گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

علوانی فقط یک آواز نیست (۸)

ولی استاد به دلیل سن بالا این مسئولیت را به استاد حسان شاگرد خود داد. استاد حسان می گوید: زمانی که من به مسابقه رفتم و شروع به خواندن طور علوانی کردم. آنها همه از این آواز زیبا خوششان آمد و نفر اول شدم و پادشاه وقت یک اتومبیل به من هدیه داد که من هم این هدیه را به برادر خود در بصره دادم و به خوزستان برگشتم. (۲۹)

“یحیی جابری” رئیس خانه موسیقی محلی عراق در خاطره ای از زمان دانشجوی خود می گوید: زمانی که در کشور سوریه دانشجو بودم. چند دانشجو از استان اهواز را دیدم که نوعی آواز خاص با لحنی بسیار محزون و اشعاری بسیار زیبا را با خود زمزمه می کردند وقتی من از این آواز خاص از آنها پرسیدم آنها گفتند که این آواز در خوزستان به آواز “علوانی” معروف است. که به خواننده ای به نام
“علوان الشویع″ منسوب است. بعد از چند سال از اینکه به کشور خود عراق برگشتم. در یکی از مسابقات محلی عراق شرکت کردم و شخصی را دیدم که همان آواز علوانی را دارد می خواند ومن را به یاد گذاشته انداخت. در آن مکان همه اساتید موسیقی محلی عراق حضور داشتن وقتی من از آنها در مورد این آواز پرسیدم هیچکدام از اساتید حاضر در مسابقات قبلاً این آواز را جای نشنیده بودند و وقتی من از شخصی که اهل بصره بود. پرسیدیم که اسم این آواز چیست؟گفت: این آواز به”طور علوانی” معروف است. (۳۰)

در حال حاضر طور علوانی یکی از معروف ترین اطوار در کشور عراق مخصوصاً در جنوب عراق و بصره می باشد. که توسط خوانندگانی همچون:

“حمید حیدری” و “داخل حسن”، “سلمات منکوب” (۳۱) و یا در آلبوم رسمی بنام: “اطوار” که توسط “سامی نسیم “یکی از شاگردان “منیر بشیر” اجرا شده است. که در آن هشت طور معروف عراق در آن اجرا کرده است. که یکی از آنها طور علوانی می باشد.

در خاطره ای از شیخ “کریم باوی” که یکی از دوستان نزدیک علوانی الشویع است.

می گوید: زمانی که “سلمان منکوب” که یکی از بزرگترین خوانندگان محلی عراق می باشد. به اهواز سفر می کند و در یکی از مجالس دوستان از آن می خواهند که به صدای ضبط شده علوان توسط نوار کاست گوش دهد.

پس از گوش دادن به صدای استاد به نشانه احترام از جای خودش بلند می شود و به طرف صدا می رود و دوبار به سمت صدا تعظیم می کند و می گوید: به خدا سوگند که این یک صدای واقعی است. (۳۲)

 

و یا در کویت خواننده مشهور استاد “عبدالله فضاله” این طور را اجرا می نمود که عده ای طور علوانی را در کویت و بحرین به نام غناء “ربابه” می شناسند.

در قدیم که مردمان خوزستان برای تامین هزینه زندگی به کویت و بحرین بصورت قاچاقی سفر و وقتی ماموران مرزی آنها را دستگیر می کردند و می فهمیدند که آنها اهل خوزستان هستند از آنها می خواستند برای اثبات هویت خود برای آنها طور علوانی بخوانند.

اینها همگی بخش کوچکی از هویت بزرگ این مردمان دلیر کشور عزیزمان ایران می باشند. به امید روزی که قدر علوانها و الگزار ها دانسته و از آن ها حمایت شوند.

پی نوشت

۲۹- روزنامه ایران، شماره ۵۳۴۱ در تاریخ ۲۷/۱/۹۲، صفحه موسیقی (۱۹)

۳۰- مجله الحیاه الموسیقیه، مقاله اطوار الغناء الریفی العراقی، جلد ۴۱، صفحه ۵۱-۵۲-۵۳

۳۱- روزنامه ایران، شماره ۵۳۴۱ به تاریخ ۲۷/۱/۹۲، صفحه ۱۹ (موسیقی)

۳۲- همان

منابع
۱ – درویشی، محمد رضا

۱۳۸۳ دایره المعارف سازهای ایران (چاپ سوم)، ج اول، انتشارات: ماهور

۲- ستایشگر، مهدی

۱۳۸۱ واژه نامه موسیقی ایران زمین (چاپ اول)، ج۱-۲، انتشارات: اطلاعات

۳- مشهودی، محمود

۱۳۹۲ «پژوهشی در مورد موسیقی کشور عراق»، ماهنامه گزارش موسیقی، شماره۵۸، دوره پنجم

۴- شاه میوه اصفهانی، غلامرضا

۱۳۹۰ پژوهشی در جلوه های موسیقیایی هنر تلاوت (چاپ چهارم)، انتشارات: دارالقران الکریم

۵- کاظمی، بهمن

۱۳۹۰ موسیقی قوم عرب (چاپ اول)، انتشارات: متن

۶- وزیری، علینقی

۱۳۸۳ تئوری موسیقی (چاپ سوم)، انتشارات: صفی علیشا

۷- روزنامه ایران، شماره ۵۳۴۱ به تاریخ ۲۷/۱/۹۲، صفحه ۱۹ (موسیقی)

 

۸- جابری، یحیاء

۲۰۰۷ «اطوار الغناء الریفی العراقی» مجله الحیاه الموسیقیه، ج۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵
چاپ سوریه

۹- شعبی ابراهیم خلیل

دلیل الانغام لطلاب المقام، چاپ عراق

۱۰- صالح المهدی

۱۹۹۳ مقامات الموسیقی العربیه، چاپ لبنان

۱۱- عبدالمنعم خلیل

۱۹۹۲ الموسوعه الموسیقیه المختصره، چاپ مصر

۱۲- خوش صفت، شهرام

۱۳۸۶ آکورد شناسی و گام های موسیقی (چاپ اول)، انتشارات مهین

۱۳- borshde.blogfa.com

۱۴- www.samay.net

محمود مشهودی

محمود مشهودی

۱ نظر

بیشتر بحث شده است