا برای یک بار برای رسیدگی به وضعیتی که به وجود آمده بود پا
به تالار نگذاشت و از ما می خواست که به عنوان اجرا کننده خود پی گیر همه چیز حتا
کسب اجازه برای چند ساعت تمرین در تالار باشیم! حتا به ما قول داده بودند که پیانوی
تالار را نیز از قبل کوک خواهند کرد که در صبح اجرا دریافتم حتا پیانو هم کوک نشده
است. فکر نمی کنم به جز ایران در هیج نقطه ای از جهان برای یک پیانیست پیش از اجرا
چنین وضعیتی به وجود آورده شود.»

حمزه یگانه نیز افزود: «از آنجا که
قبلاً برنامه هایی را در تالار آوینی دانشگاه تهران اجرا کرده بودم به هیچ وجه تصور
نمی کردم چنین وضعی پدید آید.

من آنقدر روی کیفیت برنامه حساسیت داشتم که برای
تمرین یکی از قطعات چهار دستی چند روزی به شیراز سفر کردم و حتا طراحی و چاپ پوستر
را خود با کمک برخی دوستان به عهده گرفتم چون در قبال شنوندگانی که برای شنیدن یک
موسیقی خوب به تالار می آیند احساس وظیفه می کنم.

ولی متاسفانه شاهد برخوردی زشت و
غیرمسئولانه از طرف مدیریت تالار و کانون موسیقی دانشگاه بودیم. پس از برخورد
باورنکردنی مدیر تالار و عدم اجازه برای تمرین، متوجه شدیم که همه پوسترهای اعلان
برنامه نیز از تابلو اعلانات دانشگاه برداشته شده که مشخص نبود چه کسی این کار را
کرده است. با توجه به همه این مسائل، ما تصمیم گرفتیم تا دست کم به عنوان اعتراضی
کوچک برنامه را اجرا نکنیم.»

Hamze Yeganeh

حمزه یگانه
«در همان ساعات شخصی که در کانون موسیقی دانشگاه، به اصطلاح
“هماهنگ کننده” برنامه بود طی برخورد باورنکردنی و بی سابقه ما را متهم ساخت که
آبروی آنها را به عنوان مسئول برگزاری این برنامه برده ایم! در صورتیکه روشن نیست
اگر آنها واقعا مسئول برگزاری برنامه ما بودند چرا حتا به خود زحمت ندادند دست کم
یک بار برای سرکشی از وضعیت عجیبی که در تالار وجود داشت به آنجا بیایند.

در هر
صورت ما از اجرای برنامه به دلایل بسیار منطقی خودداری کردیم ولی با کمال نابوری
دریافتیم که پس از لغو برنامه ما یکی دیگر از پیانیست ها به جای ما برنامه ای اجرا
کرده که این قضیه بیش از همه قضایا مایه تاسف است و نشان می دهد خود هنرمندان نیز
به هیچوجه هوای همکارانشان را ندارند…»

پژمان اکبرزاده

پژمان اکبرزاده

۱ نظر

بیشتر بحث شده است