گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

دلیل که ما از گوش دادن به موسیقی غم‌انگیز لذت می بریم (۲)

۵- تنظیم حالات روانی
فواید روانی موسیقی غم‌انگیز از طریق تنظیم حالات روانی ایجاد می‌شود. موسیقی غم انگیز می‌تواند شنونده را از موقعیت های ملال آوری چون شکست، ترس از مرگ و غیره خارج کند تا به جای این افکار روی زیبایی موسیقی تمرکز کند. علاوه بر این گاهی شعرهای ترانه‌ها، بیان گر تجربه‌های شخصی شنونده می شوند و می‌توانند احساسات یا تجربیاتی را که ممکن است او قادر به بیان آنها نباشد، بیان کنند.

۶- یک دوست خیالی
موسیقی می‌تواند فرد را در رسیدن به آرامش همراهی کند. مردم معمولاً وقتی ناراحت هستند یا احساس تنهایی می‌کنند یا پریشانند بیشتر به موسیقی غم‌انگیز گوش می‌دهند. موسیقی غم انگیز را می‌توان پس از گذراندن تجربه یک دوره اجتماع گریزی، کمبود حمایت و همدلی به عنوان یک دوست خیالی جایگزین آن تجربه‌ها کرد. شنونده از حضور عمیق یک شخص مجازی که موسیقی خالق اوست، لذت می‌برد. شخصی که با او روحیه یکسانی دارد و می تواند به مقابله با احساسات غم انگیز کمک کند.

به طور خلاصه موسیقی توانایی دارد که بر احساسات، خلق و خو، حافظه و توجه اثرگذار باشد. قدرت احساسی موسیقی یکی از اساسی‌ترین انگیزه‌های افرادی است که زمان، انرژی و پول زیادی را به آن اختصاص می دهند (جاسلین، ۲۰۱۳). دلیل کاربردی بودن موسیقی درمانی، توانایی موسیقی در بیان احساسات نیز است. آگاهی از شیوه‌های لذت بخش بودن موسیقی غم‌انگیز، می‌تواند به شیوه‌های موجود موسیقی درمانی در راستای درمان اختلالات خلقی کمک کند.

اولین چیزی که هنگام شنیدن موسیقی بر ما تأثیر می‌گذارد تغییر در واکنش‌های اضطرابی ما است. به عنوان مثال در یک پژوهش شرکت کنندگانی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند به دودسته تقسیم شدند. دسته اول که برای درمان التهاب‌های اضطرابی باید به موسیقی گوش می‌دادند و دسته دوم که داروهای ضد اضطراب مصرف می‌کردند. نتیجه حاصله این بود، بیمارانی که به موسیقی گوش کرده بودند نسبت به افرادی که دارو مصرف کردند، اضطراب کمتر و کورتیزول کمتری داشتند. موسیقی بدون شک نسبت به داروها هزینه کمتری دارد، بدن آن را راحت‌تر می‌پذیرد و عوارض جانبی ندارد (Finn & Fancourt، ۲۰۱۸).

منابع
Eerola T, Vuoskoski JK, Peltola HR, Putkinen V, Schäfer K. (2018), An integrative review of the enjoyment of sadness associated with music. Phys Life Rev.25:100-121.
Finn S, Fancourt D. (2018) The biological impact of listening to music in clinical and nonclinical settings: A systematic review. Prog Brain Res;237:173-200.
Huron D., Margulis E. H. (2011). “Music expectancy and thrills,” in, Handbook of Music and Emotion: Theory, Research, Applications, eds Juslin P. N., Sloboda J. A., editors. (New York: Oxford University Press; ), 575–۶۰۴
Juslin PN. (2013), What does music express? Basic emotions and beyond Front Psychol. 6;4:596.
Kawakami, A., Furukawa, K., Katahira, K., and Okanoya, K. (2013). Sad music induces pleasant emotion. Front. Psychol. 4:311.
Sachs ME, Damasio A, Habibi A. (2015), The pleasures of sad music: a systematic review. Front Hum Neurosci. 24;9:404.

ضیاالدین ناظم پور

ضیاالدین ناظم پور

ضیاالدین ناظم پور
متولد ۱۳۴۵ تهران
آهنگساز، نوازنده رباب، نویسنده

۱ نظر

بیشتر بحث شده است