گفتگوی هارمونیک | Harmony Talk

بررسی برخی ویژگی های ساختاری آثار پرویز مشکاتیان (۱۶)

پرویز مشکاتیان (۱۳۳۴-۱۳۸۸)

پیش درآمد شور، این قطعه پیش درآمدی است که در دستگاه شور ساخته شده و از لحاظ ساختار و جمله بندی شباهت زیادی به قطعۀ سروناز دارد به نحوی که برخی از جملات آن تحت تاثیر آن قطعه ساخته و پرداخته شده و در فضای دستگاه شور اجرا می شود. وزن آن به مانند سروناز شش ضربی ساده بوده و سرعت آن کند و حالتی آرام و موقر دارد. در این قطعه نیز به مانند دیگر پیش درآمد های پرویز مشکاتیان شاهد انواع تحریر ها و جملات برگرفته از موسیقی آوازی (باکلام) هستیم.

audio file
پیش درآمد شور

مقدمۀ گنبد مینا، پیش درآمدی است در آواز دشتی که در اصل برای گروه بزرگ تلفیقی ساز های ایرانی و جهانی توسط هنرمند بزرگوار محمدرضا درویشی تنظیم شده است. نغمات تک صدایی این قطعه با ساز سه تار توسط پرویز مشکاتیان اجرا شده است. این قطعه نیز به مانند اکثر پیش درآمد های قبلی در وزن شش ضربی ساده طراحی و ساخته شده است.

audio file
مقدمۀ گنبد مینا


مقدمۀ جان عشاق
، پیش درآمدی است در آواز اصفهان که در اصل برای گروه بزرگ تلفیقی ساز های ایرانی و جهانی توسط هنرمند بزرگوار محمدرضا درویشی تنظیم شده است. این قطعه نیز در ابتدا با ساز سه تار اجرا و سپس برای گروه تنظیم شده است. این قطعه در اصل از یک جملۀ کوتاه تشکیل شده که با حالت های مختلف نواخته شده و در فواصل مختلف بسط و گسترش می یابد.

audio file
مقدمۀ جان عشاق

مقدمۀ دود عود، پیش درآمدی است در دستگاه نوا که در اصل برای گروه بزرگ تلفیقی ساز های ایرانی و جهانی توسط هنرمند بزرگوار کامبیز روشن روان تنظیم شده است. این قطعه نیز در ابتدا با ساز سه تار اجرا و سپس برای گروه تنظیم شده است. در این قطعه نیز به گوشه های متعدد دستگاه نوا اشاره می شود و از نظر وزن به دو قسمت کند و تند تقسیم می شود. قسمت ابتدایی چهارضربی ساده و آرام بوده و در قسمت پایانی وزن به دو ضربی ترکیبی تبدیل شده و سرعت اجرای قطعه افزایش می یابد.

audio file
مقدمۀ دود عود (نوا)


پیش درآمد نغمه
، در دستگاه چهار گاه و بر اساس گوشۀ زنگ شتر از ردیف میرزا عبدالله ساخته و پرداخته شده است.

audio file
پیش درآمد نغمه (چهارگاه)


پیش درآمد ماهور
، قطعه ای است که در ابتدا برای ساز سه تار تنظیم و اجرا شده بود و بعد ها این پیش درآمد برای سنتور در ماهور فا تنظیم شده است. در این قطعه به گوشه هایی از دستگاه ماهور از جمله درآمد، داد، خاوران، حصار ماهور، فیلی، مجلس افروز و دلکش اشاره می شود. در حین اجرای جملات شاهد جملات سه تاری مانند انواع کنده کاری ها و تحریر های آوازی هستیم.

audio file
پیش درآمد ماهور

علیرضا جواهری

علیرضا جواهری

۱ نظر

بیشتر بحث شده است