گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

موسیقی در کوهستان

اگر بتاریخ بنگریم بی شک مظاهر طبیعت را اولین مربی بشر در
زمینه هنرمییابیم خصوصا در هنر موسیقی که بسیاری از مورخان و محققان اولین آموزگار
موسیقی را اصوات طبیعت میدانند. بعنوان مثال مرحوم روح الله خالقی در مقدمه کتاب
نظری به موسیقی چنین می نگارد:

“موسیقی یکی از هنرهای زیباست که از
ابتدای خلقت در نهاد طبیعت مستور بوده.آهنگ مزغان خوش نوا ، وزش باد و حرکت برگ
درختان ، لغزش آب جویباران و ریزش آبشارها ، موسیقی ابتدائی بشر و اولین آموزگار
انسان در آموختن این هنر بوده است.”

همچنین یکی از موارد الهام بخش
هنرمندان نیز مظاهر طبیعت خصوصا کوهستان و عشق به زیبائیهای آن بوده و بعنوان مثال
میتوان به آثار بزرگی چون : شبی بر فراز کوه عریان اثر موسوروسکی و یا سمفونی
دماوند اثر شاهین فرهت نام برد که خود وی در مورد اثرش چنین مینگارد:

audio.gif
قسمتهایی از شبی بر فراز کوه عریان

“می توان گفت که کوه دماوند
مجموعه تابلوهای مختلفی است از کمال لطافت و نهایت خشونت در طبیعت. این گوناگونی و
طیف وسیع احساسی این کوه، سرچشمه الهامی برای خلق این سمفونی است. این کوه همیشه
مرا تحت تاثیر قرار می داده و نهایتا در سال ۱۳۷۸ منجر به ساخت سمفونی دماوند شد. ”

گذشته از الهام بخش بودن کوهستان میتوان به استفاده از موسیقی در کوهستان
اشاره کرد که بنوعی در فرهنگ انسانهائی که با کوهستان در تماسند جای گرفته بعنوان
مثال میتوان به فرهنگ موسیقی در میان شبانان اشاره کرد که فضائی مخصوص بخود را دارا
میباشد و از سازها، نغمات و ترانه های خاصی استفاده میگردد که بی شک الهام گرفته از
فضای کوهستان میباشند.

اما در ورزش کوهنوردی با توجه به اینکه غالبا
کوهنوردان از عاشقان و شیفتگان کوهستان و طبیعت میباشند نیز هنر موسیقی و شعر
جایگاه خاصی را دارا میباشد که به اشکال مختلفی میتوان از این هنر متعالی استفاده
کرد :

شکل نخست – با توجه به تاثیر گذار بودن موسیقی بر انسان میتوان در
صعودهای دشوار در حین حرکت با استفاده از سرودها، ترانه ها و اشعار متناسب عشق امید
و اراده را در آنها تقویت نمود. خصوصا اگر ریتم آهنگها با وزن قدمها و گامها( سر
قدم) تنظیم گردد( بمانند هماهنگی ریتم و حرکت پا در رژه سربازان).

شکل دوم
– در استراحتهای کوتاه و بلند که در هنگام خستگی میتوان با استفاده از موسیقی انرژی
تحلیل رفته را به اعضای گروه باز گرداند . خوشبختانه در فرهنگ کوهنوردی و در مراسم
فتح قله این امر کاملا مرسوم است و سرود ای ایران اثر مرحوم روح الله خالقی همواره
خستگی را از تن بدر کرده و عشق به ایران و طبیعت آنرا در وجودها بیدار میکند که این
احساس زیبا را تمام کوهنوردان تجربه نموده اند.

در این موارد میتوان از
سازهائی که قابلیت حمل و نقل دارند نیز استفاده کرد که تاثیر آن بسیار چشمگیر است.
ناگفته نماند بعضی سازها بدلیل رنگ وطنین خاصی که برخوردارند حتی در برخی کتابهای
ارکستراسیون (سازشناسی) بعنوان ساز طبیعت نام برده شده اند که از جمله میتوان بساز
نی و هارمونیکا (ساز دهنی) اشاره کرد.

شکل سوم – در هنگام استراحتهای
طولانی مثلا شب مانی ها در کوهستان و ساعات فراغت است که میتوان بدور یکدیگر و شاید
دور آتش، شبی بیاد ماندنی و خاطره انگیز را تجربه کرد و از تاثیرات معنوی موسیقی
استفاده های عمیق تری برد و برای حرکت صبح نیروی روحانی را ذخیره نمود.

اما
نکته ای که قابل تامل و تعمق میباشد استفاده صحیح از موسیقی است بگونه ای که هم نوع
موسیقی و اشعار متناسب با فضای کوهستان و ورزش کوهنوردی انتخاب گردد چه که بسیارند
موسیقی ها و اشعاری که شاید بتوان بعنوان توهین به قداست طبیعت و مرام کوهنوردان از
آن استفاده کرد.

و نکته دیگر حفظ تعادل در استفاده از موسیقی میباشد که اگر
بیش از اندازه باشد میتواند اثری کاملا معکوس بر اعضای گروه داشته باشد وسبب کسالت
و سر درد بشود و حتی به آلودگی صوتی مبدل شود چه که زیبا ترین موسیقی در خود طبیعت
نهفته است . و با توجه به رعایت حقوق سایرین که شاید بخواهند از موسیقی مستور در
طبیعت استفاده کنند باید از افراط و تفریط در استفاده از موسیقی پرهیز نمود.

سامان خلیلی

سامان خلیلی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است