گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

درباره سید علی اصغر کردستانی (۲)

سید علی اصغر کردستانی (1337-1260)

می گویند وقتی سید می خوانده صدایش در باغات دور دست نیز به گوش می رسیده است. وقتی سیدعلی اصغر کردستانی به تهران می آید کمپانی پولیفون برای دومین سری ضبط صفحه های خود اقدام می کنند و به ضبط نمونه هایی از آثار محلی هنرمندان شهرهای دیگر می پردازد از جمله با سیدعلی اصغر کردستانی که نشان از قرارداد ایشان با کمپانی صفحه پرکنی پولیفون می نماید.

اصل قرارداد در کتاب محمد حه مه باقی در صفحه ۸۴ آمده است که خلاصه ای از آن به شرح ذیل است:
آقای سیدعلی اصغر شهابی خلف مرحوم آقا سید نظام الدین صلوات آبادی با آقای حیم حکاکی بغدادی حاضر شدند از تاریخ حال که ۶ آبان ماه ۱۳۰۷ ش الی مدت یکسال که ۶ آبان ماه ۱۳۰۷ ش می باشد موازی ۱۰ صفحه دو رو از آواز صدای کردی برای آقا رحیم پر کنند در مقابل هفتاد تومان و…

قرارداد فوق منجر به ضبط ۲۰ اثر در صفحه گرامافون شد که چهار اثر در بیات ترک که دو اثر آن تصنیف است و دو اثر آواز.

دو تصنیف در بیات اصفهان دو اثر آواز در مجاز – دو اثر آواز در سه گاه. دو اثر آواز در همایون. و دو اثر تصنیف در افشاری ناری ۱ و ۲ – ۲ اثر تصنیف در شور طاهری ۱ و ۲ – و دو اثر تصنیف در ماهور و دو اثر تصنیف در دشتی می باشد.

این صفحات در سال ۱۳۰۸ به بازار عرضه شد که برخی از آنها به دلیل استقبال مردم چند بار باز تولید شده و حتی در سال های ۱۳۳۸ که صفحه ۴۵ دور پلاستیکی رایج می شود این آثار به روی این صفحات انتقال یافته و بازتولید مجدد می شود.

آقای کمال رئوف که مجری برنامه موسیقی کردی رادیو بغداد بود در کتاب صفحات کردی خود می گوید آقای سیدعلی اصغر کردستانی به جز قرارداد با کمپانی پولیفون به صورت متفرقه اقدام به ضبط صفحه می نماید. از نحوه آن اطلاعات دقیق به دست نیامده. از جمله صفحات یافت شده با نی مهدی نوایی در گوشه غم انگیز است و یک صفحه شوشتری امیدواریم با پژوهش های آینده یافته های بیشتری از این سری صفحات بدست آید.

فرزند ارشد سیدعلی اصغر، عبدالاحد شهابی گفته است که از میان نوازندگانی که با پدرم همراهی می کردند، او همیشه نام دو نفر را مرتب می برد، یکی اسماعیل کمالی نوازنده تار و دیگری حسین خان کمانچه بود که در آثاری که با کمپانی پولیفون به ضبط رسیده، صدای ساز این دو نفر به گوش می رسد.

audio fileتصنیفی کردی به نام «دردی عیشقم چارە کَن» را با صدای سیدعلی اصغر کردستانی بشنوید

از سیدعلی اصغر کردستانی دو دختر و دو پسر به جا مانده است که نام فامیلی آنها باباشهابی است. سیدعلی اصغر کردستانی در سال ۱۳۳۷ درگذشت و در روستای صلوات آباد به خاک سپرده شد. آرامگاهش امروز ترمیم یافته است.

فصلنامه خانه موسیقی ایران (شماره ۲۸)

بهروز مبصری

بهروز مبصری

متولد ۱۳۳۶ ساوه
محقق تاریخ موسیقی و نوازنده تار و سه تار

۱ نظر

بیشتر بحث شده است