گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ضیاالدین ناظم پور

عکس کاور خود را تغییر دهید
شهرام ناظم پور
عکس کاور خود را تغییر دهید
ضیاالدین ناظم پور متولد ۱۳۴۵ تهران آهنگساز، نوازنده رباب، نویسنده
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است

بیشتر بحث شده است