گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

بررسی تکنیک‌های آهنگسازی سبک مینیمال (۷)

فرآیند افزایشی و کاهشی (۳۵)
فیلیپ گلس آخرین نفر از این گروه چهار نفری بود که کارهای او باعث تکامل سبک مینیمال شد. او با سفر به هند و آشنایی با راوی شانکار به گسترش روش تکرار در آثار خود پرداخت تا اینکه درنهایت به تکرارهایی رسید که ساختار آن‌ها بر اساس فرآیند افزایشی و کاهشی شکل می‌گرفت. تا قبل از دست یافتن به این تکنیک موسیقی گلس بر اساس چرخه‌ای از ریتم و تکرار بود. در سال ۱۹۶۷ با قطعه «زوال یافتن»  (۳۶) سیستم ریتمیک گلس گسترش پیدا کرد و او خود اعتقاد داشت که این سبک شخصی او است و او خودش را در این قطعه آشکار می‌کند (Mertens 1980). البته گلس از ریتم‌های افزایشی به‌عنوان یک قالب یا فرم ساختاری تنها استفاده نمی‌کند بلکه از آن برای استفاده بهتر از صداها و ارتباط بیشتر با مخاطب بهره می‌برد.

فرآیند افزودن خطی (۳۷)
در سال ۱۹۶۹ گلس با قطعه «دو صفحه» (۳۸) اولین بار به‌طور رسمی از سیستم افزایشی استفاده می‌کند. این روش بیشتر در ارتباط با گسترش ملودی است که در آن نت‌ها به‌تدریج اضافه می‌شوند و با هر بار اضافه شدن واحد جدیدی ساخته و تکرار می شود به این ترتیب به‌تدریج ملودی به صورت خطی گسترش می‌یابد.

دگردیسی (۳۹) 
یکی دیگر از تکنیک‌هایی است که گلس توسط آن قطعاتی برای پیانو ساخته است، در این روش در هر بار تکرار یک نت عوض خواهد شد و به‌این‌ترتیب ملودی جدیدی ایجاد می‌شود یا به عبارتی ملودی اولیه دگردیسی پیدا می‌کند.

 

Glass (1988)

علاوه بر تکنیک های ذکر شده، در سبک‌های دیگری مانند مینیمالیسم مقدس که در کنار جریان اصلی مینیمالیست به وجود آمدند، تکنیک های دیگری نیز شکل گرفت به عنوان مثال آروو پرت به عنوان یکی از آهنگسازان سبک  مینیمالیسم مقدس با داشتن نگاه مذهبی و برگشت به موسیقی قرون‌وسطا و رنسانس تکنیک خاص خود را که تکنیک تینتینابولی نامید، به وجود آورد.

در نهایت جریان پست مینیمالیسم به آهستگی در ادامه مینیمالیسم شکل گرفت و در آن تفاوت‌های بارزی نسبت به جریان اصلی مینیمالیسم وجود داشت و آن‌هم حضور ملودی و جریان‌های ملودیک و بیانگری (۴۰) در ملودی و حضور پررنگ تر هارمونی در آن است این سوال که چه تکنیک هایی در آن بوجود آمدند و آیا تکنیک های مشترکی با مینیمال دارند و یا کلا مسیر متفاوتی را انتخاب کرده اند، مطالبی است که در این مقاله مجالی برای پرداختن به آن نمی‌باشد.

پی‌نوشت‌
۳۵- Additive & Subtractive Process
۳۶- Strung out
۳۷- Linear additive process
۳۸- Two pages
۳۹- Metamorphosis
۴۰- Expressive

فهرست منابع
راجر کیمی ین (۱۳۸۳)، درک و دریافت موسیقی، ترجمه: حسین یاسینی، نشر ثالث.
Branson Melissa Claire (2011), Minimalism and the guitar, BMus Thesis,Western Australian Academy of Performing Arts.
Glass, Philip. (1985), Mishima, partition, Chester Music Limited.
Johnson Timothy A. (1994), Minimalism: Aesthetic, Style, or Technique, Oxford University Press.
Mertens Wim(1980), American Minimal Music, Kahn & Averill, London
Potter Keith, Gann Kyle, Pwyll ap Siôn(2013). The Ashgate Research Companion to Minimalist And Postminimalist Music, Ashgate Publisher Co. London.
Warburton Don(1988), A Working Terminology for Minimal Music, Integral.
Glass, Philip. (1967) Strung out, Partition, online resource: math.brown.edu , Last Visit: (25/10/2017).

گزارش موسیقی (شماره ۹۸)

آوا فرزانه‌فر

آوا فرزانه‌فر

۱ نظر

بیشتر بحث شده است