گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

ایجاد شیوه ای طبیعی و راحت برای نواختن سازهای زهی (۳)

 • در پوزیسیون­ های بالا انگشت شست را رها کنید تا دست در موقعیت راحتی قرار گیرد (توجه: بودن یا نبودن بالشتک مهم نیست). برای کوک نواختن و آزادی عمل انگشتان دست باید رها باشد.

 • تصور کنید که آرشه شمشیر است. با آن شمشیربازی کنید و در تمام جهات آن را حرکت دهید و حین حرکت کل بدن خود را رهاسازید. تمرین بسیار خوبی است تا مبتدیان با انجام آن بتوانند آرشه را قسمتی از بدن خود بدانند.
 • تصور کنید توپی زیر بغل شماست. هنگام نواختن ویولن از این حس آگاه باشید.

 • آرنج دست راست را بالا و پایین ببرید و در انجام آن اغراق کنید تا مطمئن شوید که آرنج در یک موقعیت قفل نشود.
 • تصور کنید حشره­ای به نخی بسته‌شده است. حال تصور کنید دست شما حشره است و بازوی شما نخی منعطف که به دست تان اجازه می­ دهد در هر جهتی آزادانه حرکت کند. همین تصور و درک را نسبت به ناحیه شانه داشته باشید. می‌توانید از پایه نت برای کمک به آرنج، ساعد، دست و تمرکز در انجام حرکات هر منطقه استفاده کنید تا بتوانید از راحتی، هماهنگی و بهبود حرکات این مناطق آگاه شوید.

تمرینات آرشۀ زیر برای تقویت و عملکرد انگشتان بسیار مفید است. بازو را در زاویه ۹۰ درجه نسبت به بدن نگه‌دارید و این تمرینات را انجام دهید. می­ توانید بجای آرشه از مداد هم استفاده کنید:

   • برف‌پاک‌کن ماشین (فقط با انگشت کوچک انجام دهید)

   • آرشه را بالا و پایین ببرید. شست و بقیه انگشتان جمع و کشیده می­ شوند.

   • با استفاده از الگوی انگشت مورب آرشه را جلو و عقب ببرید. در ابتدا آرشه را به‌طور عادی بگیرید. بعد انگشتان را به سمت نوک آرشه خم‌کنید و آرشه را به عقب برانید. بعد دوباره به حالت اول برگردید و انگشتان را به سمت پاشنه آرشه ببرید و آرشه را به سمت جلو برانید. چندین بار تکرار کنید.

   • انگشتان را یکی پس از دیگری بلند کنید. چندین بار تکرار کنید.

   • انگشتان را به‌طور ترکیبی بلند کنید (به‌طور مثال انگشت یک و سه باهم، انگشت دو و چهار باهم و…) با ترکیبات مختلفی این کار را تکرار کنید تا انگشتان به عکس‌­العمل بهتری برسند.

   • آرشه را بدون شست بگیرید بعد آن را در جهات مختلف حرکت دهید. این کار را بالای میز یا کاناپه انجام دهید تا اگر آرشه افتاد آسیبی نبیند.

   • شست را با تک‌تک انگشتان – به‌صورت دوتایی – فشار دهید تا مطمئن شوید مفاصل انعطاف­‌پذیرند و قفل نشدند.

   • انگشتان را یکی پس از دیگری حرکت دهید و به نوک آرشه نزدیک شوید (انگشتان روی آرشه راه بروند) آرشه را تکان ندهید. هرچقدر به نوک آرشه نزدیک می­شوید فشار بر انگشت کوچک چهار بیشتر می­‌شود.

   • آرشه را در دو جهت عمود و افقی نگه‌دارید و با آن به‌طور فرضی نقاشی کنید یا متنی بنویسید.
   • حین نواختن راه بروید.

   • حین نواختن پایین و بالا بروید (زانوها را خم‌کنید).

   • حین نواختن باسن را بچرخانید.

   • حین نواختن بالاتنه را بچرخانید.

منظور چهار تمرین بالا این است که مطمئن شوید هیچ قسمت از بدنتان منقبض نشده است.

هدف نهایی این است که همه این عملکردهای حسی – حرکتی را در بدن به‌گونه‌ای هماهنگ کنیم تا هنگام اجرا کنترلی سیال و بدون تنش داشته باشیم. یک تصویر یا چند کلمه پیدا کنید تا به شما در یادآوری این نکات کمک کند و هنگام نواختن مدام آن تصویر، کلمه یا عبارت را استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که از بدن به نحو درست استفاده می­کنید و با عادت‌های قبلی و نامطلوب مقابله می‌نمایید. هدف تکنیک­ها این است که اجازه دهند انرژی مستقیماً از موسیقی دریافت شود و در کل بدن جریان یابد بجای آنکه در قسمتی از بدن قفل شود. درنتیجه آزادانه حرکت خواهیم کرد و اجرا و احساس بهتر و زیباتری خواهیم داشت.

thestrad.com

thestrad.com

زهرا نصیری

زهرا نصیری

زهرا نصیری متولد سال ۱۳۵۳، کرج، لیسانس حقوق قضایی، نوازنده و مدرس ویولن کلاسیک

۱ نظر

بیشتر بحث شده است